Projekt „Rozwój Archiwum Klubu Inteligencji Katolickiej”

W trakcie trwania projektu, od początku kwietnia do końca października 2016 r., został uporządkowany oraz zewidencjonowany zasób archiwalny o wielkości 12 metrów bieżących. 

Swoim zakresem czasowym zasób ten obejmuje całą historię KIK – od jego założenia w 1956 roku, aż do współczesnych czasów. Znajduje się w nim nie tylko dokumentacja władz klubu (m.in. sprawozdania, stenogramy, protokoły), ale również materiały dotyczące funkcjonowania klubu i jej Sekcji (m.in. programy, korespondencja). Inwentarz zasobu archiwalnego jest do wglądu w siedzibie Klubu.

W ramach realizacji projektu dokonano także odpowiedniego zabezpieczenia zasobu archiwalnego Klubu poprzez umieszczenie go w nowych, bezkwasowych, teczkach, mających zabezpieczyć papier przed zniszczeniem.

Jesteśmy bardzo wdzięczny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych za udzieloną dotację, która umożliwiła nam wykonanie tej pracy, w ramach realizacji zadnia publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2016”. 

Projekt zrealizowano dzięki wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w ramach realizacji zadnia publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2016”.

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl