Mam Pomysł

Jeśli masz pomysł - pomożemy Ci go zrealizować - zarówno merytorycznie, jak i finansowo. Celem konkursu „Mam Pomysł” jest wsparcie młodzieży w realizacji własnych inicjatyw. W tym konkursie są tylko wygrani. Liczy się pomysł, zaangażowanie, inicjatywa i motywacja.

Kto?
Zapraszamy uczniów szkół podstawowych od 7 klasy, gimnazjów oraz liceów. Stworzone przez was zespoły muszą składać się z przynajmniej 3 osób. Jeśli nikt z Was nie jest pełnoletni, to potrzebujecie zaangażować taką osobę. Pełnoletni asystent będzie Wam doradzał, ale tylko na Waszą prośbę - inicjatywa musi zawsze należeć do Was.

Jak?
Możecie wziąć udział w konkursie przez wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego – załączonego poniżej. Niepodpisane formularze wysyłajcie na adres mampomysl@kik.waw.pl. Szczegółowe zasady znajdziecie w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Ważne: w przypadku pytań i problemów z wypełnieniem formularza piszcie na adres: mampomysl@kik.waw.pl. Skorzystajcie także z tego adresu, jeśli potrzebujecie umówić się z doradcą projektowym na spotkanie.

Kiedy?
Komisja konkursowa oceni Wasze oferty pod względem formalnym i merytorycznym w okresie 14 dni od ich wysłania . Konkurs przeprowadzamy w dwóch edycjach do 31 grudnia 2019 roku oraz do 31 sierpnia 2020 roku. W przypadku wyczerpania się środków finansowych na daną edycję zakończymy konkurs wcześniej.

Gdzie?
Projekty powinniście zrealizować na terenie Warszawy, choć w określonych sytuacjach możliwe są inne miejsca ich realizacji.

Priorytety

Przygotowując wasze projekty kierujcie się poniższymi priorytetami:

1. Co możecie zrobić dla kogoś z zewnątrz?

2. Jak możecie wykorzystać wiedzę, którą już posiadacie lub zdobędziecie w ramach projektu?

3. Jak możecie uatrakcyjnić przestrzeń Warszawy?

Priorytety możecie łączyć lub wybrać tylko jeden.

Etapy realizacji Waszych projektów:

1. zespół wysyła projekt na formularzu;

2. komisja konkursowa ocenia wniosek

3. doradca projektowy informuje zespół o ewentualnych uwagach;

4. zespół koryguje wniosek;

5. doradca projektowy zatwierdza zmiany;

6. spotkanie doradcy projektowego z zespołem młodzieżowym;

- omówienie projektu;

- zasady współpracy;

- przyjęcie zatwierdzonego i podpisanego wniosku;

- zebranie oświadczeń od rodziców;

- podpisanie umowy oraz wniosku o zaliczkę;

7. wypłacenie zaliczki;

8. realizacja projektu;

9. spotkanie ewaluacyjne i rozliczenie projektu.

Wypożyczanie sprzętu i pomieszczeń
Gdy planujecie działania może się okazać, że potrzebujecie przestrzeni (miejsca/pomieszczenia) oraz różnego rodzaju sprzętu. To wszystko można wynająć bądź kupić, ale zanim tak postanowicie zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych możliwości:

1. Spółdzielnia Kultury (http://spoldzielniakultury.waw.pl/) - tu możecie wypożyczyć potrzebny Wam sprzęt lub pomieszczenie do zrealizowania Waszego projektu.
2. zasoby Klubu Inteligencji Katolickiej – my również dysponujemy sprzętem i pomieszczeniami, które możemy Wam udostępnić. W tej sprawie piszcie tu: mampomysl@kik.waw.pl

Będziemy wspierać Was na każdym etapie konkursu! Poinformujemy o uwagach komisji konkursowej i pozwolimy Wam skorygować projekt.

Ważne: koniecznie zajrzyjcie do regulaminu zamieszczonego poniżej!

Czekamy na was!

Dokumenty do pobrania

Regulamin - przeczytajcie uważnie i sprawdźcie, czy wasz pomysł można zrealizować w ramach projektu "Mam Pomysł".

Formularz zgłoszeniowy - na formularzu możecie zgłaszać swoje pomysły.

Oświadczenie od rodziców - potrzebne do podpisania umowy dla osób niepełnoletnich.

Sprawozdanie merytoryczne - potrzebne po zakończeniu projektu.

Arkusz kalkulacyjny - do rozliczenia zaliczki.

Arkusz kalkulacyjny - do rozliczenia finansowego całego projektu.

Umowa - do realizacji projektu.