Mam Pomysł

Jeśli masz POMYSŁ - pomożemy Ci go zrealizować - zarówno merytorycznie, jak i finansowo.

Celem konkursu „Mam Pomysł” jest wsparcie młodzieży w realizacji własnych inicjatyw. W tym konkursie są tylko wygrani.

Kto?
Zapraszamy młodzież szkolną do 18 roku życia (począwszy od uczniów szkół podstawowych od 6 klasy). Stworzone przez was zespoły powinny liczyć przynajmniej 3 osoby oraz posiadać pełnoletniego opiekuna.

Jak?
Możecie wziąć udział w konkursie przez wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego. Formularze (podpisane) składajcie osobiście lub pocztą w Sekretariacie Klubu (ul. Freta 20/24a) oraz na adres: mampomysl@kik.waw.pl w formie elektronicznej (nie podpisane). Szczegóły zasad znajdują się w Regulaminie zamieszczonym poniżej.

Uwaga: w przypadku pytań i problemów z wypełnieniem formularza piszcie na adres: mampomysl@kik.waw.pl. Skorzystajcie także z tego adresu, jeśli potrzebujecie umówić się z doradcą projektowym na spotkanie.

Kiedy?
Komisja konkursowa oceni oferty pod względem formalnym i merytorycznym w okresie 2 tygodni od ich złożenia. Konkurs przeprowadzamy w dwóch edycjach do 31 grudnia 2018 roku oraz do 31 sierpnia 2019 roku. W przypadku wyczerpania się środków finansowych na daną edycję zakończymy konkurs wcześniej.

Gdzie?
Projekty jesteście zobowiązani zrealizować na terenie Warszawy, ale w uzasadnionych przypadkach możliwe są inne miejsca.

Priorytety
Przygotowując wasze projekty kierujcie się poniższymi priorytetami:

1. Co możecie zrobić dla kogoś z zewnątrz?
2. Jak możecie wykorzystać wiedzę, którą już posiadacie lub zdobędziecie w ramach projektu?
3. Jak możecie uatrakcyjnić przestrzeń Warszawy?

Priorytety możecie łączyć, wybrać tylko jeden.

Ważne i pomocne
Gdy planujecie działania może się okazać, że potrzebujecie przestrzeni (miejsca, pomieszczenia) oraz różnego rodzaju sprzętu. To wszystko można wynająć bądź kupić, ale zanim tak postanowicie zachęcamy do skorzystania bezpłatnych opcji:

1. Spółdzielnia Kultury (http://spoldzielniakultury.waw.pl/) - tu możecie wypożyczyć potrzebny Wam sprzęt lub pomieszczenie do zrealizowania Waszego projektu.
2. zasoby Klubu Inteligencji Katolickiej – my również dysponujemy sprzętem i pomieszczeniami, które możemy Wam udostępnić. W tej sprawie piszcie tu: mampomysl@kik.waw.pl

Uwaga: koniecznie zajrzyjcie do Regulaminu zamieszczonego poniżej!

Zależy nam na każdym projekcie! Każda grupa otrzyma takie wsparcie, aby mogła zrealizować swój pomysł!

Czekamy na was!

Dokumenty do pobrania

Regulamin - przeczytajcie uważnie i sprawdźcie, czy wasz pomysł można zrealizować w ramach projektu "Mam Pomysł".

Formularz zgłoszeniowy- na formularzu możecie zgłaszać swoje pomysły.

Oświadczenie od rodziców - potrzebne do podpisania umowy dla osób niepełnoletnich.

Sprawozdanie merytoryczne - potrzebne po zakończeniu projektu.

Arkusz kalkulacyjny - do rozliczenia zaliczki.

Arkusz kalkulacyjny - do rozliczenia finansowego całego projektu.

Umowa - do realizacji projektu.

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl