Pomoc dla syryjskich rodzin

Klub prowadzi system wspierania konkretnych, znanych z imienia i nazwiska, potrzebujących pomocy rodzin syryjskich w Aleppo.

Nawiązaliśmy bezpośrednią współpracę ze Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Aleppo, które mają pod opieką wiele rodzin potrzebujących naszego wsparcia. Siostry informują nas na bieżąco o sytuacji.

W wyniku wojny w mieście nieprzerwanie od dłuższego czasu brakuje możliwości pracy zarobkowej, a tym samym syryjskim rodzinom brakuje środków do życia. Ponadto Aleppo żyje w niepewności co do spodziewanego ataku na Idlib (ok. 60 km od Aleppo), ostatniego bastionu ISIS w Syrii. Wszyscy spodziewają się dużej liczby przesiedlonych. Co oznacza, że potrzeby będą tylko rosły.

Dlatego już teraz jesteśmy gotowi na przyjmowanie wpłat dla rodzin w Aleppo na konto:
15 1560 0013 2000 1706 4454 5708
z dopiskiem: „darowizna na cele statutowe – Rodziny w Aleppo”.

Przekazane przez Was kwoty, zostaną przesłane przez Klub przelewem walutowym w dolarach amerykańskich na konto Sióstr.

Proponujemy dwie ścieżki działania:

Wsparcie dotychczasowych rodzin – prosimy o informację, kogo dotychczas wspieraliście i jaką kwotę chcielibyście przekazywać (mail: rodziny.aleppo@kik.waw.pl, w temacie maila „ścieżka A”); Informację o tych rodzinach przekażemy Siostrom, które odszukają „wasze” rodziny i przekażą im środki. Jeżeli będzie to niemożliwe, niezwłocznie poinformujemy Was o tym.

Wsparcie nowych rodzin, które obecnie znajdują się pod opieką Sióstr i które wymagają pomocy – prosimy o informację, kogo chcielibyście wspierać i jaką kwotę chcielibyście przekazywać (mail: rodziny.aleppo@kik.waw.pl, w temacie maila „ścieżka B”). Zapraszamy do wsparcia rodzin, podopiecznych Sióstr Franciszkanek:
1- Michèle Samoel Hanna
Rodzina uboga, 5 osób. Ojciec, matka i jedna z córek chorują psychicznie. Choroba nasiliła się z powodu wojny.
2- Rania Dakak Janji
Wdowa z 3 dzieci (chłopców). Trudna sytuacja materialna.
Jeden z synów jest chory, drugi jest w wojsku, trzeci studiuje teologię, by zostać księdzem.
3 – Le Voeu Jouborian
Podczas wojny rodzina sprzedała mieszkanie, bo potrzebowali środki na życie. Brak źródeł utrzymania.
4 – Dalale Alkhassi
Wdowa z dwojgem dzieci bez środków do życia.
5 – Antoine Cheik Moussa
Rodzina 5-osobowa. Synowie studiują, potrzeba wsparcia w zakupie najpotrzebniejszych artykułów.

Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami na temat pomocy Rodzinom w Aleppo, jak również innych działań humanitarnych i rozwojowych prowadzonych przez KIK prosimy o kontakt z Martą Titaniec (tel. 22 827-39-39, email: marta.titaniec@kik.waw.pl), pracownikiem i członkiem Zarządu Klubu, osobą odpowiedzialną za programy pomocy doraźnej i rozwojowej. Marta przez ostatnich 8 lat była kierownikiem działu pomocy zagranicznej w Caritas Polska.

W imieniu Zarządu Klubu zapraszamy do współpracy!
Marta Titaniec, Jakub Kiersnowski i Krzysztof Sawicki

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl