Słowo Pani Prezes (2/2017)

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!

Bardzo szybko minął pierwszy miesiąc rozpoczynający 2017 rok. A przecież zmieściło się w tym miesiącu wiele ważnych spotkań i wydarzeń. Dotyczyły one nie tylko tego,  co łączy się bezpośrednio ze wspominaniem wydarzeń związanych z wejściem Chrystusa w naszą ludzką historię i pokazaniem, że każdy narodzony człowiek jest bratem i synem Boga, ale odbyły się również spotkania, które pozwalają lepiej dostrzec w jaki sposób ta wiadomość jest odkrywana w naszym życiu rodzinnym i społecznym.

Jakość naszej wiary jest sprawdzana w codziennym życiu, w tym jak funkcjonują nasze rodziny, jak traktowani są ludzie w potrzebie, którzy stają na naszej drodze. Dlatego tak ważna jest pomoc uchodźcom z krajów ogarniętych wojną ale również wsparcie naszych bezdomnych rodaków. Dlatego tak ważna jest działalność wspierająca rodziny i przygotowująca młodych ludzi do małżeństwa.

O jakości naszej wiary świadczy też nasz stosunek do ludzi, którzy są nam niechętni, którzy nas chcą obrazić. Nie wolno nam przyjąć sposobu działania naszych nieprzyjaciół gdyż –  jak pisał św. Jan Paweł II  w orędziu na światowy dzień pokoju 1 stycznia 2005 roku (cytując List do Rzymian św. Pawła «Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj» (12,21). ): „Zła nie zwycięża się złem: na tej drodze bowiem, zamiast pokonać zło, zostaje się przez nie pokonanym.”

To właśnie zostało mi w pamięci z różnych styczniowych spotkań.

Zachęcam wszystkich, którzy mają chęć aktywnego działania w Klubie do zgłaszania swoich pomysłów: Klub trwa od 60-ciu lat dzięki Waszej aktywności i obecności.

Joanna Święcicka

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl