Słowo Pani Prezes (4/2017)

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!


Z radością dostrzegam wiosenne promienie słońca i myślę, że dla wszystkich jest to zachęta do częstszego uśmiechu i patrzenia na świat z nadzieją.

Radość i nadzieja są darem, który powinien dawać nam więcej siły do angażowania się w działania tam, gdzie ludzie doznają wykluczenia, nędzy lub agresji. Historia Polski ostatniego półwiecza pokazała, że możliwa jest zmiana ustroju gdy społeczeństwo solidarnie występuje przeciwko władzy, żądając zmian demokratycznych. Odczuliśmy też w tamtych latach jak ważne było wsparcie i solidarność przychodząca do nas od innych państw i narodów. Dlatego musimy pomagać i podnosić głos gdy łamane są prawa człowieka jak dzieje się to na Białorusi i w Rosji a także gdy wojna tli się na Ukrainie.

Wielki Post, który jest przygotowaniem do Triduum Paschalnego powinien być czasem, w którym szczególnie mocno odczuwamy obecność Chrystusa w ludzkim świecie, czasem, w którym dostrzegamy wagę naszego stosunku do drugiego człowieka. Dlatego postarajmy się wyplenić w sobie niechęć i nienawiść, która nas oddziela od innych ludzi i która niszczy wspólnotę a nas samych oddala od Tego, który na Krzyżu wziął na siebie wszystkie ludzkie grzechy. Tylko tak oczyszczeni będziemy mogli cieszyć się Zmartwychwstaniem odnajdując w sobie miłość do naszych bliźnich, do wszystkich ludzi.

Życzę nam wszystkim aby te nadchodzące Święta były okazją do głębokiej przemiany wewnętrznej i odnalezienia w sobie siły do podejmowania zadań stojących przed nami.

Joanna Święcicka

INFORMATOR KIK do pobrania

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl