Słowo Pani Prezes (6/2018) oraz słowo nowego Prezesa i nowego Sekretarza

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!

Osiem lat temu powierzyliście mi obowiązek kierowania naszą wspólnotą. Był to dla mnie dar, który był bardzo absorbującym zadaniem i obciążał mnie ogromną odpowiedzialnością, ale też dar przynoszący radość, gdyż dobro i rozwój naszej wspólnoty był i jest dla mnie sprawą bardzo ważną.

W moim pierwszym „słowie”, które do Was skierowałam w czerwcu 2010 roku pisałam, że będę starała się dbać o przyjazną atmosferę i integrację naszego środowiska. Mam nadzieję, że mimo różnych trudności i być może błędów udawało się mnie i innym osobom z Zarządu utrzymać jedność i poczucie łączącej nas wszystkich więzi.

Przez te osiem lat w Polsce, w świecie, w Kościele nastąpiło wiele zmian, pojawiły się nowe problemy i wyzwania. Jednak cel działania naszego Klubu, którym jest budowanie otwartego społeczeństwa opartego o wartości chrześcijańskie i troska o dobro wspólne, ten cel nie został zmieniony i zmieniony być nie może. Właśnie uświadomienie sobie tego celu i podejmowanie działań do niego prowadzących daje nam w Klubie poczucie więzi i wspólnoty pomimo różnic.

Po ośmiu latach na stanowisku prezesa oddałam to zadanie w młodsze ręce. Wdzięczna jestem Jakubowi Kiersnowskiemu, że zgodził się wziąć na siebie tę odpowiedzialność. Klub jest i będzie nadal dla mnie ogromnie ważną wspólnotą, w którą będę się angażować, jednak nadszedł czas, by decyzje były podejmowane przez przedstawicieli młodszego pokolenia.

Bardzo chcę Wam wszystkim podziękować za te osiem lat współpracy i współdziałania, za wszystkie uśmiechy, życzliwość i wyrozumiałość, których od Was w tym czasie wielokrotnie doświadczyłam. Mam nadzieję na następne spotkania z Wami przy okazji wspólnych projektów i działań w naszym Klubie.

Joanna Święcicka

INFORMATOR KIK do pobrania

 

Słowo nowego Prezesa:

Szanowni Członkowie Klubu, Drodzy Przyjaciele!

Jest dla mnie wielkim zaszczytem móc przywitać się z Wami w nowej roli prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie.

Przyjąłem decyzję Walnego Zebrania o wyborze do Zarządu Klubu i decyzję Zarządu o powierzeniu mi funkcji prezesa, jako wyraz ogromnego zaufania wobec mojej osoby, a zarazem jako oczekiwanie do podjęcia jeszcze większej odpowiedzialności za Klub jako stowarzyszenie, a przede wszystkim za Klub jako wspólnotę, z jej bogatą historią, tradycją i duchem, które kształtują ją od przeszło 60 lat.

Sprawując funkcję sekretarza, przez ostatnich 12 lat, miałem możliwość przyglądania się Klubowi z bardzo bliska. Zdaję sobie sprawę z naszych słabszych i mocniejszych stron. Siłą KIK-u zawsze byli, są i wierzę, że będą nadal jego członkowie. To dzięki Waszej wielkiej determinacji, poświęceniu i pełnemu oddaniu, Klub podejmuje tak wiele różnorodnych działań. Jako wspólnota potrzebujemy jednak nieustanie pogłębionej integracji, tak w wymiarze duchowym, jak również intelektualnym i społecznym. Konieczna jest również praca nad naszą wewnętrzną komunikacją, aby możliwie wszyscy członkowie Klubu, a jest nas prawie 1700 osób oraz ich najbliżsi, z którymi razem tworzymy kilkutysięczną wspólnotę, wiedzieli czym Klub żyje i co się w nim dzieje.

„Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie” (Łk 12,48) – Tworząc silną wspólnotę oraz wiedząc więcej o sobie nawzajem, będziemy mogli lepiej i skuteczniej realizować naszą odpowiedzialność, tak za sam Klub, jak również za Kościół i otaczający nas świat. Wyzwań stojących przed Klubem jest bardzo wiele, a nasza historia, etos i liczne doświadczenia powodują, że powinniśmy odpowiedzialnie rozwijać i nieustannie podejmować nowe działania.

W najbliższym czasie Zarząd Klubu będzie spotykał się na swoich zebraniach aby m.in. dyskutować nad priorytetami działalności Klubu. Jeżeli ktoś z Was, Drodzy Członkowie, chciałby podzielić się z nami swoimi przemyśleniami i pomysłami, lub aktywnie włączyć się w konkretne działania, bardzo serdecznie proszę o przesłanie do nas listu lub maila. Zapraszam również do jak najczęstszego osobistego kontaktu.

Szanowni Członkowie, Drodzy Przyjaciele!

Korzystając z okazji chciałbym również w sposób szczególny przywitać Janka Murawskiego – jako nowego Sekretarza Klubu. Janek jest wychowankiem Sekcji Wigierskiej, pełnił również rolę wychowawcy oraz przewodniczącego tej Sekcji.  Przez kilka lat był także Szobunem – przewodniczącym sekcji studencko-licealnej Drum Bun. To dzięki determinacji Janka i umiejętności gromadzenia wokół siebie ludzi, udało mu się podnieść tę sekcję z pewnej zapaści. Dziś Drum Bun kwitnie i jest to z pewnością piękny owoc jego wytrwałej pracy. Janek pełnił również rolę kierownika obozów dla pomocników, a obecnie jest współodpowiedzialny za obóz dla wychowawców. W Sekcji Rodzin koordynuje również pracę Plemion. Janek od 4 lat jest pracownikiem Klubu, do niedawna sprawował funkcję Asystenta Zarządu, teraz będzie kontynuował swoją misję jako Sekretarz KIK-u.

Janku, chciałbym w tym miejscu wyrazić moje serdeczne podziękowanie za Twoją dotychczasową pracę i ucieszyć się, że przez najbliższe lata będziemy jeszcze bliżej ze sobą współpracowali na rzecz i dla dobra Klubu. Życzę Ci dużo satysfakcji z sekretarzowania Klubowi i samych dobrych ludzi wokoło.

Kończąc, chciałbym jeszcze bardzo serdecznie podziękować Joannie Święcickiej, Piotrowi Cywińskiemu i Pawłowi Broszkowskiemu – moim poprzednikom, którzy dziś wspierają mnie swoim bogatym doświadczeniem. Dziękuję też ks. Andrzejowi Gałce, ks. Sławkowi Szczepaniakowi, a także księżom posługującym w kościele św. Marcina oraz wszystkim członkom Zarządów, Komisji Rewizyjnych, członkom i pracownikom Klubu, z którymi przez ostatnie 12 lat miałem zaszczyt współpracować i przy których mogłem wzrastać jako człowiek i rozwijać się w roli sekretarza Klubu. Dziękuję

Wszystkim członkom Klubu dziękuję za okazane zaufanie i proszę każdego z Was o codzienną modlitwę do Ducha Świętego w intencji Klubu i całej naszej wspólnoty.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Jakub Kiersnowski
prezes Klubu Inteligencji Katolickiej

 

Słowo nowego Sekretarza:

Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie i Przyjaciele Klubu,

Czuję się zaszczycony, że mogę – jako sekretarz – jeszcze mocniej włączyć się w pracę na rzecz naszej wspólnoty. Jestem przekonany, że Klub jest dziełem wspólnym oraz, że charakteryzuje go ciągły ruch, poszukiwanie nowych dróg, odkrywanie powołania. Oznacza to, że przyszły kształt KIK-u zależy od dobrej współpracy tych, którzy go tworzą: Członków, Wychowawców, Dzieci, Rodziców, Zarządu, Koordynatorów Projektów, Sekcji i Pracowników. Swoją rolę widzę przede wszystkim jako tego, który tę współpracę wspiera i ułatwia. Zależy mi bardzo na jak najczęstszych wspólnych spotkaniach – także tych wokół eucharystycznego stołu – i dobrych rozmowach w duchu dialogu. Najbliższa do tego okazja to Pik-KIK-nik 10 czerwca, na który w imieniu organizatorów serdecznie zapraszam!

Sądzę, że każda osoba, która decyduje się poznać bliżej nasz Klub musi liczyć się z tym, że nieraz zostanie zaskoczona. Także mnie KIK i tworzące go środowisko nieodmiennie zaskakują świeżością i pomysłowością – mimo upływu lat; różnorodnością postaw i podejmowanych inicjatyw; duchowością; jedyną w swoim rodzaju atmosferą. Dziękując za okazane mi zaufanie chciałbym wyrazić nadzieję, że nie raz jeszcze damy się Klubowi w równie pozytywny sposób zaskoczyć.

Do zobaczenia na Freta!

Janek Murawski
sekretarz Klubu Inteligencji Katolickiej

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl