Słowo Prezesa (10/2018)

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!

Jest to niezwykły dar Ducha, że od przeszło sześciu dekad dane nam jest tworzyć wspólnotę, wzajemnie się umacniać i wspierać innych. W październiku rozpoczynamy 63. roku pracy KIK-u. Zapraszam do dalszego aktywnego budowania Klubu!

Informator, który trzymają Państwo w rękach przynosi wiele podsumowań a także zapowiedzi Klubowych wydarzeń. W październiku zapraszamy m.in. na spotkania z: prof. Marcinem Matczakiem o tym, jak rozmawiać o prawie, aby łączyć a nie dzielić, nie wypuszczając jednak busoli z ręki; Zuzanną Radzik o roli, jaką kobiety odegrały, a także jaką mogłyby, czy powinny odgrywać w Kościele; premier Hanną Suchocką o Kościele w czasie trzech pontyfikatów. Nade wszystko zapraszam na 62. urodziny Klubu, podczas których po raz 13-ty przyznamy nagrodę „PONTIFICI – Budowniczemu Mostów”.

Tegoroczny październik to również miesiąc, w którym w sposób najbardziej konkretny i wyrazisty możemy okazać nasze przywiązanie do demokracji i odpowiedzialności za ojczyznę, w tym także za nasze małe ojczyzny. Możemy dać temu wyraz nie tylko poprzez udział w głosowaniu, do czego mocno zachęcam. Zmieniona ordynacja wyborcza umożliwia nam to również poprzez czynną obserwację, o czym szerzej piszemy w Informatorze.

Chciałbym w tym miejscu w imieniu Zarządu Klubu serdecznie podziękować wszystkim, wychowawcom, pomocnikom, wolontariuszom, pracownikom, księżom, Zarządom sekcji i każdemu kto angażował się w przygotowanie, a następnie w przebieg: pik-kik-niku, obozów, rejsów, wizyt studyjnych, działań pomocowych, XI Zjazdu Gnieźnieńskiego, porządkowania siedziby Klubu i innych licznych inicjatyw, które miały swoje miejsce w okresie letnim. Dzięki tylu wspaniałym osobom praca Klubu trwa nieprzerwanie przez cały rok!

Jakub Kiersnowski
prezes Klubu Inteligencji Katolickiej

INFORMATOR KIK do pobrania

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl