Słowo Prezesa (10/2019)

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!

Rozpoczynamy 64. rok pracy KIK-u! Z tej okazji, jak co roku zapraszam 24 października do wspólnego świętowania urodzin Klubu, podczas których po raz 14. jako wspólnota warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej wręczymy nagrodę „PONTIFICI – Budowniczemu Mostów”, wyróżniając w ten sposób osobę, która swoją postawą urzeczywistnia to, co w tradycji Klubu najważniejsze – szerzenie wartości dobra wspólnego i dialogu oraz budowanie – mimo różnic – wspólnoty opartej na prawdzie i wzajemnym szacunku.

W niedzielę 13 października będziemy obchodzić XIX Dzień Papieski z okazji 41. rocznicy wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową i w 40-lecie pierwszej pielgrzymki do Polski. Tego samego dnia odbędzie się święto demokracji – wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu. Jestem przekonany, że dla członków Klubu udział w wyborach jest oczywistym wyrazem obywatelskiego zaangażowania. Głosując dodatkowo uczcijmy 30. rok naszej wolności, do której odzyskania i budowania wielu naszych członków walnie się przyczyniło.

W niedzielę 6 października zapraszam do udziału w uroczystej Mszy świętej, którą rozpoczniemy nowy rok pracy Klubu. Tego dnia w Ewangelii usłyszymy naukę o potrzebie silnej wiary i pokory. To ważne i znamienne przesłanie na nowy rok pracy Klubu.

Myśląc o rozpoczynającym się roku pracy Klubu, zastanawiamy się, jak dziś i jutro powinniśmy realizować powołanie świeckich. Chcemy kontynuować to, co już w Klubie się dzieje: systematyczną pracę wychowawczą i edukacyjną, praktyczną formację religijną i intelektualną, konkretną pomoc humanitarną i rozwojową, pomoc zranionym w Kościele. Widzimy też obszary, do których społeczna nauka Kościoła nas wzywa, a gdzie jeszcze nie zapuściliśmy korzeni lub niedostatecznie się nimi zajęliśmy. Aby te działania mogły być kontynuowane i rozwijane potrzeba jest robotników (a więc aktywnych członków Klubu).

Za nami wakacje, czas letnich obozów, rejsów, szkoleń i wyjazdów. Serdecznie dziękuję członkom i pracownikom Klubu, wychowawcom oraz uczestnikom tych wyjazdów za tworzenie w ten niepowtarzalny sposób klubowej wspólnoty.

Jakub Kiersnowski
prezes Klubu Inteligencji Katolickiej

INFORMATOR KIK do pobrania