Słowo Prezesa (4/2019)

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!

Nadchodzący czas jest szczelnie wypełniony ważnymi dla naszego środowiska wydarzeniami. Zbliżają się Święta Wielkanocne wraz z przygotowującymi do nich rekolekcjami. W tym roku w kościele św. Marcina w dniach 11-13 kwietnia poprowadzi je ks. prof. Alfred Wierzbicki.

Naszym zadaniem jest troska o dobro wspólnoty Kościoła. Dlatego organizujemy i współtworzymy – razem z Laboratorium „Więzi” i Fundacją Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu – inicjatywę „Zranieni w Kościele”, mającej pomóc skrzywdzonym, którzy dotychczas często czuli się odrzuceni. W ramach tej inicjatywy został uruchomiony telefon zaufania, a osoby potrzebujące wsparcia kontaktujemy z psychologami i prawnikami. Liczba potrzebujących pomocy przerosła nasze oczekiwania, dlatego chcemy tę inicjatywę rozszerzyć, tak by telefon był częściej dostępny. Dla dobrego funkcjonowania tej inicjatywy potrzebne są fundusze, gorąco zachęcamy zatem do finansowego wsparcia „Zranionych w Kościele” („Darowizna na cele statutowe – Zranieni w Kościele”, nr konta na następnej stronie Informatora KIK) oraz poprzez przekazanie swojego 1% przy okazji rocznego rozliczenia podatkowego – cel szczegółowy: „Zranieni w Kościele”.

W najbliższych tygodniach tego roku obchodzić będziemy okrągłe rocznice ważnych dla naszej Ojczyzny wydarzeń związanych z odbudowaniem demokratycznego państwa po długim czasie komunistycznych rządów: wyborów czerwcowych, przystąpienia do NATO i przystąpienia do Unii Europejskiej. Te ważne daty powinny zachęcić nas do refleksji, docenienia sukcesów, ale również do zastanowienia się nad jakością naszej demokracji i zabezpieczenia potrzeb osób żyjących w niedostatku, środowisk wykluczonych, ludzi, którzy sobie nie radzą lub są marginalizowani. Im więcej dostrzegamy problemów i aktywnie włączamy się w ich rozwiązywanie, tym bardziej dostrzegamy siłę, jaką daje wspólnota, jaką odnajdujemy w naszym Klubie.

Do zobaczenia w św. Marcinie na wspólnym świętowaniu Zmartwychwstania Pana.

Jakub Kiersnowski
prezes Klubu Inteligencji Katolickiej

INFORMATOR KIK do pobrania

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl