Słowo Prezesa (5/2019)

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!

Za nami piękne i wzruszające Triduum Paschalne w kościele św. Marcina. Dziękuję siostrom Franciszkankom Służebnicom Krzyża, Księżom, służbie liturgicznej i scholi za ogrom włożonej pracy w przygotowania. Dziękuję ks. Andrzejowi za wielkoczwartkową homilię, za mocne, z ogromnym bólem i wzruszeniem, wypowiedziane słowa do zranionych w Kościele przemocą seksualną oraz o tragedii, jaką jest zdrada Jezusa i bliźnich przez tych, którzy do tej krzywdy doprowadzili.

Magazyn „Kontakt” kontynuuje swoją misję pod nowym kierownictwem. Na ręce Miszy Tomaszewskiego oraz Cyryla Skibińskiego składam całej redakcji serdeczne podziękowania za powołanie do życia i prowadzenie „Kontaktu” przez 12 lat. Nowemu naczelnemu Ignacemu Dudkiewiczowi, oraz jego zastępcom Wandzie Kaczor i Szymonowi Rębowskiemu życzę, aby w poczuciu odpowiedzialności i z odwagą robili „raban” w duchu ewangelii i za przykładem papieża Franciszka.

Trzy członkinie Klubu: Barbara Kielanowska, Marta Titaniec i Katarzyna Materkowska zostały odznaczone złotym i srebrnymi Krzyżami Zasługi. Ogromnie cieszy fakt, że ich praca w zakresie pomocy humanitarnej została doceniona przez Polskę.

W maju świętować będziemy 15. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ważnym początkiem polskiej drogi do Unii Europejskiej była Msza Pojednania, podczas której premier Mazowiecki i kanclerz Kohl przekazali sobie symboliczny znaku pokoju. O Polsce w Europie i rocznicy symbolicznego znaku pokoju rozmawiać będziemy podczas majowych spotkań.

Czynne prawo wyborcze jest solą demokracji. Jesteśmy wezwani do bycia „solą tej ziemi”. Stańmy zatem 26 maja przy urnach wyborczych i zagłosujmy, każdy tak jak podpowiada mu rozum i serce.

Jakub Kiersnowski
prezes Klubu Inteligencji Katolickiej

INFORMATOR KIK do pobrania

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl