Sekcja Pomocy

Sekcja prowadzi działania charytatywne i podejmuje akcje wsparcia i pomocy dla potrzebujących. Szczególnie mocno troszczy się o osoby niewidome, między innymi we współpracy z Duszpasterstwem Niewidomych przy kościele św. Marcina.