Sekcja Wschodnioeuropejska

Sekcja Wschodnioeuropejska Klubu Inteligencji Katolickiej powstała 27 stycznia 2014 r. Sekcja prowadzi liczne projekty na rzecz rozwoju demokracji Ukrainy i Białorusi. Organizujemy wymiany młodzieży, szkolimy młodych liderów, organizujemy kolonie dla dzieci osób, które szczególnie ucierpiały w wyniku konfliktu ukraińskiego, wspieramy kulturalnie i materialnie polonię mieszkającą u naszych wschodnich sąsiadów.

Kontakt

Najlepiej skontaktować się z nami pisząc na:
sw@kik.waw.pl

Konto Sekcji Wschodnioeuropejskiej

69 1560 0013 2000 1706 4454 5706
Tytuł przelewu: "Darowizna na cele statutowe"

Nasze projekty:

Pomoc w trakcie Rewolucji Godności

Gwałtowne wydarzenia jakie toczyły się na Ukrainie skłoniły nas do jak najszybszego włączenia się w akcję pomocy dla poszkodowanych.

Przeczytaj o projekcie

Sekcja Wschodnioeuropejska powstała w styczniu 2014 roku. Gwałtowne wydarzenia jakie toczyły się na Ukrainie skłoniły nas do jak najszybszego włączenia się w akcję pomocy dla poszkodowanych. Naszą pomoc postanowiliśmy zorganizować tak, aby była maksymalnie skuteczna i zaspokajała konkretne potrzeby. Dzięki zaangażowaniu i znajomościom Elżbiety Konopki nawiązaliśmy kontakt z lekarzami z Medycznej Służby Majdanu i z nimi koordynowaliśmy poszczególne działania. Pomoc realizowana przez KIK była oceniana jako celowa i skuteczna. W ramach tej pomocy zebraliśmy ponad 80 tysięcy złotych, które przeznaczyliśmy na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego – kardiomonitory, koncentratory tlenu. Przy współpracy z innymi organizacjami (Fundacja Solidarności Międzynarodowej, Zakonem Kawalerów Maltańskich) udało nam się znaleźć fundusze na kolejny sprzęt taki jak plecaki resuscytacyjne, defibrylatory i wiele innych. Natomiast przy pomocy MSW i Państwowej Straży Pożarnej zorganizowaliśmy zorganizowaliśmy i przekazaliśmy na Ukrainę w marcu 2014 roku szpital polowy na 40 łóżek. Przedstawiciele naszej podczas dostarczania sprzętu w lutym 2014 roku pojawili się również na Majdanie i odczytali tam stanowisko Zarządu Klubu w sprawie wydarzeń na Ukrainie. Naszą pomocą objęliśmy również ciężko rannych, którzy dzięki współpracy z samorządami lokalnymi i prezydentami miast (przede wszystkim Wrocławia i Poznania) trafili do polskich szpitali. W sumie taka pomoc uzyskało 11 osób. Dzięki współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji udało nam się zakupić za kwotę 25 tys zł partię kamizelek kuloodpornych i hełmów z kevlaru.

Solidarność z Ukrainą

W marcu 2015 zorganizowana została wystawa złożona z prac dzieci i młodzieży, zaprezentowana na terenie Monastyriu Michaiłowskiego w Kijowie.

Przeczytaj o projekcie

Postanowiliśmy pokazać nasze wsparcie narodowi ukraińskiemu również w sposób symboliczny, aktywizując przy tym polską młodzież. W marcu 2015 zorganizowana została wystawa „Pozdrowienia dla Ukrainy” złożona z prac dzieci i młodzieży szkolnej, która pokazana została na terenie Monastyriu Michaiłowskiego w Kijowie. Polscy uczniowie przygotowali 300 prac, które wyrażają solidarność z Ukrainą i nadzieję na szybkie zakończenie wojny. Uczniowie dowiedzieli się również o tym, jak wyglądała ówczesna sytuacja na Ukrainie.

Dzieci Bohaterów

Postanowiliśmy wesprzeć dzieci, którym wojna na Ukrainie zabrała rodziców lub ich walczący ojcowie zostali ciężko ranni.

Przeczytaj o projekcie

Wraz z rozpoczęciem konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy pojawił się pomysł, by wesprzeć dzieci, którym wojna zabrała rodziców lub ich walczący ojcowie zostali ciężko ranni. Pierwszy przyjazd młodzież zorganizowaliśmy wspólnie z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego i dzięki wsparciu z Fundacji „Agora” - na dwutygodniowe kolonie letnie w 2014 roku przyjechało prawie 30 dzieci żołnierzy walczących na froncie. Do Krzyżowej młodzież przyjechała jeszcze raz w późniejszym terminie. W listopadzie 2015 roku zaprosiliśmy młodzież na Mazury, gdzie również odbyły się dwie edycje. Wtedy to pierwszy raz dzieci spędziły jeden dzień w polskich rodzinach. Od tego momentu projekt ewaluował i od 2016 roku ukraińskie dzieci przyjmowane były przez rodziny z Gimnazjum im. Wojska Polskiego i Liceum im Hoffmanowej. W 2017 roku przyjęliśmy dwie grupy – w marcu i listopadzie. Projekt udaje nam się realizować dzięki wsparciu indywidualnych sponsorów we współpracy z ukraińską organizacją Szpital Majdanu, który wybiera najbardziej potrzebujące dzieci. Staramy się by czas spędzony w Polsce był wypełniony atrakcjami – wizytą w Aqua Parku, Parku Trampolin, wycieczką do Puszczy Kampinoskiej etc. Chcemy by dzieci i młodzież mogły odpocząć i choć na chwilę zapomnieć o problemach i smutnej rzeczywistości. Jest to również szansa do spotkania i współpracy między młodzieżą polską i ukraińską. W ten sposób obydwie grupy poszerzają swoje horyzonty, powstają trwałe międzynarodowe przyjaźnie. Taką pomocą objęliśmy już ok 200 dzieci. Następną edycję tego projektu planujemy na maj 2018 roku, tym razem przy współpracy rodzin ze Szkoły Przymierza Rodzin w Warszawie. Koszt takiego przyjazdu dzieci to ok 18 tysięcy złotych, w tym więcej niż połowa to koszty podróży.

Kolonie dla dzieci uchodźców z Krymu i Donbasu

Pomagamy dzieciom z rodzin, które wojna zmusiła do ucieczki i którzy w Polsce starali się o status uchodźcy.

Przeczytaj o projekcie

Pomagamy również dzieciom z rodzin, które wojna zmusiła do ucieczki i którzy w Polsce starali się o status uchodźcy i pomoc. Od lutego 2015 roku wysyłamy dzieci, które mieszkają wraz z rodzinami w ośrodkach dla uchodźców lub sa przez nie objęte pomocą na międzynarodowe kolonie organizowane przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. Zimą są to kolonie pod hasłem „Przygoda zimowa”, latem „Kuźnia Artystyczna”. Podczas tych spotkań młodzi Ukraińcy poznają kolegów i koleżanki z Polski, Niemiec i Czech, odkrywają swoje pasje i talenty w czasie warsztatów z garncarstwa, sztuki cyrkowej, muzyki, poznają wspólnie historię Krzyżowej, wyjeżdżają na wycieczki do Wrocławia czy Świdnicy, uczą się nawzajem swoich języków. Z wielką radością obserwujemy jak odmienieni wracają po tygodniu tak intensywnego czasu, jak nawiązują nowe kontakty i rozwijają swoje pasje i umiejętności komunikacyjne. W tym momencie ze względu na brak środków zawiesiliśmy wysyłanie młodzieży do Krzyżowej, bardzo chcielibyśmy jednak powrócić do tej współpracy z Fundacją i jednocześnie formy pomocy młodym Ukraińcom.

Międzynarodowa konferencja

W 2014 r. zorganizowaliśmy we Lwowie międzynarodową konferencję pt. "Zmiany społeczno-polityczne i gospodarcze w naszej części Europy".

Przeczytaj o projekcie

23 sierpnia 2014 roku zorganizowaliśmy we Lwowie międzynarodową konferencję pod tytułem „Zmiany społeczno polityczne i gospodarcze w naszej części Europy” . Uczestnikami konferencji poza członkami KIK byli uczniowie i nauczyciele z Niezależnego Liceum im Jakuba Kołasa z Mińska, a także grupa młodzieży i działaczy społecznych z Ukrainy. Konferencja odbyła się w sali plenarnej lwowskiego Ratusza

Zbiórki darów

Staramy się również pomagać tym, którzy potrzebują wsparcia materialnego w swojej trudnej sytuacji finansowej.

Przeczytaj o projekcie

Od początku działania Sekcji staramy się również pomagać tym, którzy potrzebują wsparcia materialnego w swojej trudnej sytuacji finansowej. Zbieraliśmy rzeczy dla domu dziecka pod Żytomierzem, Berdyczowem, dla rodzin z Drohobycza. Zorganizowaliśmy także zbiórkę darów dla podopiecznych szkoły z internatem w Łopatyniu k. Lwowa. Pensjonariusze są w wieku 6 – 18 lat, większość z nich to sieroty i dzieci z bardzo ubogich rodzin. Dary były zbierane od 10 do 25 kwietnia 2016 roku, a następnie w kilku transportach przewiezione na Ukrainę i przekazane proboszczowi katolickiej parafii, która sprawuje opiekę nad tą placówką. Staramy się zawsze odpowiadać na realne potrzeby obdarowywanych, cieszymy się, że możemy zawsze liczyć na hojność społeczności kikowskiej.

Mini-projekty

„Mini-projekty – małe działania, duże zmiany” to szkolenie wzmacniające umiejętności animacji czasu dzieci i młodzieży oraz pracy metodą projektową.

Przeczytaj o projekcie

Podczas współorganizacji wydarzenia „Modlitwa za Ukrainę” poznaliśmy naszego partnera – organizację Eleos-Ukraine. Jest to organizacja, która posiada swoje ośrodki w kilku większych miastach Ukrainy (Kijów, Odessa, Charków) i działa na rzecz dzieci i młodzieży. Wspólnie przygotowaliśmy a następnie zrealizowaliśmy dwa projekty edukacyjne. Działania zostały sfinansowany w ramach programu RITA Przemiany w Regionie. Projekty realizowane były w latach 2015-2016. W 2015 roku w ramach projektu „Mini-projekty – małe działania, duże zmiany” ponad 40 osób wzięło udział w szkoleniu wzmacniającym umiejętności animacji czasu dzieci i młodzieży oraz pracy metodą projektową. Projekt miał na celu wsparcie rozwiązywania problemów społecznych i socjalnych (szczególnie w skupiskach uchodźców wewnętrznych na Ukrainie), przeszkolenie przyszłych edukatorów i wychowawców dzieci i młodzieży, a także wzmocnienie potencjału naszego partnera. Kontynuacja projektu nastąpiła w 2016 pod nazwą „Mini projekty - małe działania, duże zmiany 2.0”. Projekt został rozszerzony o wizytę studyjną w Warszawie ukraińskich animatorów pracujących w świetlicach środowiskowych, którzy następnie przekazywali swoją wiedzę podczas szkoleń w placówkach regionalnych naszego partnera Eleos-Ukraine w Odessie, Tarnopolu, Chersoniu i Mariupolu. Pragniemy nadal kontynuować współpracę z Eleos-Ukraine w zakresie projektów edukacyjnych.

Wizyta studyjna ukraińskich lekarzy

W październiku 2016 roku gościliśmy dwoje lekarzy z Ukrainy, którzy obserwowali pracę i uczyli się od swoich kolegów po fachu.

Przeczytaj o projekcie

W październiku 2016 roku gościliśmy dwoje lekarzy z Ukrainy, którzy obserwowali pracę i uczyli się od swoich kolegów po fachu w warszawskim Centrum Zdrowia Matki i Dziecka oraz w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus. Przyjazd lekarzy koordynowali Elżbieta Konopka i Orest Szczygielski.

Światowe Dni Młodzieży

Podczas ŚDM w 2016 udało nam się zaprosić i przyjąć w Fałkowicach koło krakowa39 osób z Ukrainy (rodziny z dziećmi).

Przeczytaj o projekcie

Na zaproszenie Maryni i Michała Deskurów i przy współudziale w organizacji Doroty i Jacka Cichockich, Moniki i Grzegorza i Łoskotów, Maryjki i Mateusza Środoniów, a także Sekcji Wschodnioeuropejskiej do Fałkowic koło Krakowa w lipcu 2016 przyjechało 39 osób z Ukrainy (rodziny z dziećmi i młodzieżą). W sumie tworzyliśmy pokaźną 70 osobową Polsko - Ukraińską grupę. Czas na Brzegach był wspaniały - modlitwy, adoracja, noc pod gołym niebem i poranna msza św z Ojcem Świętym Franciszkiem. Grupa ukraińska została jeszcze z nami pięć dni po oficjalnych uroczystościach. Codziennie rano rozpoczynaliśmy mszą św w obrządku greko-katolickim (z grupą przyjechał ksiądz ukraiński) lub łacińskim gdy przyjeżdżał z Krakowa ojciec Darek Piórkowski SJ. Łączyliśmy czytania i śpiewy po Polsku i Ukraińsku. Od poniedziałku do piątku pokazaliśmy gościom kopalnię w Wieliczce, Kraków, Łagiewniki, Wadowice i Kalwarię Zebrzydowską. Program był bardzo intensywny. A wieczorami ogniska i śpiewy w obu językach. Mieliśmy wspaniały tydzień poczucia wspólnoty z naszymi sąsiadami, łatwego porozumienia językowego, wspólnych mszy św i wspólnych przeżyć.

Polsko - Ukraińska wystawa ikon

Nasza Sekcja wzięła udział w przygotowaniu wystawy ikon „Szukam o Panie Twojego Oblicza. Ikona w dialogu polsko – ukraińskim".

Przeczytaj o projekcie

Nasza Sekcja w osobie Anity Szymborskiej wzięła udział w przygotowaniu wystawy ikon „Szukam o Panie Twojego Oblicza (Ps.27). Ikona w dialogu polsko – ukraińskim. Wystawa prezentowała fenomen plenerów ikonograficznych na których od ośmiu lat spotykają się środowiska polskich i ukraińskich malarzy ikon, i dzięki którym wytworzyła się sieć kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy twórcami sztuki sakralnej. Każdy z plenerów (Nowica, Zamłynie, Kijów) miał trochę inny charakter i odbywa się w innym, znaczącym dla relacji polsko - ukraińskich miejscu. W uroczystości otwarcia wystawy 2 grudnia 2016 roku wzięli udział przedstawiciele duchowieństwa rzymskokatolickiego, greckokatolickiego oraz Panie Prezydentowe Agata Kornhauser-Duda oraz Maryna Poroszenko.

Odznaczenia

Nasza praca była kilkukrotnie doceniana i nagradzana!

Dowiedz się więcej!

Pełniącą obowiązki skarbnika naszej Sekcji Anita Szymborska, oraz p. Mateusz Środoń w kwietniu 2015 roku zostali uhonorowani wysokim odznaczeniem jakie nadała im Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Kijowskiego – „Medalem Za Ofiarność i Miłość dla Ukrainy”. Przewodniczący Sekcji Marek Kielanowski w 2016 roku został przez Radę Organizacji Obywatelskich oraz Wszechukraińskie Stowarzyszenie Wolontariackie odznaczony „Krzyżem Wolonterskim” za odwagę, męstwo, poświęcenie i aktywność społeczną, którą wykazał się podczas działań na rzecz pokoju, jedności i niezależności Ukrainy. Otrzymaliśmy również podziękowania od Konsulatu RP we Lwowie za datki złożone na ręce Pani Luby Lewak podczas wizyty na Ukrainie w maju 2016 r. Pieniądze przeznaczone zostały na akcję „Światełko pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego”.

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl