Apel KIK do Konferencji Episkopatu Polski

21 lipca 2017 tekst: kikadmin

Warszawa, 21 lipca 2017 r.

Apel Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie
do biskupów Kościoła katolickiego w Polsce

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie z narastającym niepokojem obserwuje rozwój wydarzeń w polskim parlamencie związany ze zmianami ustroju państwa polskiego poprzez próbę podporządkowania władzy sądowniczej przez władzę ustawodawczą i wykonawczą. Wydarzenia te spowodowały masowe protesty w całej Polsce.

Kościół katolicki w Polsce i papież Jan Paweł II byli autorytetami, które walnie przyczyniły się do zbudowania w Polsce demokratycznego państwa prawa po trwającej przez dziesięciolecia władzy jednej partii. Odzyskanie autonomii sądów było gwarancją zachowania demokracji i swobód obywatelskich w Polsce w okresie po 1989 roku. Niezależność władzy sądowniczej jest zabezpieczeniem dla rządzących i rządzonych przed niewłaściwymi zmianami prawa. Wielokrotnie w czasie ostatnich 27 lat decyzje Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i innych sądów broniły Polski i Polaków przed błędami rządów, stwierdzając niekonstytucyjność niektórych proponowanych rozwiązań prawnych oraz broniąc praw i wolności w indywidualnych sprawach obywateli.

Władza ustawodawcza i wykonawcza, nie zrównoważona władzą sądowniczą, a przez to nie ograniczona przez konstytucję, nieuchronnie prowadzi do autorytaryzmu, który pozbawia obywateli praw, wynikających między innymi z nauki Kościoła katolickiego. Dokonująca się na naszych oczach zmiana ustroju państwa jest jednocześnie związana z rozbudzeniem nienawiści, która pogłębia podziały w społeczeństwie, niszcząc w ten sposób ojczyźnianą wspólnotę. Kościół może i powinien odegrać ważną rolę w rozwiązaniu tych trudnych problemów.

Dlatego prosimy naszych biskupów o pilne zajęcie zdecydowanego stanowiska w sprawie prób zmian ustrojowych, stanowiska, wynikającego z chrześcijańskiej wizji praw człowieka i przysługującej mu wolności. Mamy przekonanie, że zajęcie przez Konferencję Episkopatu Polski jasnego stanowiska w tych sprawach będzie z wielkim pożytkiem dla naszej Ojczyzny i naszego Kościoła.

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie

Wersja PDF

« Wszystkie aktualności

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl