Apel KIK – wspólna odpowiedzialność za zdrowie i życie współobywateli

13 marca 2020 tekst: Michal Buczek

Warszawa, 13 marca 2020 r.

Apel KIK
Wspólna odpowiedzialność za zdrowie i życie współobywateli

Szanowni Państwo, Członkowie Klubu, Przyjaciele!

W związku z ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemią wirusa COVID-19, ogłoszonym na terenie Polski przez Ministra Zdrowia stanem zagrożenia epidemicznego i ograniczeniem liczby uczestników zgromadzeń do 50 osób, w poczuciu odpowiedzialności oraz zgodnie z rekomendacjami specjalistów i administracji państwowej, Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie apeluje o ścisłe stosowanie się do zaleceń instytucji publicznych oraz powstrzymanie się od udziału w spotkaniach, wydarzeniach, podróżach, zgromadzeniach.

Nawiązując do komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski[1] oraz dekretów warszawskich biskupów o dyspensie[2], a także Komunikatu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca[3], wzywamy do czasowego zrezygnowania z uczestnictwa w nabożeństwach i Mszach świętych w naszych świątyniach. Czas, który poświęcamy zwykle niedzielnej Eucharystii, spędźmy na rodzinnej modlitwie, uczestnicząc w Mszy świętej poprzez radio, telewizję lub Internet oraz czytając i rozważając Słowo Boże. Na naszej stronie internetowej (www.kik.waw.pl) i w mediach społecznościowych (www.facebook.com/KIK.warszawa/) udostępnimy transmisję z Mszy świętej w warszawskim kościele św. Marcina, która rozpocznie się w niedzielę 15 marca o godzinie 11.00.

Sytuacja, w której wszyscy się znajdujemy, jest trudnym sprawdzianem, który zweryfikuje naszą społeczną odpowiedzialność i troskę o dobro wspólne. Nasze decyzje o pozostaniu w domach stają się dziś nie tylko sprawą osobistej pobożności czy troski o własne zdrowie, lecz także miarą naszej odpowiedzialności za całą wspólnotę i gotowością odpowiedzialnej współpracy z instytucjami walczącymi o opanowanie epidemii.

Pamiętajmy, że w tym trudnym czasie różne formy izolacji stają się formą miłości bliźniego, postawą odpowiedzialności za dobro, zdrowie i życie innych, szczególnie za najsłabszych, najstarszych, chorych i ubogich.

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie

[1] https://episkopat.pl/komunikat-rady-stalej-konferencji-episkopatu-polski-4/

[2] https://archwwa.pl/aktualnosci/kard-nycz-udzielil-dyspensy-od-obowiazku-niedzielnego-udzialu-we-mszy-swietej/; https://diecezja.waw.pl/6899

[3] https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-stosujmy-sie-rozporzadzenia-organow-panstwowych-by-na-mszy-sw-w-kosciolach-przebywalo-do-50-osob/

Tekst w formacie PDF

« Wszystkie aktualności

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl