Apel w związku z protestami na Białorusi

13 sierpnia 2020 tekst: kikadmin

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie przyjął treść następującego apelu do władz Polski w związku z protestami po wyborach prezydenckich na Białorusi.

Zachęcamy inne organizacje pozarządowe do podpisania się pod apelem.

Apel w sprawie wydarzeń na Białorusi

Wszystkie niezależne badania wskazują, że wynik wyborów prezydenckich na Białorusi jest diametralnie różny od tego jaki ogłosiła podporządkowana Aleksandrowi Łukaszence Centralna Komisja Wyborcza w Mińsku. W wielu miastach ludzie wyszli na ulice w pokojowych demonstracjach domagając się ogłoszenia prawdziwych wyników głosowania. Obserwatorzy w swoich relacjach informują, że nie zauważono żadnych przypadków niszczenia mienia, ataków na siły milicyjne, czy innych przejawów agresji ze strony demonstrantów. Pomimo tego odpowiedź sił porządkowych jest bardzo brutalna. Ludzie są bici na ulicach, aresztowani i przetrzymywani w nieludzkich warunkach. W kilku przypadkach w stosunku do protestujących użyto ostrej amunicji. Są też potwierdzenia ofiar śmiertelnych. Wśród kilku tysięcy poszkodowanych i aresztowanych są też nasi rodacy, zarówno obywatele Białorusi jak i przebywający tam czasowo studenci i pracownicy.

Takie postępowanie władz w stosunku do społeczeństwa oburza brutalnością i brakiem poszanowania podstawowych praw człowieka i obywatela, które są normą w państwach europejskich. Społeczeństwo Białorusi już wielokrotnie upominało się o swoje prawa, działacze opozycji i społeczeństwa obywatelskiego apelowali do nas o pomoc, ale z naszej strony ta pomoc często ograniczała się jedynie do ogłoszenia kolejnych apeli do władz Białorusi o poszanowanie podstawowych praw człowieka. Jak widzimy nie przyniosło to żadnych skutków. Dlatego teraz najwyższa pora aby powiedzieć  „dość!”. Dość łamania praw, dość dla prześladowania i poniewierania ludzi, dość dla istnienia w Europie systemu rządów totalitarnych!

Zwracamy się do Rządu Polskiego i do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, aby kontynuowali wszelkie wysiłki na arenie międzynarodowej, dla ukrócenia poczynań Aleksandra Łukaszenki w stosunku do białoruskiego społeczeństwa. Takim działaniem będzie wprowadzenie najbardziej dotkliwych sankcji politycznych i personalnych na białoruski reżim. Tego oczekują od nas Białorusini i Białorusinki. Pierwszym krokiem powinno być jak najszybsze zwołanie szczytu przywódców europejskich poświęcone sytuacji na Białorusi. Tylko natychmiastowe, silne, zdecydowane i skoordynowane działania wszystkich członków Wspólnoty Europejskiej mogą przynieść oczekiwane rezultaty.

Apelujemy do wszystkich sił politycznych i społecznych, do partii, do organizacji pozarządowych, kościelnych, do posłów i senatorów, do naszych reprezentantów w Parlamencie Europejskim, aby bez względu na różnice światopoglądowe, czy polityczne, razem wsparli wszelkie działania na arenie międzynarodowej, które doprowadzą do które doprowadzą do zaprzestania negowania wyników wyborów i powstrzymania brutalności względem społeczeństwa białoruskiego.  Pokażmy, że pomimo tego, że w wielu dziedzinach spieramy się, mamy inne zdanie, to w sprawach międzynarodowych, a zwłaszcza dotyczących wolności i swobód obywatelskich potrafimy mówić jednym głosem.

Zwracamy się do władz polskich, aby jeśli zajdzie taka potrzeba uczyniły wszystko co jest możliwe, żeby ci, których bezpieczeństwo ze względów politycznych jest zagrożone, czy zostali ranni lub kontuzjowani podczas demonstracji mogli znaleźć schronienie, czy możliwość kuracji w Polsce.

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie
Klub Inteligencji Katolickiej w Krakowie
Klub Tygodnika Powszechnego
Fundacja Aktywizacja
Fundacja im. Stefana Batorego
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”
Fundacja Zustricz
Polska Fundacja Osób Słabosłyszących
Stowarzyszenie Teatr Krzyk
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

 

Зварот грамадскіх арганізацый Польшчы з нагоды падзей у Беларусі.

Усе незалежныя даследаванні паказваюць, што вынік прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі дыяметральна супярэчыць таму, што было абвешчана Цэнтральнай выбарчай камісіяй у Мінску, падначаленай Аляксандру Лукашэнку. У шмат якіх гарадах людзі выйшлі на вуліцы і праводзяць мірныя дэманстрацыі з патрабаваннем абвясціць рэальныя вынікі галасавання. Назіральнікі ў сваіх справаздачах адзначаюць, што не было заўважана выпадкаў пашкоджання маёмасці, нападаў на сілы правапарадку або іншых праяў агрэсіі з боку дэманстрантаў. Нягледзячы на гэта, рэакцыя сілавікоў вельмі брутальная. Людзей збіваюць на вуліцах, арыштоўваюць і ўтрымліваюць у нечалавечых умовах. У некалькіх выпадках супраць мітынгоўцаў выкарыстоўваліся баявыя патроны. Ёсць таксама пацверджанні выпадкаў гібелі людзей. Сярод некалькіх тысяч параненых і арыштаваных ёсць і нашы суайчыннікі, як грамадзяне Беларусі, так і студэнты і супрацоўнікі, якія часова знаходзяцца там.

Такія дзеянні ўлады ў дачыненні да грамадства абураюць сваёй неабгрунтаванай брутальнасцю, адсутнасцю павагі да тых асноўных правоў чалавека і грамадзянскіх правоў, якія з’яўляюцца нормай у еўрапейскіх краінах. Беларускае грамадства неаднаразова заклікала да шанавання сваіх правоў, прадстаўнікі апазіцыі і грамадскія актывісты звярталіся да нас па дапамогу, але наша дапамога часта абмяжоўвалася агучваннем чарговых зваротаў да ўладаў Беларусі аб неабходнасці паважаць найважнейшыя правы чалавека. Як мы бачым, гэта не прынесла ніякіх вынікаў. Таму цяпер надышоў час сказаць „досыць!” Досыць цярпець парушэнні законаў, пераслед і здзекі з людзей, досыць лагодна глядзець на існаванне ў Еўропе таталітарных рэжымаў!

Мы просім польскі ўрад і прэзідэнта Рэспублікі Польшча прадоўжыць свае намаганні на міжнароднай арэне, каб пакласці канец дзеянням Аляксандра Лукашэнкі ў дачыненні да беларускага грамадства. Адной з такіх акцый стане ўвядзенне самых жорсткіх палітычных і асабістых санкцый у дачыненні да беларускага рэжыму. Гэтае беларусы і беларусы чакаюць ад нас. Першым крокам павінна стаць як мага хутчэйшае скліканне саміту еўрапейскіх лідараў, прысвечанага сітуацыі ў Беларусі. Толькі неадкладныя, моцныя, рашучыя і скаардынаваныя дзеянні ўсіх сяброў еўрапейскай супольнасці могуць прынесці чаканыя вынікі.

Мы звяртаемся да ўсіх палітычных і грамадскіх сіл, да партый, няўрадавых і царкоўных арганізацый, да дэпутатаў і сенатараў, да нашых прадстаўнікоў у Еўрапарламенце, каб яны, незалежна ад светапоглядных і палітычных рознагалоссяў, салідарна падтрымалі тыя дзеянні на міжнароднай арэне, якія б прывялі да прызнання беларускімі ўладамі сапраўдных вынікаў выбараў і спынення брутальных захадаў сілавых структур у дачыненні да беларускага грамадства. Давайце прадэманструем, што, нягледзячы на тое, што мы ў шмат якіх пытаннях спрачаемся і маем адрозныя меркаванні, мы здольныя прамаўляць адзіным голасам у міжнародных пытаннях, асабліва ў пытаннях грамадзянскіх правоў і свабод.

Звяртаемся да польскіх уладаў, у выпадку ўзнікнення патрэбы, зрабіць усё магчымае, каб тыя людзі, чыя асабістая бяспека апынаецца пад пагрозай з палітычных прычын, якія пацярпелі падчас мірных дэманстрацый, маглі знайсці прытулак, магчымасць прыбыць на лячэнне або аздараўленне ў Польшчу.

Варшава, 13 жніўня 2020 г.

Клуб каталіцкай інтэлігенцыі у Варшаве
Кракаўскі Клуб каталіцкай інтэлігенцыі
Клуб „Тыгодніка Паўшэхнага”
Фонд „Актывізацыя”
Фундацыя імя Стэфана Баторыя
Фонд развіцця прадпрымальніцтва „Быць разам”
Фундацыя „Зустріч”
Польская фундацыя асобы з праблемамі слыху
Таварыства „Тэатр Крык”
Габрэйскае таварыства „Чулент”

Apel do pobrania w pliku PDF.

« Wszystkie aktualności

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl