Archiwum KIK – sprawozdanie z prac w roku 2020

05 lutego 2021 tekst: Michal Buczek

Archiwum Klubu Inteligencji Katolickiej w formie niezinstytucjonalizowanej działało zapewne od początku działalności Klubu tj. od 1956 r. Przez cały okres swojej działalności członkowie Klubu mieli świadomość wagi przechowywania podstawowych dokumentów, o czym może świadczyć między innymi zapieczętowywanie protokołów z Zarządów, czy paginacja stron w zeszycie z protokołami Prezydium. Wszystkie obecnie zebrane materiały były przechowywane w Klubie.

Zespół 1. Dokumentacja aktowa

W trakcie tegorocznego projektu wykonano prace uzupełniające nad dokumentacją aktową. Opracowano i zabezpieczono nowo włączane materiały o wielkości 9,2 m.b. W ten sposób cały zasób ma już 26,2 m.b., obejmując swoim zakresem czasowym historię KIK – od jego założenia w 1956 roku, aż do czasów współczesnych. Znajduje się w nim nie tylko dokumentacja zebrań władz Klubu (m.in. sprawozdania, stenogramy, protokoły), ale również materiały dotyczące codziennego funkcjonowania Klubu i jego sekcji (m.in. programy, korespondencja).

Jednak nie cały dawny zasób archiwum Klubu jest przechowywany w naszej siedzibie. Część materiałów przy okazji przeprowadzki została przekazana już wiele lat temu do Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Inwentarz przekazanych materiałów jest dostępny również w Klubie.

Zespół 2. Dokumentacja fotograficzna – tradycyjna

Zespół, powstały w 2017 r., składa się z skatalogowanej kolekcji 1500 fotografii ułożonych w grupy rzeczowe i jednostki archiwalne. Kolekcja ta została odpowiednio zabezpieczona i w dużym stopniu szczegółowo opisana.

Zespół 3. Dokumentacja dźwiękowa – elektroniczna

W tym roku do zasobu Archiwum włączono nowy zespół składający się z 250 nagrań elektronicznych. Są one kopią materiałów dźwiękowych wcześniej przechowywanych w formie tradycyjnej (kasety magnetofonowe, płyty gramofonowe i CD). Są to przede wszystkich nagrania wydarzeń klubowych (prelekcji, homilii, dyskusji), w tym również działalności sekcji.

Zespół 4. Dokumentacja fotograficzna – elektroniczna

Czwarty, nowy zespół, to kolekcja przeszło 7 tys. fotografii cyfrowych. Obejmująca swym zakresem działalność Klubu i jego sekcji w latach 1979 – 2019. Są to zarówno fotografie cyfrowe jak i skany fotografii tradycyjnej.

Inwentarze wszystkich powyższych zespołów znajdują się w portalu www.szukajwarchiwach.gov.pl oraz w siedzibie Klubu

Prace nad zasobem archiwalnym Klubu Inteligencji Katolickiej w takim zakresie, jak obecnie, nie byłby możliwe bez wsparcia finansowego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych udzielonego Klubowi w 2016, 2017 oraz tegorocznej edycji. Jesteśmy bardzo wdzięczni Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych za udzielone nam dotacje, które umożliwiły nam wykonanie tej pracy.

Tegoroczne zadanie zostało sfinansowane w 89,48% ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Wspieranie działań archiwalnych 2020, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

ZAŁĄCZNIKI

  1. Dokumentacja aktowa
  2. Dokumentacja fotograficzna – tradycyjna
  3. Dokumentacja fotograficzna – elektroniczna
  4. Dokumentacja dźwiękowa – elektroniczna
  5. Przewodnik po Zasobie Archiwalnym Klubu Inteligencji Katolickiej wraz ze wstępem
« Wszystkie aktualności

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl