Działalność humanitarna w KIK

30 kwietnia 2018 tekst: Michal Buczek

W imieniu Zarządu KIK mam przyjemność poinformować, że od maja br. rozpoczynamy w Klubie nowy kierunek działań. Będą to działania w zakresie szeroko rozumianej pomocy humanitarnej poza granicami Polski.

Sytuacja międzynarodowa, liczne zaangażowanie wielu Członków Klubu w pomoc ofiarom wojen i klęsk żywiołowych, jednoznaczna nauka Kościoła, tak istotnie podkreślana przez papieża Franciszka, etos Klubowy, a nade wszystko powinność wynikająca z naszej chrześcijańskiej i katolickiej wiary, stoją u podstaw podjęcia przez Klub, w sposób systemowy, działań mających na celu profesjonalną pomoc w różnych rejonach świata, dotkniętych konfliktami zbrojnymi czy kataklizmami, jak również pracę edukacyjną w tym zakresie tu na miejscu, w Polsce. Mamy przekonanie, że działalność ta wzbudzi szerokie zainteresowanie oraz zaangażowanie członków Klubu.

W tym miejscu w imieniu Zarządu Klubu chciałbym bardzo serdecznie przywitać Martę Titaniec, która przyjęła nasze zaproszenie do pokierowania Klubowymi działaniami humanitarnymi.

Fot. Paweł Kęska

Marta Titaniec jest absolwentką politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członkiem zwyczajnym KIK-u i członkinią Zespołu Laboratorium „Więzi”. Od 2000 roku jest sekretarzem generalnym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, należącej do Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ). W latach 2010-2018 była kierowniczką działu projektów zagranicznych w Caritas Polska. Dodatkowo od 2010 jest współorganizatorką europejskich warsztatów dot. budowania pojednania na bazie przeszłości naznaczonej przemocą, razem z Fundacją św. Maksymiliana Kolbe z Niemiec. W latach 2015-2018 była i jest przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego kolejno X i XI Zjazdu Gnieźnieńskiego. Od 2016 roku Marta jest członkinią Rady Programowej Współpracy Rozwojowej przy Ministrze Spraw Zagranicznych, a od 2017 roku członkinią Rady Fundacji „Krzyżowa“ dla Porozumienia Europejskiego i wiceprezesem Fundacji Św. Wojciecha-Adalberta w Gnieźnie.

Marto, bardzo się cieszymy, że dołączyłaś do Zespołu Klubowego, i że wspólnie będziemy prowadzić Klub po nowych drogach i bezdrożach.

W imieniu Zarządu KIK,
Jakub Kiersnowski – sekretarz

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie rozpoczął w kwietniu realizację projektu medycznego pn. „Pomoc medyczna w rejonie Dohuku i Erbilu w Irackim Kurdystanie dla IDPs, uchodźców i społeczności lokalnej”. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i potrwa do końca 2019 r. Wartość dofinansowania wynosi 2 100 000 zł.

Partnerem jest Stowarzyszenie STEP-In, które powstało na bazie działalności w Kurdystanie Wyższej Szkoły Opieki Zdrowotnej i Pracy Społecznej im. św. Elżbiety z Bratysławy, która działa w Irackim Kurdystanie od października 2014 r.

Potrzeba realizacji projektu wynika z pojawiających się zdrowotnych konsekwencji długotrwałego konfliktu w Iraku i Syrii dla przesiedlonych wewnętrznie (IDPs), uchodźców i biedniejącej społeczności lokalnej. W regionie Dohuku jest ok. 600 tys. IDPs, żyjących w 27 obozach, w regionie Erbilu prawie 300 tys. Zauważalnym problemem stało się nadużywanie antybiotyków, prowadzące do uodpornienia, co skutkuje trudnością z wyleczeniem choroby, w konsekwencji śmiercią pacjenta oraz rozprzestrzenianiem się chorób, szczególnie kiedy dotyczy to społeczności żyjących w obozach.

Drugim poważnym problemem jest zdiagnozowany przewlekły zespół bólowy wśród IDPs i uchodźców. Spowodowany jest długotrwałym przebywaniem w trudnych warunkach bytowych (życie w namiotach, niewłaściwe żywienie), co skutkuje osłabieniem organizmu. Na to nakłada się przebyta trauma ucieczki i niepewność. Osoby tym dotknięte będą miały trudności z odnalezieniem się w życiu, znalezieniem pracy, do czego namawia się obecnie IDPs, by próbować wracać do normalnego życia.

Założeniem jest rozszerzenie dotychczasowych usług świadczonych od kilku lat przez Szkołę w regionie Dohuku i Erbilu dla IDPs, uchodźców i biednej społeczności lokalnej o badania mikrobiologiczne, usługi fizjoterapeutyczne i prewencję zdrowotną. Obecnie widać konsekwencje długotrwałego życia w niesprzyjających warunkach bytowych, co w połączeniu z przeżytą traumą skutkuje pojawieniem przewlekłym zespołem bólowym. Efektem jest obniżona sprawność społeczna i zawodowa do prawidłowego funkcjonowania.

Partner lokalny w obu lokalizacjach w Dohuku i Erbilu prowadzi kliniki stacjonarne oraz w Dohuku mobilną, które świadczą pomoc medyczną dla wszystkich grup: IDPs, uchodźców oraz społeczności lokalnej. Dohuk jest na drugim miejscu a Erbil na trzecim pod względem liczby przyjętych IDPs. W wyniku kilkuletniej pracy klinik stwierdzono, że obok standardowego leczenia potrzeba wprowadzić badania mikrobiologiczne, fizjoterapię oraz prewencję zdrowotną. Masowe uodpornienie na leki uniemożliwia postawienie właściwej diagnozy i leczenia, przez co stan zdrowia ulega sukcesywnemu pogorszeniu. Dzięki badaniu mikrobiologicznemu, zostaną dobrane właściwe leki, co zapewni efekty leczenia. Większość dotychczasowych pacjentów cierpi na przewlekły zespół bólowy, gdzie fizjoterapia stanowi integralny i niezbędny element leczenia, obok farmakologicznego, bez którego niemożliwy jest pełny powrót pacjenta do zdrowia. Beneficjenci, często niewykształceni nie doceniają prewencji zdrowotnej, przez co stają się ofiarami epidemii.

Beneficjentami projektu będą 3 grupy ludzi: IDPs zamieszkujący region Dohuk tj. jezydzi z regionu Sindżar; muzułmanie, chrześcijanie, uchodźcy z Syrii oraz społeczność lokalna z terenu Irackiego Kurdystanu.

W wyniku trwającego od 7 lat konfliktu w Syrii i 4 lat w Iraku oraz w wyniku niedawnej eskalacji relacji pomiędzy Bagdadem a Erbilem (stolica regionu Irackiego Kurdystanu), jeszcze bardziej zmniejszyły się dostępne zasoby, co jeszcze bardziej pogorszyło sytuację przesiedlonej ludności.

Od początku 2014 r. ponad 4 mln Irakijczyków zostało przesiedlonych w całym kraju, do dzisiaj przesiedlonych pozostaje około 3 mln osób. Formy przemocy nadal stanowią zagrożenie na terenie całego kraju, a prawa człowieka i rządy prawa są stale atakowane. Według danych z września 2017 r. ok. 11 milionów Irakijczyków potrzebuje pomocy humanitarnej. Prawie 1,8 mln Irakijczyków i Syryjczyków znalazło schronienie na terenie Irackiego Kurdystanu.

Marta Titaniec – koordynatorka projektu

Nazywam się Marta Titaniec, od kilku lat zajmuję się pomocą humanitarną i rozwojową, szczególnie na Bliskim Wschodzie i Ukrainie. Cieszę się bardzo, że obecnie będę mogła pracować dla KIK, gdzie chciałabym zaangażować mocniej członków Klubu w pomoc poza granicami kraju. Dynamika obecnych konfliktów na świecie oraz ich skala, sprawia, że ważnym zadaniem chrześcijanina staje się organizowanie pomocy według dostępnych możliwości. Jesteśmy szczególnie obecnie wezwani do okazania solidarności z coraz większą liczbą tych, którzy są pozbawieni podstawowych praw, żyją w nędzy, ale przede wszystkim nie mają nadziei na zmianę swojego życia. Polska historia to również historia uchodźstwa, dlatego ci, którzy są tego świadomi, są wezwani do pomocy. Chciałabym jako członkini i pracowniczka KIK realizować wspólnie działania pomocowe w regionach dotkniętych kryzysami.

Serdecznie pozdrawiam, Marta Titaniec

« Wszystkie aktualności

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl