Kolonie dla dzieci – ofiar działań wojennych w Ukrainie

23 września 2019 tekst: Michal Buczek

Sekcja Wschodnioeuropejska naszego KIK-u organizuje tej jesieni, podobnie jak w minionych latach, kolonie dla dzieci z Ukrainy – ofiar działań wojennych i konfliktu zbrojnego, trwającego na wschodzie Ukrainy.

Sekcja zaplanowała trzy dwutygodniowe turnusy terapeutyczne oraz jeden tygodniowy turnus „w rodzinach”. Każdy turnus to 32 dzieci, opiekunowie i psycholog.

Dzieci – ofiary działań wojennych i konfliktu zbrojnego – pojęcie to określa wg ukraińskiego prawa dzieci, które:

  • mieszkają w strefie ATO, zarówno po stronie ukraińskiej, jak i niekontrolowanej przez ukraińskie władze;
  • z rodzin przesiedlonych wewnętrznie;
  • zostały ranne wskutek działań wojennych;
  • straciły w skutek działań wojennych jedno z rodziców, lub oboje rodziców, lub jedno z rodziców zostało ciężko rannych (ten punkt dotyczy głównie dzieci żołnierzy, broniących wschodnich granic Ukrainy).

Turnusy terapeutyczne przeznaczone są dla dzieci, w których życiu traumatyczne wydarzenie odbyło się niedawno lub zostawiło trwały ślad. Podczas takich dziesięciodniowych pobytów w Polsce w ośrodkach wypoczynkowych młodzież będzie znajdowała się pod opieką psychologa, który będzie prowadził z nimi również zajęcia, młodzież będzie również brała udział w zajęciach z arteterapii i innych. Oprócz tego dzieci będą brały udział w wycieczkach, będą miały zorganizowany czas tak, by mogły wypocząć, przepracować traumę, ale także poznać Polskę. Obecność psychologa i tłumacza jest konieczna dla projektu ze względu na stan dzieci i ich komfort. Turnusy z założenia mają mieć charakter terapeutyczny.

Drugi format  – turnusy „w rodzinach” – jest przez nas praktykowany od 2015 roku. Dzieci przyjeżdżają do Polski na tydzień i są przyjmowane przez rodziny, których dzieci chodzą do jednej szkoły, a najczęściej jednej klasy. Dzieci mieszkają w rodzinach po dwoje, dla ich większego komfortu. Rodziny zapewniają im zakwaterowanie i wyżywienie, a także organizują czas wolny poza czasem zorganizowanym przez KIK. Rodziny rekrutowane są przez szkołę, z którą współpracujemy. Z chętnych, którzy się zgłaszają, wychowawcy klas, znający dzieci i rodziców, wraz z dyrekcją wybierają te rodziny, które mają odpowiednie warunki by przyjąć dzieci z Ukrainy. Rodziny są uprzednio informowane o obowiązkach i odpowiedzialności, które na siebie przyjmują. Dowiadują się również, jakie dzieci będą mieli pod opieką, są instruowani przez ukraińskiego psychologa, jak mają postępować z dziećmi. Wszyscy rodzice otrzymują nr telefonu do koordynatorki, tłumacza i psychologa, pod który całodobowo mogą dzwonić w razie problemów podczas pobytu dzieci.

Co najmniej jeden dzień dzieci polskie i ukraińskie spędzają wspólnie w szkole, w praktyce są to na ogół 2-3 dni. Jest to forma wypoczynku dla dzieci, które już w pewnym stopniu poradziły sobie z traumą, potrzebują jednak ciągle wsparcia. Jest to również szansa do wzajemnego poznania się młodzieży z Polski i Ukrainy.

Będzie to trzeci taki projekt organizowany przez KIK. W tym roku naszym partnerem również będzie Szkoła św. Teresy w Podkowie Leśnej.

Tegoroczne kolonie odbędą się w Podkowie Leśnej w dniach 28 września – 6 października oraz w Małem Cichem w dniach 1-10 października, 20-29 października i 15-24 listopada.

Kolonie finansowane są w ramach projektu „Kolonie rodzinne i terapeutyczne dla dzieci – ofiar działań wojennych  i konfliktu zbrojnego na Wschodzie Ukrainy” przez Departament Pomocy Humanitarnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

« Wszystkie aktualności

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl