Kontynuujemy naszą pracę w klinikach w Irackim Kurdystanie

28 lipca 2020 tekst: Michal Buczek

Od początku projektu, tj. od 1 kwietnia 2020 do połowy lipca, w klinice w obozie Dawoodia przyjęliśmy 3427 pacjentów. Nasz partner – STEP IN dostosował podstawową opiekę zdrowotną w obozie, w którym przebywa 4000 osób wewnętrznie przesiedlonych, w taki sposób aby zapewnić jak największą pomoc, jednocześnie przestrzegając zaleceń dotyczących odległości fizycznej. Leki chroniczne są dostarczane ręcznie do domów pacjentów, dzięki czemu osoby starsze i bezbronne nie muszą niepotrzebnie udawać się do kliniki. Wszystkie maski na twarz były również rozdawane podczas wizyt domowych, aby ludzie nie gromadzili się w dużych grupach. Wszyscy pracownicy przeszli dodatkowe szkolenie w zakresie koronawirusa i chorób zakaźnych.

W tym samym obozie oraz wiosce Sharya regularnie prowadzimy kampanie edukacyjne. W tym momencie nasi Community Health Workers są w trakcie realizacji kampanii dotyczącej świerzbu. Wcześniej przeprowadzili kampanię na temat szkodliwości palenia papierosów oraz korzyści wynikających z rzucenia nałogu. Kolejna (już zakończona) kampania dotyczyła fenyloketonurii – choroby genetycznej, na którą dzieci w Iraku nie są rutynowo testowane po urodzeniu, a która wcześnie rozpoznana pozwala uniknąć pojawienia się objawów choroby. Do dnia 24 lipca 2020 roku nasi pracownicy społeczni odwiedzili 1132 gospodarstwa domowe. 

W odpowiedzi na pandemię koronawirusa podjęliśmy decyzję o produkcji i dystrybucji maseczek ochronnych oraz przeprowadzeniu kampanii edukacyjnej na temat COVID-19,  o czym pisaliśmy już we wcześniejszych relacjach z Kurdystanu. W efekcie maseczki i edukację otrzymali mieszkańcy obozu dla osób wewnętrznie przesiedlonych Dawoodia (484 gospodarstw domowych), osoby zamieszkujące wioskę Sharya, z których większość to także uchodźcy wewnętrzni (2266 gospodarstw domowych  = 15571 osób). Około 1500 maseczek przekazano do obozu dla uchodźców Domiz, gdzie u jednego z pracujących tam lekarzy stwierdzono COVID-19. 

Projekt podniósł świadomość i wiedzę mieszkańców obozu Dawoodia oraz wioski Sharya. Wsparł lokalne zatrudnienie i zachęcił do rozwoju umiejętności, zarówno wśród lokalnych pracowników służby zdrowia, jak i nowo zatrudnionych szwaczek. Nadal zapewnia podstawową opiekę zdrowotną  mieszkańcom jednego z najbardziej oddalonych obozów dla wewnętrznie przesiedlonych w regionie.

Projekt „Wsparcie fizjoterapeutyczne oraz usługi medyczne w rejonie Dohuku i Erbilu w Irackim Kurdystanie dla IDPs, uchodźców i społeczności lokalnej” jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Monika Grzelak
Koordynatorka projektu

« Wszystkie aktualności

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl