ks. prof. Tomáš Halik – Laureatem Nagrody PONTIFICI 2016

24 października 2016 tekst: Michal Buczek

W roku jubileuszu 60-lecia KIK-u laureatem nagrody PONTIFICI został ks. prof. Tomáš Halik, czeski duszpasterz, teolog, filozof, psycholog, jeden z najwybitniejszych współczesnych myślicieli katolickich.

ks. prof. Tomas_Halik - fot. Petr Novák, Wikipedia

Ks. prof. Tomáš Halík (ur. 1948) jest socjologiem, filozofem, psychologiem i teologiem. Od 1978 r. kapłan Kościoła podziemnego, w latach 1990-93 sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Czech, a dziś prezydent Chrześcijańskiej Akademii w Pradze i wykładowca Uniwersytetu Karola. Były doradca czeskiego prezydenta Václava Havla. Laureat Nagrody Templetona w roku 2014.

Z uzasadnienia Kapituły Nagrody:

„Uzasadnieniem takiego wyboru Kapituły niech będą słowa samego laureata, który w książce „Radziłem się dróg. Z Tomášem Halikiem rozmawia Jan Jandourek” (W drodze, Poznań 2001) powiedział: „Zawsze za swoje główne posłannictwo uważałem łączenie, choćby tylko częściowe przyczynianie się do budowania tak bardzo potrzebnych mostów: pomiędzy wierzącymi i niewierzącymi, katolikami i ewangelikami, chrześcijanami i niechrześcijanami, między Kościołem a społeczeństwem, wiarą a kulturą, Kościołem a uniwersytetem, między Czechami a Niemcami, między pokoleniami, między poszczególnymi dyscyplinami humanistyki, między kierownictwem duchowym a psychoterapią… Często w sytuacjach konfliktowych czułem, że mogę zrozumieć obie strony i że powinienem tłumaczyć i pośredniczyć, przerzucać mosty.”

Ks. Halik jest bardzo dobrze znany w Polsce, więc nie trzeba tu przytaczać jego życiorysu, ani wymieniać jego dokonań. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że jego sposób postrzegania świata i Kościoła, jego droga i życiowe doświadczenie (komunizm, pontyfikat św. Jana XXIII a nastepnie Jana Pawła II, Sobór Watykański II, przełom roku 1989,…) są poniekąd analogiczne do naszych Klubowych sześćdziesięcioletnich doświadczeń i poglądów, które staraliśmy się ostatnio zwerbalizować w Deklaracji KIK*, przyjętej podczas tegorocznego Walnego Zebrania. Można powiedzieć, że liczne książki ks. T. Halika, jego artykuły i wystąpienia np. podczas Zjazdów Gnieźnieńskich, dogłębnie opisują i wyjaśniają nasze poglądy i nasze widzenie rzeczywistości (…)”.

Informacja o Nagrodzie:

W 50-lecie założenia warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej (2006 r.), Zarząd Klubu ustanowił doroczną nagrodę „PONTIFICI„, czyli „Budowniczemu mostów”. Każdego roku, 24 października, w rocznicę powstania KIK Warszawa, tytuł Pontifexa przyznawany jest jednej osobie, za zasługi w szerzeniu wartości dobra wspólnego, dialogu i poświęcenia na rzecz bliźnich. Te wartości bowiem zostały uznane za niezwykle ważne w doświadczeniu ludzi Klubu Inteligencji Katolickiej.

Statuetka Pontifici - awers

Kapitułę Nagrody stanowią Członkowie Honorowi KIK: Halina Bortnowska, Izabela i Paweł Broszkowscy, prof. Krzysztof Byrski, prof. Bohdan Cywiński, prof. Kazimierz Czapliński, bp Bronisław Dembowski, Izabela Dzieduszycka, prof. Jerzy Kłoczowski, dr Stanisław Latek, prof. Stanisław Luft, Anna i Krzysztof Łoskotowie, Anna Radziwiłłowa, Krystyna Sieroszewska, Zygmunt Skórzyński, dr Krzysztof Śliwiński, Paweł Rościszewski, Zofia i Andrzej Wielowieyscy, Jan Turnau, Stefan Wilkanowicz, Henryk Wujec, dr Krzysztof Ziołkowski.

Statuetka Pontifici - rewers

Dotychczas laureatami nagrody zostali:  prof. Andrzej Zoll (2006), abp Henryk Muszyński (2007),  Krzysztof Czyżewski (2008), prof. Krzysztof Zanussi (2009), Danuta Baszkowska (2010), + s. Rafaela FSK – Urszula Nałęcz + (2011), bp. Zdzisław Tranda (2012), dr Helena Pyz (2013), + ks. dr Jan Kaczkowski + (2014) i o. Ludwik Wiśniewski OP (2015).

« Wszystkie aktualności

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl