List do posłanek i posłów RP

22 listopada 2017 tekst: kikadmin

22 listopada 2017 r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej wystosował list do posłów Sejmu VIII kadencji. List został zaadresowany i wysłany do wszystkich posłanek i posłów imiennie.

Pismo można pobrać klikając w ten link: LIST

 

Warszawa, 22 listopada 2017 r.

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie

wykonywać obowiązki wobec Narodu,

strzec suwerenności i interesów Państwa,

czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny

i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji

i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.”

Tekst ślubowania poselskiego, art. 104 ust. 2 Konstytucji RP

 

Szanowny Panie Pośle!

Jako obywatele zwracamy się do Pana, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciela Narodu, i apelujemy o dochowanie wierności ślubowaniu poselskiemu oraz o zachowanie suwerennej i godnej postawy w czasie debaty i ewentualnych głosowań nad projektami ustaw, których skutkiem byłaby pozakonstytucyjna, trwała zmiana ustroju Państwa.

Wszelkie dostępne publicznie dokumenty i informacje dotyczace projektowanych zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa wskazują na dążenie władzy ustawodawczej i wykonawczej do przejęcia kontroli nad władzą sądowniczą w Polsce. Dążenie takie jest niezgodne z zasadą podziału i równowagi władz, zawartą w art. 10 naszej Konstytucji, oraz z zasadą niezależności i odrębności władzy sądowniczej od innych władz, wyrażoną przez art. 173 Konstytucji.

Oczekujemy od Pana poszanowania powyższych zasad, stanowiących fundament demokratycznego państwa prawa, jednoznacznie zapisanych w obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, której ślubował Pan przestrzegać.

Z należnymi wyrazami szacunku,

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie

« Wszystkie aktualności

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl