List Zarządu KIK do posłów i posłanek na Sejm

22 stycznia 2020 tekst: kikadmin
Jutro, podczas 4 posiedzenia Sejmu IX kadencji, odbędzie się głosowanie na temat uchwały Senatu odrzucającej ustawę o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.
 
Procedowana ustawa została krytycznie oceniona przez środowiska prawnicze i naukowe. Na przykład, we wspólnym stanowisku dziekani wydziałów prawa kilkunastu polskich uniwersytetów stwierdzili m.in., że „Projekt w obecnym kształcie stanowi poważne zagrożenie dla funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego”. Krytyczne opinie zostały wydane także przez Biuro Analiz Sejmowych, Biuro Legislacyjne Senatu czy Komisję Wenecką.
 
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej sformułował list do posłów i posłanek, w którym wyraża sprzeciw wobec procedowanej ustawy i przypomina tę cześć Katolickiej Nauki Społecznej, która odnosi się do pojęcia praworządności, rządów prawa i zasady trójpodziału władzy.
Tu można pobrać pełną treść listu.
« Wszystkie aktualności

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl