Nowi Członkowie Honorowi KIK – Walne Zebranie 2015

20 kwietnia 2015 tekst: Michal Buczek

Szanowni Państwo, Członkowie Klubu, Przyjaciele!

Z wielką radością informuję, że w dniu 18 kwietnia 2015 roku Walne Zebranie Klubu Inteligencji Katolickiej postanowiło, na wniosek Zarządu KIK, nadać godność Członka Honorowego Klubu Inteligencji Katolickiej: Państwu Izabeli i Pawłowi Broszkowskim, Annie i Krzysztofowi Łoskotom oraz Panom Stanisławowi Latkowi, Pawłowi RościszewskiemuKrzysztofowi Ziołkowskiemu. Naszym nowym Członkom Honorowym serdecznie gratulujemy, dziękujemy za dotychczasową postawę i zaangażowanie na rzecz Klubu! Prosimy o dalsze wspieranie naszej pracy.

Podczas Walnego Zebrania przyjęte zostały również roczne finansowe i merytoryczne sprawozdania oraz uchwalone zostały zmiany w statucie Klubu. W trakcie Walnego Zebrania odbyła się również prezentacja dotychczasowych prac Zarządu Klubu nad stworzeniem jednolitej  identyfikacji wizualnej Klubu. Działania te dotyczą również prac nad nowym logo Klubu. Po dyskusji zebranych Członków Zwyczajnych Klubu Walne Zebranie zobowiązało Zarząd do dalszej pracy w tej materii.

Z pełnymi sprawozdaniami oraz przyjętymi zmianami w Statucie Klubu można zapoznać się w sekretariacie Klubu lub na stronie internetowej www.kik.waw.pl.

Jakub Kiersnowski – sekretarz KIK

« Wszystkie aktualności

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl