Nowi członkowie honorowi KIK

27 maja 2023 tekst: Michal Buczek

Z radością i dumą możemy ogłosić, że Walne Zebranie Klubu, które obradowało w siedzibie KIK-u w niedzielę 14 maja 2023 r., przyjęło nowe członkinie honorowe i członka honorowego Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie: Alicję Gronau-Osińską, Elżbietę Jaworską oraz Jacka Michałowskiego.

Alicja Gronau-Osińska jest kompozytorką, doktor habilitowaną i profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, gdzie wykłada na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki oraz na Wydziale Edukacji Muzycznej. Jest autorką ponad 50 publikacji i 80 referatów poświęconych zagadnieniom kreatywnego nauczania, analizie muzyczno-ruchowej, technice kompozytorskiej i muzyce współczesnej. Autorka przeszło 120 utworów muzycznych, wykonywanych na wielu scenach w Polsce i na świecie. Laureatka nagród kompozytorskich.
Jest członkinią KIK-u od 1992 roku, aktywnie działającą w sekcji Emaus, gdzie początkowo wspierała prowadzące Nazaret – zajęcia ewangelizacyjne dla dzieci do lat 7, gdzie przygotowywała oprawę muzyczną do zajęć. Alicja Gronau-Osińska w kolejnych latach przejęła prowadzenie sekcji Emaus, kontynuując zajęcia w Nazarecie oraz organizując cykliczne spotkania formacyjne z o. Zygmuntem Perzem SJ. Dzięki jej pracy spotkania w Nazarecie zachowały swoją ciągłość przez 35 lat.
Organizowane przez sekcję Emaus zajęcia wymagały przygotowań w zakresie scenariusza opowiadań religijnych, towarzyszących im inscenizacji teatralnych, w których udział brali także rodzice zapraszani do wspólnej zabawy i modlitwy.

KIK-owska Rodzina Nazaretowa przez lata powiększała się i wkrótce zaczęły przychodzić na zajęcia dorosłe już nazaretowe dzieci ze swoimi dziećmi. Wszyscy, którzy przez lata uczestniczyli w Spotkaniach w Nazarecie niezwykle doceniali Alicję za Jej pracę, zaangażowanie, kreatywność, mądrość i wrażliwość.

„Panie Jezu zabierzemy Cię do domu…” słowa piosenki kończącej każde zajęcia były przesłaniem, które przekazywała ucząc rodziców jak rozmawiać z małymi dziećmi o Bogu. Dzieci, które brały udział w Spotkaniach w Nazarecie działały potem w grupach młodzieżowych Sekcji Rodzin, wiele z nich zostało wychowawcami.

Elżbieta Jaworska jest edukatorką, działaczką społeczną, propagatorką nowych metod nauczania, nauczycielką matematyki, członkinią zespołu WCIES – Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Członkini warszawskiego KIK-u od 1968 roku. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku była wychowawczynią w grupach Sekcji Rodzin. Po okresie transformacji ustrojowej Polski przejęła po Izabeli Broszkowskiej przewodniczenie największej sekcji KIK, Sekcji Rodzin, w której była odpowiedzialna za kreowanie całości działań Sekcji, nadzór nad procesem kształcenia kadr, powstawania nowych grup, procesy formacyjne i integracyjne w Sekcji.
W latach 1995-2004 była członkinią Zarządu Klubu. W 2015 roku dołączyła do Zarządu Sekcji Emaus, przyjęła rolę skarbnika włączając się aktywnie w prace Spotkań w Nazarecie. Od roku 2020 członkini Komisji Rewizyjnej KIK. Od kilkunastu lat przedstawicielka warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej w Radzie Ruchów Katolickich przy Metropolicie warszawskim.

Jacek Michałowski jest psychologiem, działaczem społecznym, byłym szefem Kancelarii Prezydenta RP i byłym dyrektorem generalnym Kancelarii Premiera RP, państwowcem. Jest członkiem Klubu Inteligencji Katolickije od 1975 roku.

W latach 1975-1980 był wychowawcą grupy Sekcji Rodzin. W latach 1975-1981, w oparciu o Sekcję Kultury KIK, zaangażowany w działalność opozycyjną, aktywnie wspierając Komitet Obrony Robotników, tworząc pierwsze wykłady Uniwersytetu Latającego, kolportując prasę podziemną. W 1981 roku współtwórca z ramienia KIK pierwszego punktu konsultacyjnego dla Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych, punkt miał miejsce w siedzibie KIK przy ul. Kopernika.

Istotnie zaangażowany w budowę struktur i zespołów powstającego Senatu, doradca wicemarszałka Senatu I Kadencji Andrzeja Wielowieyskiego i przez 10 lat dyrektor senackiego Biura Studiów i Analiz.

W latach dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych pomysłodawca, współtwórca, mentor i koordynator zespołu kreatywnego KIK, w ramach którego pracował z zaangażowaną klubową młodzieżą nad ożywieniem działań wspólnototwórczych KIK-u. Efektem pracy zespołu było powołanie do do życia Funduszu Stypendialnego KIK-u, Bali Charytatywnych KIK i Klubowych Pikników.
Jeden z pomysłodawców Biura Karier KIK, w ramach którego wspierano wychowanków KIK kończących swoje zaangażowanie w roli wychowawcy Sekcji Rodzin w znajdywaniu pracy odpowiadającej ich kompetencjom.
Członek Zarządu KIK, w roku 2010 obok Joanny Święcickiej kandydat na prezesa KIK;

Współpomysłodawca i obecnie wiceprzewodniczący Rady Fundacji „Dokładam się”, której KIK jest fundatorem.

Członkowie honorowi naszego Klubu tworzą także Kapitułę nagrody „Pontifici-Budowniczemu Mostów”, którą środowisko KIK-u honoruje osoby zasłużone w szerzeniu wartości dobra wspólnego, dialogu i poświęcenia na rzecz bliźnich. Każdego roku Pontifex jest ogłaszany 24 października, w dzień urodzin Klubu Inteligencji Katolickiej. Cieszymy się, że rozpoczynające się właśnie tegoroczne prace Kapituły – w której już zasiadają Halina Bortnowska, Izabela Broszkowska, Paweł Broszkowski, Krzysztof Byrski, Kazimierz Czapliński, Stefan Frankiewicz, Andrzej Friszke, ks. Andrzej Gałka, Cezary Gawryś, Marian Jaroszewski, Zofia Kozłowska, Stanisław Latek, Anna Łoskot, Krzysztof Łoskot, Jacek Moskwa, Zbigniew Nosowski, Paweł Rościszewski, Henryk Rutkowski, Jan Turnau, Andrzej Wielowieyski, Krzysztof Ziołkowski – zostaną wzbogacone o nową perspektywę wniesioną przez nowych członków honorowych warszawskiego KIK-u.

« Wszystkie aktualności

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl