o. Ludwik Wiśniewski OP – laureatem Nagrody PONTIFICI 2015

18 stycznia 2016 tekst: kikadmin

Laureatem 10. edycji nagrody „Pontifici” – Budowniczemu Mostów został i tytuł Pontifexa 2015 otrzymał o. Ludwik Wiśniewski OP, dominikanin, duszpasterz, rekolekcjonista, publicysta i działacz opozycji antykomunistycznej. Uroczystość wręczenia tytułu Pontifexa 2015 odbyła się w sobotę 24 października w Warszawie, w dzień 59. urodzin Klubu Inteligencji Katolickiej. Laudację na cześć PONTIFEXA 2015 wygłosił Aleksander Hall.

Ludwik Wiśniewski OP

Fot. Iwona Burdzanowska Agencja Gazeta

O. Ludwik Wiśniewski jest dominikaninem, duszpasterzem, rekolekcjonistą i działaczem opozycji antykomunistycznej. Urodzony w 1936 r., do zakonu dominikanów wstąpił w 1952 r., 15 czerwca 1961 otrzymał święcenia kapłańskie.

Pracował m.in. w klasztorze w Gdańsku, gdzie prowadził duszpasterstwo akademickie. Organizował w nim spotkania z niezależnymi katolickimi intelektualistami, m.in. z Bohdanem Cywińskim, Andrzejem Wielowieyskim, Tadeuszem Mazowieckim, Józefą Hennelową. Do jego wychowanków należeli wówczas m.in. Aleksander Hall, Arkadiusz Rybicki, Maciej Grzywaczewski, Grzegorz Grzelak, Antoni Pawlak, Marian Terlecki.

W latach 70. pracował w Lublinie, gdzie także prowadził duszpasterstwo akademickie. Wspierał razem ze studentami robotników – ofiary wydarzeń czerwca 1976. Do jego lubelskich wychowanków należeli m.in. Bogdan Borusewicz, Janusz Krupski, Marian Piłka. W 1976 wystosował nagłośniony przez Radio Wolna Europa list otwarty do Edwarda Gierka w reakcji na jego twierdzenia, że PRL jest państwem świeckim. Utrzymywał kontakty z Komitetem Obrony Robotników (KOR). W marcu 1977 podpisał „Apel do społeczeństwa polskiego” – pierwszy dokument Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), a następnie uczestniczył m.in. w I (17–18 września 1977) i III (10 czerwca 1978) spotkaniu ogólnopolskim Ruchu.

W latach 80. był duszpasterzem akademickim we Wrocławiu. Propagował tam ideę walki „bez przemocy” z komunizmem. W latach 1985–1988 organizował tzw. Tygodnie Społeczne – cykle spotkań propagujące budowanie niezależnych struktur społecznych. W 1986 głośny był jego udział w niemym proteście w centrum Wrocławia w obronie skazanego Władysława Frasyniuka. W latach 1988–1990 pracował w Krakowie, gdzie również podjął inicjatywę Tygodni Społecznych, a od 1990 do 1996 w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sankt Petersburgu.

Po powrocie z Rosji mieszkał kolejno w Ustroniu-Hermanicach (1996), Małem Cichem (1996-1998) i Szczecinie (1998-2005). Od 2005 pracuje w Lublinie. Założył tam Akademię „Złota 9”, gdzie znów organizuje spotkania ze znanymi osobami publicznymi. W 2006 odznaczony został przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2010 szeroko komentowano jego list do nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Celestino Migliore zawierający krytykę kondycji struktur Kościoła katolickiego w Polsce oraz propozycję ich naprawy. W 2011 otrzymał Medal świętego Jerzego. W 2015 został honorowym obywatelem Wrocławia. W 2015 został odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Fragmenty z uzasadnienia decyzji Kapituły Nagrody:

(…) Wydaje się, że największym wyzwaniem, wobec którego stoi nasz Kościół – a więc my wszyscy – to właściwe odczytanie jego (i naszej) roli we współczesnym świecie, szczególnie, choć nie wyłącznie, w Polsce. Dlatego potrzebne jest budowanie bardzo szczególnych mostów pomiędzy Kościołem i współczesnością – mostów, które umożliwią ludziom, często ochrzczonym, lecz dziś znajdującym się poza Kościołem, powrót do niego. (…)

(…) Ojciec Ludwik Wiśniewski podkreślając prymat sumienia, stwierdza, że „dopóki nie przywrócimy „blasku wolności’, dopóty nie wyjdziemy z ciasnego zaułka zwykłego moralizatorstwa i nie będziemy zdolni do uznania autonomii moralnej człowieka” i dalej stwierdza, że „lekarstwem na ludzką nieprawość nie jest ‘bat’ – nakaz, zakaz, groźba piekła, ale apel do sumienia i świadectwa innych ludzi”. (…)

(…) Tylko Kościół rozświetlony ‘blaskiem wolności’, który „pełni niepowtarzalną rolę w stosunku do świata – ale zwłaszcza wtedy, kiedy nie przemawia do człowieka siłą nakazu, lecz siłą świadectwa” * będzie w stanie spełnić nadzieje tych, którzy dziś trochę po omacku szukają odpowiedzi na pytanie o sens życia. (…) to właśnie taki wspaniały most, ciągle jeszcze zwodzony, do którego opuszczenia i otwarcia dla ludzi w sposób niezłomny i wytrwały przyczynia się Laureat nagrody „PONTIFICI” Budowniczemu Mostów – o. Ludwik Wiśniewski OP”.

W 50-lecie założenia warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej (2006 r.), Zarząd Klubu ustanowił doroczną nagrodę „PONTIFICI”, czyli „Budowniczemu mostów”. Każdego roku, 24 października, w rocznicę powstania KIK Warszawa, tytuł Pontifexa przyznawany jest jednej osobie, „za zasługi w szerzeniu wartości dobra wspólnego, dialogu i poświęcenia na rzecz bliźnich”. Te wartości bowiem zostały uznane za niezwykle ważne w doświadczeniu ludzi Klubu Inteligencji Katolickiej.

Kapitułę Nagrody stanowią Członkowie Honorowi KIK. Obecnie w kapitule Nagrody zasiadają: Halina Bortnowska, Izabela i Paweł Broszkowscy, prof. Krzysztof Byrski, prof. Bohdan Cywiński, prof. Kazimierz Czapliński, bp Bronisław Dembowski, Izabela Dzieduszycka, prof. Jerzy Kłoczowski, dr Stanisław Latek, prof. Stanisław Luft, Anna i Krzysztof Łoskotowie, Anna Radziwiłłowa, Krystyna Sieroszewska, Zygmunt Skórzyński, dr Krzysztof Śliwiński, Paweł Rościszewski, Zofia i Andrzej Wielowieyscy, Jan Turnau, Stefan Wilkanowicz, Henryk Wujec, dr Krzysztof Ziołkowski.

Dotychczas laureatami nagrody zostali: prof. Andrzej Zoll (2006), abp Henryk Muszyński (2007), Krzysztof Czyżewski (2008), prof. Krzysztof Zanussi (2009), Danuta Baszkowska (2010), s. Rafaela – Urszula Nałęcz FSK (2011), bp Zdzisław Tranda (2012), dr Helena Pyz (2013) i ks. dr Jan Kaczkowski (2014).

Nagroda ma postać statuetki, która przedstawia dwie twarze, odrębne, ale stanowiące całość, jak poszczególne kartki stanowią jedną książkę. Na odwrocie widnieje motto nagrody, którym jest cytat z Genesis, zapisany w czterech językach (hebrajski, greka, łacina i polski): Nie wiem. Czy ja jestem opiekunem mojego brata? Do Nagrody dołączony jest również dyplom potwierdzający przyznanie tytułu PONTIFEXA.

« Wszystkie aktualności

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl