O pokój społeczny – RPO na 11 listopada i o apelu Zarządu KIK

12 listopada 2020 tekst: Michal Buczek

29 października 2020 roku Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie opublikował stanowisko w związku z sytuacją po decyzji Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r.

Zarząd pisał m.in.

Apelujemy do instytucji obdarzonych konstytucyjnym autorytetem, do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara o podjęcie się roli gospodarzy procesu ugodowego rozwiązywania tej kwestii i poprowadzenie dialogu, z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, nad moralnie najlepszym i społecznie akceptowalnym kształtem prawa w zakresie aborcji.

Prosimy również wszystkich polityków, którzy w swojej służbie publicznej chcą kierować się wartościami chrześcijańskimi, aby usłyszeli wezwanie naszego Mistrza w Kazaniu na górze.

Z pełną treścią stanowiska Zarządu można zapoznać się na stronie internetowej KIK-u, pod tym adresem.

11 listopada 2020 roku, w Narodowe Święto Niepodległości, na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich opublikowano oświadczenie dr. hab. Adama Bodnara (tegorocznego laureata Nagrody Pontifici-Budowniczemu Mostów), w którym pojawia się odpowiedź na stanowisko Zarządu KIK-u:

Głosy upominające się o rozsądek i umiarkowanie, współpracę (także międzynarodową) na rzecz dobra wspólnego są na razie nieśmiałe, pojedyncze. Pochodzą z różnych środowisk i ugrupowań politycznych. Możemy je odnaleźć również w szeregach obozu rządzącego, w środowisku związanym z Kościołem, a nawet wśród członków organizacji powszechnie uważanych za skrajne. Można odnieść wrażenie, że coraz więcej osób widzi zagrożenie dla obywateli i państwa, ale wciąż obawia się dominującej w przestrzeni publicznej narracji i oskarżeń o „zdradę”. Dlatego nie będę tu nikogo wymieniał imiennie.   

Może z jednym wyjątkiem. Otóż stałem się niedawno adresatem jednego z apeli o działanie na rzecz „pokoju społecznego”. Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie zwrócił się do Prezydenta Rzeczypospolitej i Rzecznika Praw Obywatelskich, aby jako „instytucje obdarzone konstytucyjnym autorytetem” podjęły się roli „gospodarzy procesu ugodowego (…) i poprowadzenia dialogu, z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, nad moralnie najlepszym i społecznie akceptowalnym kształtem prawa w zakresie aborcji”.

Uważam, że nikt i nigdy w naszym kraju nie powinien rezygnować z budowania jedności Polaków. Nie jednomyślności, nie jakiejś sztucznej zgody czy odwracania wzroku od realnego konfliktu interesów – ale jedności rozumianej jako świadomość budowania tej samej wspólnoty politycznej, kulturowej i społecznej. To właśnie wspólnota obywateli RP pozwoliła nam na nowo tworzyć własną przyszłość począwszy od 1918 r. W tej wspólnocie zawsze powinna istnieć gotowość do rozmowy, do porozumienia, do kompromisu w imię wspólnego dobra, jakim jest Rzeczpospolita.

Dlatego moja odpowiedź na wezwanie warszawskiego KIK i wszelkie tego typu apele jest oczywista: całą swoją dobrą wolą i kompetencją chcę służyć dialogowi. Od początku wyrażałem krytyczne stanowisko wobec orzeczenia TK ws. aborcji, podkreślając, że tak ważne zagadnienie nie powinno być w ogóle przedmiotem rozstrzygania tej instytucji. Tego typu sprawy wymagają debaty społecznej.  Mogłaby ona polegać na pogłębionej dyskusji z udziałem naukowców, ekspertów, prawników, bioetyków i grupy stu obywateli, reprezentujących cały przekrój społeczeństwa i wybieranych przez specjalnie powołaną do tego firmę badawczą. Nawiązałem w ten sposób do idei tzw. panelu obywatelskiego, wypróbowanego już np. w Irlandii.

Pełny tekst oświadczenia dr hab. Adama Bodnara znajduje się na stronie biura RPO.

Do dziś nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi ze strony Kancelarii Prezydenta RP.

102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to także dobry moment, by przypomnieć tekst przyjęty przez Walne Zebranie naszego KIK-u z okazji setnej rocznicy odzyskania Niepodległości Polski, tekst wciąż aktualny. Członkowie zwyczajni Klubu zgromadzeni na Walnym Zebraniu 13 maja 2018 roku uchwalili tekst, w którym piszą m.in.:

Walne Zebranie warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, w obliczu nasilających się kłótni politycznych i ideowych, wobec głębokich podziałów w naszym społeczeństwie, a także w trosce o przyszłość naszej Ojczyzny i dobra wspólnego – szanując różnorodność postaw, pobudek i poglądów Polaków – pragnie podkreślić nieustającą potrzebę wysiłku wszystkich obywateli przy wzmacnianiu i współtworzeniu:

  • Polski gwarantującej każdej osobie pełnię praw człowieka, a wszystkim równość wobec prawa;
  • Polski wolnej i niepodległej, świadomie współtworzącej wspólnotę europejską;
  • Polski demokratycznej, wraz z nienaruszalnym rozdziałem a zarazem równowagą i stabilną współpracą trzech władz;
  • Polski praworządnej, budowanej na poszanowaniu i przestrzeganiu zapisów przyjętej referendalnie Konstytucji;
  • Polski opartej na zasadzie pomocniczości organów państwa, a więc wzmacniającej samorządność terytorialną i rozwijającej instytucje społeczeństwa obywatelskiego;
  • Polski zrównoważonego rozwoju, solidarnej, społecznie sprawiedliwej, otaczającej szczególną ochroną osoby słabsze i zagrożone wykluczeniem;
  • Polski zdolnej do solidarności międzynarodowej, a także do dialogu wewnętrznego i poszanowania praw mniejszości, przy bezstronności religijnej, światopoglądowej i filozoficznej władz publicznych.

Każdy z nas ponosi własną odpowiedzialność za dobro Ojczyzny. Realizacja tego wspólnego dobra wymaga przestrzeni otwartości, wzajemnego zrozumienia i dialogu. Jak sto lat temu, tak samo dzisiaj i jutro.

Pełny tekst Uchwały znajduje się na stronie KIK-u.
« Wszystkie aktualności

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl