23 listopada 2015 tekst: Michal Buczek

Warszawa, 23 listopada 2015 r.

 

 

Oświadczenie Klubu Inteligencji Katolickiej

 

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie jest stowarzyszeniem statutowo zachowującym niezależność od polityki partyjnej i kierującym się troską o dobro wspólne. Demokratyczna organizacja państwa, uwzględniająca wywodzące się z chrześcijaństwa wartości, jest istotą etosu naszego środowiska. Dawaliśmy temu niejednokrotnie wyraz w ciągu sześćdziesięciu lat naszego istnienia.

Jesteśmy przekonani, że społeczeństwo demokratyczne może funkcjonować tylko dzięki zgodzie na przestrzeganie obowiązujących procedur. Fundamentem funkcjonowania demokratycznego państwa prawa jest trójpodział władzy, w którym szczególnie władza sądownicza (niezależnie od jej ewentualnych niedoskonałości), musi być autonomiczna. Dotyczy to także, a być może przede wszystkim, sądownictwa konstytucyjnego, które stoi na straży wolności obywatelskich i konstytucyjności działania wszelkich organów państwa. Obniżanie autorytetu sądów i konstytucji oraz podporządkowanie sądownictwa władzy wykonawczej prowadzi do naruszenia fundamentów ustrojowych naszego państwa.

Mając świadomość, że demokracja jest wartością kruchą, wymagającą stałej troski o przestrzeganie prawa, oczekujemy od wszystkich uczestników życia publicznego poszanowania niezależności władzy sądowniczej. Bez tego demokratyczne państwo prawa, o które walczyło wielu wybitnych przedstawicieli zarówno obecnej władzy jak i opozycji, jest zagrożone.

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie

« Wszystkie aktualności

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl