Oświadczenie w sprawie wyborów na urząd Prezydenta RP

03 maja 2020 tekst: kikadmin

W Święto Konstytucji 3 Maja Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie wydał następujące oświadczenie:

 

Warszawa, 3 maja 2020 r.

Oświadczenie Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie
w sprawie wyborów na urząd Prezydenta RP,
planowanych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Przyjmując stanowisko pracowników naukowych wydziałów prawa1, ekspertyzy Senatu2, stanowiska Sądu Najwyższego3 oraz opinię Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie4 odnośnie do planowanych wyborów i sposobu ich przeprowadzenia,  określonego w ustawie przyjętej przez Sejm RP w dniu 6 kwietnia 2020 r. oświadczamy co następuje:

W trosce o przyszłość Rzeczypospolitej Polskiej jako wolnego i demokratycznego państwa, apelujemy do Rady Ministrów RP i Sejmu RP o wprowadzenie stanu nadzwyczajnego w postaci stanu klęski żywiołowej na terenie całego kraju. Jest to rozwiązanie odpowiadające rzeczywistej sytuacji, w jakiej ze względu na pandemię choroby COVID-19 znalazła się nasza ojczyzna. Wprowadzenie takiego stanu  pozwoli na zgodne z prawem stosowanie różnego rodzaju chwilowych ograniczeń praw obywatelskich i umożliwi równocześnie przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w innym, zgodnym z Konstytucją terminie, które będą spełniały wszystkie fundamentalne kryteria wolnych i demokratycznych wyborów zdefiniowanych przez Ustawę Zasadniczą RP.

Nasze stowarzyszenie, od początku swego powstania, działało na rzecz dobra wspólnego i w obronie niezbywalnych praw człowieka – życia w wolności i ładzie demokratycznym. Wyrazem tego niech będzie udział ponad 50 naszych członków z Tadeuszem Mazowieckim na czele w obradach Okrągłego Stołu. Dzisiaj, po ponad  30 latach od uzyskania wolności i suwerenności Polska staje na krawędzi nieobliczalnego w skutkach wewnętrznego konfliktu.

Uważamy, że przeprowadzenie wyborów na podstawie uchwalonej przez Sejm RP ustawy z dnia 6 kwietnia 2020 r., zagraża ładowi demokratycznemu naszego państwa i jego bezpieczeństwu ustrojowemu. Przyjęte w niej rozwiązania nie gwarantują, że będą to wybory równe, powszechne i tajne. Oznacza to nie tylko pogwałcenie podstawowych praw obywatelskich, ale również brak legitymacji wybranego w ten sposób kandydata do sprawowania urzędu Prezydenta RP.

Dlatego:

Wzywamy wszystkie siły polityczne w kraju do niezwłocznego, zgodnego z Konstytucją RP porozumienia i wdrożenia rozwiązania, które umożliwi obywatelom w pełni wolne korzystanie z należnego im czynnego prawa wyborczego, a kandydatom na urząd Prezydenta RP zapewni równą i uczciwą kampanię w rezultacie której, przyszły zwycięzca będzie mógł w pełni zasłużenie cieszyć się zaufaniem Polek i Polaków i silną pozycją na arenie międzynarodowej.

 

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie

 

Odnośniki:

1https://wiadomosci.onet.pl/kraj/wybory-korespondencyjne-ponad-400-wykladowcow-prawa-podpisalo-sie-pod-apelem-do-rzadu/402j7eb

2 https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/5486/plik/oe_290_1_1.pdf

3http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Wydarzenia.aspx?ItemSID=630-0dc69815-3ade-42fa-bbb8-549c3c6969c5&ListName=Wydarzenia

4 https://www.osce.org/odihr/elections/poland/450856

 

Tekst oświadczenia Zarządu KIK w Warszawie można pobrać tutaj:

http://www.kik.waw.pl/wp-content/uploads/2020/05/O%C5%9Bwiadczenie-KIK-wybory-03.05.2020.pdf

« Wszystkie aktualności

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl