Projekt „Przepis na dialog”

31 marca 2021 tekst: Michal Buczek

“Przepis na dialog” to projekt medialny prowadzony przez Magazyn Kontakt i Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie dzięki wsparciu z National Democratic Institute i przy współpracy organizacji partnerskich. Ma na celu promowanie różnorodności religijnej, wyznaniowej i kulturowej w bardzo jednorodnym polskim społeczeństwie oraz aktywistów działających na rzecz tej różnorodności. W dwóch fazach przedstawiać będzie kolejne postaci, dla których multikulturowość i multireligijność stanowią codzienność – zarówno te rozpoznawalne, jak i te mniej znane.


W pierwszej fazie projektu ma powstać pięć wywiadów z osobami, które na co dzień pracują na rzecz mniejszości oraz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego w Polsce – na przykład pomagając ludziom w kryzysie, prowadząc działalność edukacyjną, czy promując kultury mniejszości. Wywiady te zostaną następnie opublikowane w czasopismach o różnych profilach światopoglądowych w celu dotarcia do jak największej liczby zróżnicowanych odbiorców. Obok każdego zostanie zamieszczona zaproszenie wraz z informacją, gdzie można przeczytać pozostałe.

Magazyn Kontakt ogłasza nabór pomysłów na materiały o objętości do ok. 20 000 znaków ze spacjami. Pomysł na wywiad powinien mieścić się na jednej stronie znormalizowanego maszynopisu. Powinien się w nim znaleźć opis rozmówcy oraz podejmowanych przez niego działań w dziedzinie międzyreligijnego, międzywyznaniowego i/lub międzykulturowego dialogu wraz z uzasadnieniem, dlaczego to właśnie z nim warto go przeprowadzić. Należy poza tym zawrzeć proponowane wątki do poruszenia w rozmowie oraz krótki opis doświadczenia i osiągnięć dziennikarza przeprowadzającego wywiad.

Wśród kryteriów oceny nadsyłanych pomysłów znajdują się m.in.:
– zróżnicowanie religijne i etniczne deklarowanych rozmówców
– dobre praktyki rozmówców
– równowaga płci
– doświadczenie i osiągnięcia dziennikarzy
– zgoda na publikacje na stronach partnerów oraz na tłumaczenia na języki ukraiński, rosyjski oraz angielski.

W jury zasiądą: pani Larisa Suleymanova, pani Ola Zapolska z fundacji Zustricz, Ernest Małkiewicz z Magazynu Kontakt oraz przedstawiciele innych partnerów. Obrady jury będą miały miejsce między 6 a 10 kwietnia.

W drugiej fazie projektu powstanie 10 krótkich filmów, w których postaci znane i mniej znane, działające na rzecz różnorodności kulturowej i religijnej, politycy, aktywiści i samorządowcy, zaproszą nas do poznania ich życia i działań “od kuchni” – czyli do wspólnego gotowania. Filmy powstaną przy udziale trzyosobowej ekipy – dźwiękowca, operatora oraz reporterki. Zostaną opublikowane na FB na profilu projektu “Przepis na dialog” oraz na profilach partnerów. Ich fragmenty w miarę możliwości także na ekranach w transporcie publicznym w dużych miastach.

Zapraszamy do udziału!

www.facebook.com/przepisnadialog

 

« Wszystkie aktualności

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl