Rekrutujemy – księgowa/księgowy.

02 grudnia 2022 tekst: Michal Buczek

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie poszukuje wykwalifikowanej i doświadczonej osoby, która dołączy do Działu Finansowego KIK jako księgowa/księgowy.

KIK prowadzi działania w wielu obszarach:  wychowawczych, poprzez grupy młodzieżowe i organizację obozów wypoczynkowych, działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Wschodzie (Ukraina, Białoruś), działania humanitarne w różnych częściach świata (Ukraina, Syria, Irak), wydaje także magazyn “Kontakt”. Prowadzimy działalność statutową nieodpłatną i odpłatną oraz gospodarczą.

Zgłoszenia należy kierować na adres [email protected] do 31 stycznia 2023 roku. Powinny zawierać CV, list motywacyjny wraz z oświadczeniem następującej treści: 

Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe były przetwarzane przez Klub Inteligencji Katolickiej z siedzibą przy ul. Freta 20/24A (dalej KIK) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych będzie KIK. W przypadku niewybrania na wskazane w ogłoszeniu stanowisko, dane osobowe kandydatów zostaną usunięte w ciągu 21 dni po zakończeniu procesu rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania, a moje dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom, nie będą też podlegały profilowaniu. Skargę na przetwarzanie danych niezgodnie z prawem można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Szczegóły ogłoszenia znajdują się na grafice poniżej:

 

« Wszystkie aktualności

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl