Składki członkowskie KIK

01 stycznia 2023 tekst: Michal Buczek

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE KIK

Członkowie uczestnicy
▪️ 10 zł – Składka miesięczna;
▪️ 100 zł – Bieżąca składka roczna przy opłacie jednorazowej do 30 czerwca;
▪️ 120 zł – Bieżąca składka roczna przy opłacie jednorazowej po 30 czerwca;
▪️ 120 zł – Wysokość rocznej składki w przypadku wystąpienia zaległości;

Członkowie zwyczajni
▪️ 10 zł – Składka miesięczna;
▪️ 10 zł – Dodatkowo rocznie na opłaty członkowskie Klubu w Pax Romana;
▪️ 110 zł – Bieżąca składka roczna przy opłacie jednorazowej do 30 czerwca;
▪️ 130 zł – Bieżąca składka roczna przy opłacie jednorazowej po 30 czerwca;
▪️ 130 zł – Wysokość rocznej składki w przypadku wystąpienia zaległości;

Ulga 50%
▪️ przysługuje Członkom, którzy są na emeryturze, rencie lub w trakcie studiów (w tym doktoranckich);
▪️ przysługuje, jeżeli Członkami Klubu są oboje małżonkowie;
▪️ dotyczy także wpisowego wpłacanego przez jednocześnie przystępujących do Klubu małżonków;
▪️ nie dotyczy kwoty 10 zł wpłacanej przez Członków zwyczajnych na opłaty członkowskie Klubu w Pax Romana.
„Ulg 50%” wynikających z różnych wymienionych wyżej tytułów nie można łączyć ze sobą

Ulga 100 %
▪️ przysługuje młodzieży, pełniącej rolę kadry w grupach Sekcji Rodzin, Sekcji Wigierskiej, KŻ Santa Maria (wpisanej na listę wychowawców tych sekcji) oraz pełniącej rolę członków zarządów Sekcji Rodzin, Sekcji Wigierskiej, KŻ Santa Maria oraz Sekcji Drum Bun;
▪️ przysługuje Seniorom powyżej 85 roku życia.

Składki członkowskie są bardzo ważnym elementem klubowego budżetu, dlatego bardzo prosimy o ich regularne opłacanie. W roku 2022 otrzymaliśmy zaledwie 10% należnych wpłat z tytułu składek członkowskich.

« Wszystkie aktualności

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl