Szyjemy maseczki dla mieszkańców obozów w Irackim Kurdystanie!

25 maja 2020 tekst: Michal Buczek

Epidemia koronawirusa w Irackim Kurdystanie wpłynęła na realizację naszego projektu pomocy medycznej. W tym szczególnym czasie nasz partner lokalny – organizacja STEP IN kontynuuje świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej, głównie poprzez zapewnianie leków przy jednoczesnym przestrzeganiu środków zapobiegawczych, takich jak dystans fizyczny i unikanie zgromadzeń. W ramach opieki medycznej wzmacniamy również najbardziej wrażliwych członków IDPs poprzez dalsze kontrolowanie podstawowych chorób przewlekłych, które zwiększają podatność na koronawirusa.

Ponad 300 000 osób wewnętrznie przesiedlonych (IDPs) mieszka w obozach w Irackim Kurdystanie, a większość obozów znajduje się w prowincji Duhok, gdzie działa STEP-IN. Ludzie mieszkający w obozach nie są w stanie izolować się ani zachowywać zalecanego dystansu fizycznego i nawet powszechne choroby zakaźne rozprzestrzeniają się tutaj w bardzo szybkim tempie. Maski i środki ochrony osobistej stały się towarem trudno dostępnym nawet dla osób pracujących w sektorze ochrony zdrowia, a ich regularne kupowanie jest niemożliwe dla rodzin o niskich dochodach/bez dochodów. Ograniczenia przemieszczania się w obozach miały duży wpływ na już wcześniej minimalny poziom zatrudnienia, a sklepy w pobliżu i wewnątrz obozów zostały zamknięte. Uniemożliwiło to zaopatrzenie i zakup środków higieny prewencyjnej dla mieszkańców obozu. Tymczasem WHO zaleca noszenie masek we wszystkich miejscach publicznych.

Zdając sobie sprawę z ograniczeń w dostępie do materiałów zmniejszających ryzyko dalszego rozwoju epidemii, podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu szycia maseczek wielokrotnego użytku. W tym celu przeszkoliliśmy i zatrudniliśmy 37 kobiet mieszkających w obozie Dawoodia i wiosce Sharya, w których prowadzimy kliniki.  Do udziału w projekcie zgłosiło się wiele kobiet, które zaprosiliśmy na szkolenia dotyczące produkcji masek według kolejności zgłoszeń. Następnie przekazaliśmy wszystkim uczestnikom naszych szkoleń niezbędny sprzęt i materiały potrzebne do produkcji masek i poprosiliśmy je o uszycie kilkunastu masek. W rezultacie zatrudniliśmy 37 kobiet, które do tej pory uszyły 7490 maseczek. W sumie planujemy uszyć 20 000 maseczek, które zostaną rozdystrybuowane w obozie Dawoodia oraz wiosce Sharya. Każdy z mieszkańców obozu i wioski otrzyma od nas bezpłatnie 2 maseczki. Podczas dystrybucji maseczek prowadzimy kampanię uświadamiającą informującą o faktach dotyczących koronawirusa, prawidłowym stosowaniu maski i wskazówkach co zrobić, aby uniknąć dalszego rozprzestrzeniania się wirusa.

Projekt szycia i dystrybucji maseczek nie tylko pozwala nam przygotować mieszkańców obozów na ewentualne dalsze fale koronawirusa, ale także stwarza szanse zatrudnienia kobiet, co przekłada się na ich osobisty rozwój (każda z zatrudnionych kobiet przeszła odpowiednie szkolenie) oraz zwiększenie dochodu.

Monika Grzelak
Koordynatorka projektów humanitarnych i rozwojowych w KIK

Działanie jest realizowane w ramach projektu „Wsparcie fizjoterapeutyczne oraz usługi medyczne w rejonie Dohuku i Erbilu w Irackim Kurdystanie dla IDPs, uchodźców i społeczności lokalnej” współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

« Wszystkie aktualności

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl