Uchwała okolicznościowa Walnego Zebrania KIK w związku z rocznicą stulecia odzyskania Niepodległości Polski

25 maja 2018 tekst: Michal Buczek

W roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości,

pomni wielkiego dzieła budowy państwa,

jego instytucji, wewnętrznej spójności i pozycji międzynarodowej,

dzieła przerwanego przez drugą wojnę światową, niszczące działania okupantów, Zagładę, narzucone zmiany granic oraz dekady uzależnienia od ZSRR,

wspominając wszystkie ofiary i poświęcenia tego stulecia,

mając przed oczyma czasy „Solidarności” oraz odzyskania wolności w 1989 roku,

a także ostatnie niemal trzy dekady odbudowy Rzeczypospolitej,

Walne Zebranie warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, w obliczu nasilających się kłótni politycznych i ideowych, wobec głębokich podziałów w naszym społeczeństwie, a także w trosce o przyszłość naszej Ojczyzny i dobra wspólnego – szanując różnorodność postaw, pobudek i poglądów Polaków – pragnie podkreślić nieustającą potrzebę wysiłku wszystkich obywateli przy wzmacnianiu i współtworzeniu:

  • Polski gwarantującej każdej osobie pełnię praw człowieka, a wszystkim równość wobec prawa;
  • Polski wolnej i niepodległej, świadomie współtworzącej wspólnotę europejską;
  • Polski demokratycznej, wraz z nienaruszalnym rozdziałem a zarazem równowagą i stabilną współpracą trzech władz;
  • Polski praworządnej, budowanej na poszanowaniu i przestrzeganiu zapisów przyjętej referendalnie Konstytucji;
  • Polski opartej na zasadzie pomocniczości organów państwa, a więc wzmacniającej samorządność terytorialną i rozwijającej instytucje społeczeństwa obywatelskiego;
  • Polski zrównoważonego rozwoju, solidarnej, społecznie sprawiedliwej, otaczającej szczególną ochroną osoby słabsze i zagrożone wykluczeniem;
  • Polski zdolnej do solidarności międzynarodowej, a także do dialogu wewnętrznego i poszanowania praw mniejszości, przy bezstronności religijnej, światopoglądowej i filozoficznej władz publicznych.

Każdy z nas ponosi własną odpowiedzialność za dobro Ojczyzny. Realizacja tego wspólnego dobra wymaga przestrzeni otwartości, wzajemnego zrozumienia i dialogu. Jak sto lat temu, tak samo dzisiaj i jutro.

 

Uchwała okolicznościowa została przyjęta w trakcie Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Klubu Inteligencji Katolickiej, które odbyło się w siedzibie Klubu w dniu 13 maja 2018 roku.

Tekst uchwały w pliku PDF

« Wszystkie aktualności

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl