Wolontariuszka KIK zatrzymana

27 marca 2022 tekst: kikadmin

W związku z zatrzymaniem wolontariuszki KIK przez Straż Graniczną, policję i postawienie zarzutów przez prokuraturę, Zarząd KIK wydał następujące stanowisko.

TEKST OŚWIADCZENIA DO POBRANIA

 

Warszawa, 27 marca 2022

Oświadczenie Klubu Inteligencji Katolickiej w związku z zatrzymaniem wolontariuszki KIK

Wczesnym popołudniem, w piątek 25 marca 2022 Straż Graniczna zatrzymała wolontariuszkę Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, 20-letnią studentkę wspierającą działanie Punktu Interwencji Kryzysowej (PIK) prowadzonego przez KIK przy granicy polsko-białoruskiej. Nasza wolontariuszka była sama w samochodzie, poza strefą objętą zakazem przebywania. 

Nasza wolontariuszka została zatrzymana na noc na posterunku policji w Sokółce. W sobotę rano (26.03) policja weszła też do mieszkania jej rodziców i dokonała przeszukania. Po 12:00 w Sokółce odbyło się przesłuchanie w obecności adwokata, podczas którego nasza wolontariuszka cały czas była skuta kajdankami. Rano, w niedzielę 27 marca, odbyło się kolejne przesłuchanie – tym razem prokuratorskie.

Prokuratura postawiła naszej wolontariuszce absurdalny zarzut pomocnictwa w nielegalnym przekraczaniu granicy i złożyła do sądu wniosek o zastosowanie wobec niej aresztu na 3 miesiące. Na szczęście sąd nie zgodził się na zastosowanie aresztu i nakazał natychmiastowe zwolnienie wolontariuszki.

W ocenie Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie zarzuty postawione naszej wolontariuszce są pozbawione jakichkolwiek podstaw i wpisują się w politykę zastraszania osób i organizacji niosących pomoc uchodźcom i migrantom przy granicy polsko-białoruskiej. Stanowczo sprzeciwiamy się tym praktykom. Przy polsko-białoruskiej granicy trwa dramat dziesiątek uchodźców i migrantów ściągniętych na terytorium Białorusi przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Przetrzymywani w nieludzkich warunkach i poddawani przemocy przez władze białoruskie są oni następnie zmuszani do nielegalnego przekraczania granicy. Polskie władze od początku kryzysu na granicy z Białorusią wobec przybyszów stosują praktyki push-backów lub zamykają ich w zamkniętych ośrodkach. Do potrzebujących nie jest dopuszczana zorganizowana pomoc humanitarna. Wobec pomagających władze stosują różnorodne formy utrudniania pracy, represji i zastraszania. Przejawami tej polityki oprócz zatrzymania naszej wolontariuszki są podobne zatrzymania aktywistów Grupy Granica czy wcześniejsze kontrowersyjne czynności policji w Punkcie Interwencji Kryzysowej prowadzonym przez KIK.

Nie rozumiemy dlaczego wprowadzane są dwie kategorie uchodźców: tych z terytorium Ukrainy i z terytorium Białorusi, z których jedna jest traktowana z życzliwością i empatią, a druga z wrogością? Nie rozumiemy dlaczego na kategorie dzieli się też pomagających? Wolontariusze i organizacje udzielające pomocy dla uchodźców z Ukrainy są przedmiotem dumy naszych władz i mogą korzystać ze wsparcia funkcjonariuszy państwa. Udziałem pomagających przy granicy polsko-białoruskiej są podejrzliwość i represje. 

Jako chrześcijanie, we wszystkich uciekających przed wojną i przemocą ludziach widzimy oblicze Chrystusa: uwięzionego, nagiego, przybysza, rannego… Pomoc kierujemy zarówno do potrzebujących przy granicy z Białorusią, jak i dotkniętym wojną w Ukrainie. Jeszcze raz apelujemy do władz o takie działanie, żeby dbając o bezpieczeństwo granic Polski szanowały godność ludzi. Apelujemy o współpracę i dialog z organizacjami oraz o umożliwianie niesienia pomocy humanitarnej.

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie powstał w 1956 r. Jest stowarzyszeniem świeckich, których celem jest aktywne, odpowiedzialne i twórcze uczestniczenie w życiu społecznym motywowane wiarą. Od kilku lat warszawski KIK prowadzi projekty humanitarne w Syrii, Iraku i na wschodniej Ukrainie. Jest zaangażowany w budowanie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi i Ukrainie. 

Od chwili agresji Rosji, KIK niesie pomoc Ukrainie i Ukraińcom. KIK przeprowadził lub wsparł ewakuację ponad 600 osób z Ukrainy z czego ponad połowa to dzieci i osoby z niepełnosprawnością.

Wysłaliśmy do Ukrainy transport prawie 10 ton pomocy humanitarnej: 4 ton sprzętu medycznego oraz ponad 4,5 tony żywności i środków higienicznych. Prowadzimy w Warszawie 4 punkty zbiórki środków pomocy humanitarnej. Szykowany jest kolejny transport 18 ton pomocy.

Stworzyliśmy hostel interwencyjny dla uchodźców z Ukrainy bez obywatelstwa ukraińskiego, w którym przyjęliśmy w trzech tygodni już prawie 400 osób 26 narodowości

Stworzyliśmy bazę z ok. 150 mieszkaniami lub pokojami udostępnianych na bieżąco uchodźcom przyjeżdżającym do Warszawy. Stworzyliśmy informator dla gości, zestaw dobrych praktyk dla gospodarzy, uruchomiliśmy też grupę interwencyjną ds. rozwiązywania konfliktów między gośćmi i gospodarzami.

Zainicjowaliśmy w 4 warszawskich szkołach codzienną opiekę popołudniową dla ukraińskich dzieci ze wsparciem psychologa przy udziale wolontariuszy. Rozwijamy wsparcie dla matek dzieci korzystających z opieki.

Pracujemy nad otwarciem ukraińskiej szkoły dla 300 uczniów.

Punkt Interwencji Kryzysowej prowadzony przez Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie został otwarty w październiku 2021 r. Decydując o uruchomieniu Punktu kierowaliśmy się troską o uchodźców i migrantów w zgodzie z ewangelicznym przesłaniem niesienia pomocy potrzebującym. Zadaniem Punktu jest udzielanie w sposób legalny i przy zachowaniu należytej staranności pomocy humanitarnej migrantom i uchodźcom przekraczającym granicę polsko-białoruską. PIK działa we współpracy z Grupą Granica i innymi organizacjami udzielającymi pomocy przy granicy. Podstawowym założeniem funkcjonowania Punktu jest działanie zgodnie z prawem. Wszystkie wolontariuszki i wolontariusze, którzy zajmują się udzielaniem pomocy humanitarnej znają przepisy prawa i świadczą pomoc w ich granicach. Udzielanie pomocy przez naszych wolontariuszy, o czym wielokrotnie była informowana opinia publiczna, polega na dostarczeniu osobom zmuszanym do przekroczenia granicy żywności, ubrań, środków opatrunkowych, udzieleniu pierwszej pomocy oraz wsparciu w rozpoczęciu procedur objęcia ochroną międzynarodową. Od października 2021, wolontariusze KIK dotarli z pomocą do ponad 500 potrzebujących osób. 

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej

 

« Wszystkie aktualności

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl