Źródła nadziei – pojednania w 100 lat po Rewolucji

20 września 2018 tekst: Michal Buczek

Zapraszamy na debatę o pojednaniu narodów, w kontekście listu otwartego Bractwa Przemienienia Pańskiego – „Żywiący Nadzieję, Akcja Narodowej Pokuty”, z udziałem duchownych z Rosji, Niemiec, Ukrainy i Polski.

24 września w godzinach 14.00–16.30, Dom Arcybiskupów Warszawskich, ul. Miodowa 17/19

Partnerem spotkania jest Fundacja Konrada Adenauera.

Ojciec Manfred Deselaers – niemiecki ksiądz katolicki od 20 lat pracujący w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

Ojciec Georgy Koczetkov – założyciel Prawosławnego Bractwa Przemienienia Pańskiego w Rosji. Bractwa, którego podstawowym obszarem zainteresowania, (oprócz pracy formacyjnej i katechetycznej) jest praca nad pamięcią, i długofalowymi skutkami dramatycznych wydarzeń początku XX w. w Rosji.

Biskup Michał Janocha – warszawski biskup pomocniczy, profesor historii sztuki, ekspert badań porównawczych kultury Chrześcijańskiego wschodu i zachodu.

Andrey Lugovsky – Przedstawiciel Kijowskiej Wspólnoty Żydów Mesjańskich, odpowiedzialny za relacje z innymi Kościołami w Europie.

„W czasach szerzenia się w Europie barier, izolacji i konfrontacji, bardzo ważne stają się mosty zrozumienia i pojednania. Kościoły mają przy tym możliwości, których brakuje politykom. Powinniśmy je wykorzystać. Wierzymy w siłę spotkania, dialogu a przede wszystkim modlitwy w intencji pokoju. Ważne jest, aby chrześcijanie w Europie nauczyli się oddychać «dwoma płucami», zachodnim i wschodnim” – Ojciec Manfred Deselaers.

Prawosławne Bractwo Przemienienia Pańskiego, które będzie na spotkaniu reprezentował Ojciec Georgy Koczetkov, to Wspólnota, której jednym z głównych pól działalności jest praca nad pamięcią i niszczącymi skutkami rewolucji i panowania komunistycznego w Rosji. Jako zwieńczenie wieloletnich wysiłków w tej dziedzinie, w 2017 roku – w stulecie „Rosyjskiej Katastrofy” – wezwała ona w liście otwartym do „uświadomienia sobie zła, które zhańbiło naszą ziemię w wieku XX i postawienie problemu pokuty za wielomilionowe ofiary, bratobójczy konflikt, kult przemocy, panowanie strachu i inne grzechy i zbrodnie dokonane przez nasz naród”. Podjęła ten wysiłek w przekonaniu, że jest to jedyna droga, aby przezwyciężyć długofalowe skutki zła wówczas dokonanego, odnaleźć pokój i mocną nadzieję na przyszłość.

By tego dokonać Ojciec Georgy Koczetkov podkreśla: „Trzeba stanąć w prawdzie i przełamać przede wszystkim strach, co ostatecznie może dokonać tylko wiara w Chrystusa.”

Po zakończeniu dyskusji chcielibyśmy pokazać film z pielgrzymki do Rosji – Kazania i Moskwy, gdzie pielgrzymowaliśmy, aby modlić się o pokój w Europie. Ojciec Manfred Deselaers mówił wtedy KAI: „Jedni inwestują w broń, ja chcę inwestować w dialog i modlitwę”.

« Wszystkie aktualności

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl