bp Zdzisław Tranda

Bp Zdzisław Tranda urodził się w 1925 r. w Poznaniu. W latach 1952-1982 był proboszczem parafii ewangelicko-reformowanej w Zelowie. Już wtedy stał się jednym z głównych promotorów idei ekumenizmu w Polsce.

Przez wiele lat działał w Komisji Ewangelizacji Polskiej Rady Ekumenicznej a w 1990 r. został przewodniczącym Rady. Za jego prezesury nastąpiło ożywienie współpracy PRE z Kościołem Rzymskokatolickim.

W 2000 r. bp Zdzisław Tranda był jednym z sygnatariuszy deklaracji siedmiu Kościołów w Polsce o wzajemnym uznawaniu chrztu. Od 1997 do 2005 r. przewodniczył Komitetowi Krajowemu Towarzystwa Biblijnego w Polsce.

bp. Zdzisław Tranda Pontifex 2012

Ks. Zdzisław Tranda, duchowny Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP a w latach 1978-2002 jego biskup, odebrał wczoraj nagrodę "Pontifici – Budowniczemu Mostów".

Wręczenie nagrody odbyło się w kościele św. Marcina z okazji 56-lecia istnienia KIK w Warszawie. Uroczystość została poprzedzona nabożeństwem ekumenicznym przygotowanym przez duchownych kościoła ewangelicko-reformowanego: bp. Marka Izdebskiego i ks. Michała Jabłońskiego.

Podczas krótkiego rozważania bp Bronisław Dembowski wspominał czasy, kiedy wspólna modlitwa z protestantami formalnie była zakazana. - Choć boli serce, że nie możemy wspólnie przystępować do Komunii, cieszę się, że spotykamy się w braterskiej miłości i razem przeżywamy słowa Jezusa Chrystusa - powiedział. Hierarcha podkreślił, że spotkanie w kościele św. Marcina jest wyrazem " troski o pojednanie i poszukiwania zjednoczenia w Chrystusie".

Zapowiadając wręczenie nagrody prezes KIK, Joanna Święcicka stwierdziła, że jedną z największych wartości w życiu "jest spotkać drugiego człowieka i zobaczyć w nim obraz Boga". - Odległość, rasa, religia, wykształcenie - to są rzeczy niejednokrotnie utrudniające radość z kontaktu z drugim człowiekiem. Dlatego chcemy, aby przyznawana przez kapitułę KIK nagroda honorowała osoby, które pozwalają pokonywać te przeszkody i budować mosty w kontakcie z drugim człowiekiem - powiedziała.

Laudację na cześć laureata wygłosił redaktor Jan Turnau. Znany publicysta od lat zaangażowany w dialog ekumeniczny podkreślił odwagę i mądrość ks. Trandy zaznaczając, że także dzięki temu będąca w mniejszości wspólnota religijna mogła przetrwać trudne czasy PRL. Przypomniał, że postawę jego doceniali nie tylko przedstawiciele kościoła ewangelicko-reformowanego zmieniając prawo i przedłużając mu kadencję biskupią, ale również wierni innych mniejszościowych Kościołów.

Redaktor Turnau podkreślił "głęboką uczciwość", "pryncypialność", "odwagę", "rozwagę" i "umiejętność jednoczenia" biskupa. Nazwał bp. Trandę "obrońcą praw człowieka" i "człowiekiem solidarności Kościołów mniejszościowych". Podkreślił, że laureat wielokrotnie stawał w obronie także kościoła rzymsko-katolickiego. - Wszyscy uczymy się ekumenizmu stopniowo, ale bp. Tranda jest w tej szkole prymusem - powiedział.

Bp. Tranda podziękował kapitule za przyznaną nagrodę i uhonorowanie działań na rzecz ekumenizmu. Żartował, że zapewne jednym z powodów jej przyznania jest fakt studiowania inżynierii lądowej na Politechnice. Studiów, jak się wyraził, niezwykle przydatnych przy budowie mostów. - Cieszę się, że rozwój ekumenizmu tak został poprowadzony. Myślę, że cały czas uczyliśmy się i prowadziliśmy siebie nawzajem do tego, by rosło zrozumienie i współpraca Kościołów - powiedział. Podziękował również za to, że jest pierwszym "innowiercą" nagrodzonym przez KIK.

Podczas spotkania odczytany został list gratulacyjny abp Henryka Muszyńskiego. Gratulacje złożyli także przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej, biskupów warszawskich oraz ks. Andrzej Gałka, rektor kościoła św. Marcina.Na koniec błogosławieństwa zgromadzonym udzielił bp Bronisław Dembowski.

Bp Zdzisław Tranda urodził się w 1925 r. w Poznaniu. W latach 1952-1982 był proboszczem parafii ewangelicko-reformowanej w Zelowie. Już wtedy stał się jednym z głównych promotorów idei ekumenizmu w Polsce.

Przez wiele lat działał w Komisji Ewangelizacji Polskiej Rady Ekumenicznej a w 1990 r. został przewodniczącym Rady. Za jego prezesury nastąpiło ożywienie współpracy PRE z Kościołem Rzymskokatolickim.

W 2000 r. bp Zdzisław Tranda był jednym z sygnatariuszy deklaracji siedmiu Kościołów w Polsce o wzajemnym uznawaniu chrztu. Od 1997 do 2005 r. przewodniczył Komitetowi Krajowemu Towarzystwa Biblijnego w Polsce.

Bp Zdzisław Tranda jest człowiekiem niebywałej kultury, nieposzlakowanej uczciwości, przykładnej postawy moralnej, niezłomnej wiary chrześcijańskiej – zaznacza sekretarz Klubu Inteligencji Katolickiej.

(Źródło: KAI)

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl