Krzysztof Zanussi

„W wygłoszonej laudacji mec. Maciej Bednarkiewicz podkreślił, że Krzysztof Zanussi poprzez swoją twórczość oraz działalność społeczną i kulturalną „pielęgnuje i uprawia cnotę mądrości” rozumianą jako „drogę do poznania samego siebie po to, by być doskonalszym”. Jako twórca zafascynowany wiedzą, a swoją sztukę filmową uprawia z „ogromnym poczuciem pokory”, zawsze miał też na względzie pragnienie jednania kultur i religii. — Taka postawa nie jest dziś często spotykana — dodał mec. Bednarkiewicz.

Dodał, że Zanussi od początku swojej twórczości poruszał problemy etyczne, nigdy jednak nie narzucał jednoznacznych odpowiedzi. — Dążył raczej do rozmyślania, a nie rozstrzygania stawianych problemów — stwierdził Bednarkiewicz, dodając, że „Krzysztof Zanussi ma prawo nas pouczać, ma prawo być moralizatorem”.

Odbierając statuetkę z rąk członka Kapituły Nagro­dy Zygmunta Skórzyń­skie­­go, Krzysztof Zanussi powiedział, że współczes­ny świat jest dlatego taki trudny, że nagle staliśmy się naprawdę odpowie­dzial­ni za wszystko i za wszystkich. — „Z obrazem świata z XIX wieku łatwiejszego do ogarnięcia musimy się rozstać. A spadający na nas ciężar odpowiedzialności za bezmiar niezrozumienia, który jest między nami, to wielkie wyzwanie — dodał.” (cyt. za KAI)

Wręczając nagrodę Zygmunt Skórzyński podkreślił, że wartością dodaną do budowanych przez Krzysztofa Zanusseigo mostów jest możliwość zaobserwowania licznych „przechodniów przez most”, głównie z kierunku wschodniego. Krzysztof Zanussi na zbudo­wanych przez siebie mostach bardzo efektywnie zapewnianie obustronny ruch. Dzięki temu liczne grupy osób z kierunku „naszych trudnych sąsiedztw” patrzą na Polskę z „ciekawością i z coraz większą sympatią.”

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl