Drum Bun

We wrześniu 1994 roku grupa studentów z KIK-u, spędzających wakacje na rumuńskiej Bukowinie postanowiła robić coś razem. Początkowo miały to być podobne wyprawy w góry oraz dobra zabawa, lecz z biegiem czasu, gdy zaczęli do nich dołączać coraz to nowi ludzie ze wspaniałymi pomysłami, zapadła decyzja o utworzeniu sekcji. Cztery miesiące później w warszawskim Klubie Inteligencji Katolickiej powstała młodzieżowa sekcja Drum Bun.

Cel i sens Drum Buna najlepiej definiują 3 elementy:

Wspólnota - chcemy działać razem, poznawać się, rozmawiać, dyskutować, budować pogłębione relacje. Temu służą wspólne wyjazdy, organizowanie gier terenowych i towarzyskie spotkania.

Rozwój - intelektualny i duchowy, formacja religijna. Pragniemy rozwijać swoją wiedzę, dzielić zainteresowaniami, lepiej poznawać świat. Z drugiej strony chcemy wspólnie pogłębiać wiarę i żyć zgodnie z nauczaniem Chrystusa. Odwołujemy się do tradycji katolicyzmu otwartego i dorobku takich osób, jak bł. Jan Paweł II, Jaques Maritain, Józef Tischner, Jerzy Zawieyski czy Juliusz Eska.

Użyteczność - pragniemy być użyteczni dla Kościoła, społeczeństwa, ludzi potrzebujących pomocy. Zarówno jako grupa jak i indywidualnie.