Drum Bun

We wrześniu 1994 roku grupa studentów z KIK-u, spędzających wakacje na rumuńskiej Bukowinie postanowiła robić coś razem. Początkowo miały to być podobne wyprawy w góry oraz dobra zabawa, lecz z biegiem czasu, gdy zaczęli do nich dołączać coraz to nowi ludzie ze wspaniałymi pomysłami, zapadła decyzja o utworzeniu sekcji. Cztery miesiące później w warszawskim Klubie Inteligencji Katolickiej powstała młodzieżowa sekcja Drum Bun.

Cel i sens Drum Buna najlepiej definiują 3 elementy:

Wspólnota - chcemy działać razem, poznawać się, rozmawiać, dyskutować, budować pogłębione relacje. Temu służą wspólne wyjazdy, organizowanie gier terenowych i towarzyskie spotkania.

Rozwój - intelektualny i duchowy, formacja religijna. Pragniemy rozwijać swoją wiedzę, dzielić zainteresowaniami, lepiej poznawać świat. Z drugiej strony chcemy wspólnie pogłębiać wiarę i żyć zgodnie z nauczaniem Chrystusa. Odwołujemy się do tradycji katolicyzmu otwartego i dorobku takich osób, jak bł. Jan Paweł II, Jaques Maritain, Józef Tischner, Jerzy Zawieyski czy Juliusz Eska.

Użyteczność - pragniemy być użyteczni dla Kościoła, społeczeństwa, ludzi potrzebujących pomocy. Zarówno jako grupa jak i indywidualnie.

Wszyscy studenci i licealiści - także ci, którzy nie należą do KIKu czy Przymierza Rodzin, mogą uczestniczyć w większości spotkań i wydarzeń organizowanych przez Drum Bun. Wystarczy przyjść (najlepiej uprzedzając wcześniej).Członkowie Drum Buna są najpełniej zaangażowani w to, co dzieje się w Sekcji. Razem planują i realizują kolejne projekty, przygotowują spotkania, jeżdżą na wyprawy, wyjazdy i biwaki oraz wymiany międzynarodowe. Cieszą się ponadto możliwością uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, mają pierwszeństwo w aktywnościach o limitowanej liczbie uczestników oraz korzystają z innych udogodnień i przywilejów.Jeśli masz trochę czasu, sporą dawkę wyobraźni i pragnienie by być osobą aktywną w przyjacielskim gronie - zapraszamy!

Działalność Drum Buna jest bardzo spontaniczna. W ciągu roku realizowane są najprzeróżniejsze pomysły członków (często dość oryginalne i zwariowane). Spośród cyklicznych spotkań trzeba wymienić:

- Piątki Świętomarcińskie

- spotkania formacyjno-dyskusyjne służące pogłębianiu wiary i wiedzy o wierze;

- Czwarbuny - spotkania czwartkowe, przyjmują najróżniejszą formę;

- Wspólne Msze Święte raz w miesiącu ;

- Filmowiska - spotkania podczas których oglądamy, oceniamy i gadamy;

- Zabawę Majową - coroczna grę terenową odbywającą się poza Warszawą w pierwszych dniach maja;

- Wyjazdy, biwaki, wycieczki, spływy, rejsy;

- FabExy - FABularne gry EXperymentalne, czyli złożone gry miejskie, w których gracze rywalizują przez tydzień 24 godziny na dobę;

- Wymiany międzynarodowe - sposobność doskonalenia znajomości języków obcych, zapoznawania sie z innymi kulturami, nawiązania nowych przyjaźni a także zdobycia wiedzy na tematy takie jak prawa człowieka, edukacja, dialog międzykulturowy i międzyreligijny...

- Spotkania "Hogbuna" - szkoły sztuczek i iluzji

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl