Granica

Od kilku tygodni obserwujemy dramat migrantów i uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. Dlatego zamiast kolejnego spotkania na temat sytuacji przy granicy (które chcielibyśmy jednak zorganizować w późniejszym terminie) uznaliśmy, że teraz jest czas działania, konkretnej pomocy niesionej ludziom, którzy cierpią z powodu głodu, chłodu, strachu, zagubienia, będących przedmiotem politycznych rozgrywek i kalkulacji.

We współpracy z Grupą Granica, i na jej prośbę o wsparcie, Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie uruchomił przy granicy polsko-białoruskiej Punkt Interwencji Kryzysowej, który jest prowadzony przez kilkudziesięciu wolontariuszy z KIK-u i przyjaciół naszego środowiska.

Podstawowym zadaniem Punktu Interwencji Kryzysowej (PIK) jest udzielanie pomocy humanitarnej osobom, które jej potrzebują. Naszym podstawowym założeniem jest działanie w granicach i na podstawie prawa. Osoby obsługujące PIK zbierają informacje o potrzebujących i koordynują udzielanie pomocy.

Utworzenie Punktu zasugerowali nam członkowie Klubu pracujący już przy granicy polsko-białoruskiej i starający się udzielać pomocy w ramach Grupy Granica – zrzeszenia organizacji pozarządowych organizujących pomoc humanitarną przy granicy. Z ich doświadczenia wynika, że obecnie stworzenie Punktów wzdłuż granicy najlepiej odpowiada na potrzeby i wyzwania tej sytuacji.

Zarząd KIK, wyrażając poparcie dla inicjatywy, uznał, że pomoc potrzebującym to nasz moralny obowiązek. Zobowiązuje nas do niego Ewangelia, a także zasady, na których ufundowany został ustrój naszego państwa. Nie możemy przyglądać się obojętnie dramatowi ludzi; wobec braku adekwatnych działań władz państwowych decydujemy się działać, mając do dyspozycji tylko nasze ograniczone zasoby. Jesteśmy dumni z naszych członków i przyjaciół, którzy odpowiedzialnie wyrażają gotowość włączenia się w prowadzenie PIK.

Uruchomienie Punktu Interwencji Kryzysowej nie jest naszym jedynym zaangażowaniem w tej sytuacji. We współpracy z przedstawicielami innych polskich organizacji społecznych i humanitarnych i innymi partnerami prowadzimy rozmowy, mające na celu wypracowanie rozwiązań, które umożliwią zakończenie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej.

Kontakt w sprawie działania Punktu Interwencji Kryzysowej: [email protected]

Wszystkich, którzy chcieliby pomóc działaniu Punktu Interwencji Kryzysowej, zachęcamy do wpłaty darowizny na rachunek KIK-u:

31 1140 2062 0000 4445 3900 1010,
tytułem „darowizna na cele statutowe – granica”

Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę, przekazane przez Was pieniądze wykorzystamy na niezbędne wsparcie wolontariuszy i działalność PIK. 10% od każdej przekazanej wpłaty zostanie przeznaczone na wsparcie administracyjne działania.

Prosimy Was także o modlitwę. Módlmy się:

za uchodźców i migrantów, którzy cierpią przy naszych granicach – aby spotkali na swej drodze ludzi życzliwych i niosących ocalenie;
za tych, którzy są odpowiedzialni za tę sytuację – o nawrócenie ich serc i umysłów i wolę odnalezienia wyjścia z tej sytuacji;
za wszystkich, którzy niosą pomoc – o siły, wiarę i nadzieję dla nich;
oraz o jak najszybsze rozwiązanie kryzysu.

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl