Punkt Interwencji Kryzysowej

fot. Antek Mantorski

Nasza Misja i Działania na pograniczu Polsko-Białoruskim

Od października 2021 roku niesiemy pomoc na polsko-białoruskim pograniczu. Od początku funkcjonowania PIKu udzieliliśmy pomocy humanitarnej przynajmniej 3293 osobom, od końca marca 2024 do początku lipca 2024 dotarliśmy do 486 osób.

Naszą odpowiedzią na kryzys humanitarny jest realizacja wartości chrześcijańskich – głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać i podróżnych w dom przyjąć. 

Wychodzimy do lasów, niosąc pomoc ludziom w skrajnej potrzebie, którzy bez interwencji organizacji pozarządowych nie mogą liczyć na złożenie wniosku o ochronę międzynarodową czy opiekę medyczną. Dostarczamy posiłki, odzież, pomoc medyczną oraz wspieramy osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową. 

Historia i Współpraca

W połowie października 2021 roku napisaliśmy: „Od kilku tygodni obserwujemy dramat migrantów i uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. Dlatego, zamiast kolejnego spotkania na temat sytuacji przy granicy, uznaliśmy, że teraz jest czas działania, konkretnej pomocy niesionej ludziom cierpiącym z powodu głodu, chłodu, strachu i zagubienia.”

fot. Antek Mantorski

Od tego momentu Klub Inteligencji Katolickiej prowadzi Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK), który działa w ścisłej współpracy z Grupą Granica oraz innymi organizacjami niosącymi pomoc na polsko-białoruskiej granicy. Na co dzień współpracujemy z m.in.: Stowarzyszeniem Egala, Stowarzyszeniem We Are Monitoring, Fundacją Bezkres, Stowarzyszeniem No To Ci Pomogę, Zupami na Granicę i Lekarzami bez Granic. Zimą 2023 roku rozpoczęliśmy przygotowania do uruchomienia nowej, tym razem własnej, siedziby PIK na Podlasiu, bliżej centrum kryzysu humanitarnego. Kupiliśmy dom, w którym wiosną 2024 roku otworzyliśmy nową bazę PIK-u, którą nazwaliśmy Domem Pomocy Humanitarnej.

Od października 2021 do maja 2024 roku w działania PIK-u na granicy zaangażowało się kilkaset osób. 

Działania Rzecznicze

Od początku kryzysu humanitarnego prowadzimy działania rzecznicze. Od jesieni 2021 roku intensywnie pracowaliśmy, by zwrócić uwagę władz centralnych i kościelnych na tragiczną sytuację na pograniczu. Informowaliśmy media i organizacje pozarządowe o dramatycznych przejściach osób z doświadczeniem uchodźstwa, ale także osób niosących pomoc. Byliśmy inicjatorami i pierwszymi koordynatorami spotkań dla osób i organizacji angażujących się w działania antykryzysowe. Te działania doprowadziły do szerokiej kampanii medialnej jesienią ‘21 roku i działań ze strony dużych organizacji pomocowych. Przez cały czas trwania kryzysu stawaliśmy i stajemy po stronie osób potrzebujących, odrzuconych, których zdrowie i życie są zagrożone. 

Od zmiany władzy w Polsce w październiku 2023 roku prowadzimy wzmożone działania rzecznicze. Domagamy się poszanowania praw człowieka, zaprzestania pushbacków i wprowadzenia centralnych rozwiązań zabezpieczających prawa osób w drodze.

Legalność Naszych Działań

Pomaganie jest legalne! Jednym z podstawowych założeń PIK-u jest działanie w granicach prawa, co potwierdzają liczne wyroki sądów. Dotyczyły one bezprawnych działań służb mundurowych takich jak przeszukanie naszej bazy –  wraz z wielogodzinnym, nocnym, przesłuchiwaniem wolontariuszy KIK, rekwirowanie ich telefonów, komputerów, zatrzymania (w tym zatrzymanie na 48h i składanie wniosków o aresztowanie na trzy miesiące – odrzucone później przez sądy) i stawiania zarzutów wolontariuszkom i wolontariuszom z Grupy Granica – w tym z KIK-u. 

Jak możesz pomóc?

Wesprzyj Punkt Interwencji Kryzysowej, wpłacając darowiznę na rachunek KIK: 

31 1140 2062 0000 4445 3900 1010
Tytułem: „darowizna na cele statutowe – granica”

Dołącz do nas! Możesz zaangażować się w działania w różnym zakresie i na różnym etapie niesienia pomocy humanitarnej. Możesz przekazać wsparcie materialne, przygotować posiłki, działać w magazynie lub na granicy, a może w zamkniętych ośrodkach dla uchodźców lub pomagać osobom, które takie ośrodki opuszczą? Daj znać. 

Kontakt

E-mail: [email protected]

Sklep Bez Granic

Kupuj produkty w sklepie Grupy Granica i decyduj, na co zostaną przeznaczone Twoje pieniądze: pakiety przetrwania, wsparcie prawne lub psychologiczne, czy interwencje humanitarne – Sklep Bez Granic. Darowizny sklepu są dzielone między współpracujące organizacje.

Modlitwa

Prosimy o modlitwę:

za uchodźców i migrantów, którzy cierpią przy naszych granicach – aby spotkali na swej drodze ludzi życzliwych i niosących ocalenie;

za tych, którzy są odpowiedzialni za tę sytuację – o nawrócenie ich serc i umysłów i wolę odnalezienia wyjścia z tej sytuacji;

za wszystkich, którzy niosą pomoc – o siły, wiarę i nadzieję dla nich;

oraz o jak najszybsze rozwiązanie kryzysu.

 

fot. Antek Mantorski

 

Inne działania KIK na rzecz drugiego, potrzebującego człowieka to m.in.:

Gość w Dom

Kolacje Czwartkowe

UA KIK

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl