Post-Turysta

Jesteśmy największą w Polsce inicjatywą dotyczącą promowania i kształcenia w kierunku zrównoważonej oraz odpowiedzialnej turystyki. Naszą ambicją jest sprowokowanie turystów do myślenia krytycznego, dociekania przeróżnych mechanizmów społecznych w tym co robią, poszukiwania etycznych sposobów podróży. Biznesowi turystycznemu pragniemy z kolei pomagać stawać się coraz bardziej zrównoważonym i odpowiedzialnym społecznie.

Powstaliśmy by skomplikować ludziom myślenie o wakacjach, by tłumacząc przeróżne mechanizmy rządzące turystyką wyposażyć turystów w świadomość globalnych współzależności, przyczyn i konsekwencji turystycznych zachowań oraz samoświadomość podlegania procesom psychologicznym, komercyjnym i ideologicznym. Przede wszystkim chodzi jednakże nam o odległy świat i jego mieszkańców. Wyszliśmy z założenia, że tylko świadomy turysta, może podróżować prawdziwie odpowiedzialnie i etycznie. Dlatego dla post-turysty mieszkańcy odwiedzanych miejsc powinni być partnerami, podmiotami spotkania - nie wakacyjną obsługą lub krajobrazem. A jeżeli będą partnerami, to znaczy, że turysta ponosi współodpowiedzialność za kształt i charakter owego spotkania turystycznego. Współodpowiedzialność, która nie jest łatwa niczym bułka z masłem.

Zależy nam, aby w niniejszej wirtualnej publikacjipost-turysta.plPonad 30 opublikowanych tu esejów składa się razem na komplementarny opis idei post-turysty. przedstawić interdyscyplinarne spojrzenie na zjawisko turystyki. Interesują nas przeróżne perspektywy: socjologiczna, ekonomiczna, postkolonialna, postmodernistyczna, ekologiczna, związana ze zrównoważonymi i odpowiedzialnymi formami podróży, filozofią dialogu Levinasa. Interesuje nas nawet perspektywa lingwistyczna. Bo czyż nie warto sobie odpowiedzieć, czym w ogóle jest wymarzona przez nas egzotyka?

Razem z wybitnymi socjolożkami i socjologami, ekonomistkami i ekonomistami, geografkami i geografami, etnolożkami i etnologami oraz kulturoznawczyniami i kulturoznawcami oddaję w Wasze ręce ogólnodostępne wirtualne narzędzie edukacyjne jakim jest post-turysta.pl. Naszym marzeniem jest, aby narzędzie to stało się swoistym wirtualnym przewodnikiem po ideach i teoriach turystycznych, by tłumaczyło, inspirowało i pomagało podróżować w sposób bardziej świadomy, etyczny i odpowiedzialny.

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl