Projekty Humanitarne KIK

KIK wspiera demokratyczne przemiany w Europie Wschodniej poprzez działania pomocowe i humanitarne. Np. podczas Rewolucji Godności na Ukrainie przeznaczyliśmy ponad 100 tys. zł na zakup sprzętu medycznego i wyposażenie szpitala polowego. Każdego roku organizujemy wyjazdy dla dzieci rodzin poszkodowanych podczas wojny na Ukrainie. Z kolei na Białorusi od 2005 r. udzielamy corocznie wsparcia dla Niezależnego Liceum Humanistycznego z Mińska oraz organizujemy wizyty studyjne młodzieży białoruskiej w Polsce.

Dbamy także o środowiska Polaków mieszkających za granicą, zwłaszcza na Białorusi i Litwie. Co roku organizujemy zakup niezbędnych artykułów i jedzenia dla Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie.

Obecnie włączamy się w pomoc uchodźcom na Bliskim Wschodzie, prowadząc projekt medyczny w Kurdystanie, współfinansowany ze środków MSZ. W jego ramach finansowane jest wyposażenie przychodni, badania mikrobiologiczne oraz rehabilitacja dla uchodźców i ubogich mieszkańców Kurdystanu.

Projekty humanitarne w KIK koordynują:

Marta Titaniec - [email protected]
Monika Grzelak - [email protected]

Nasze działania:

Zakończenie projektu “Providing Quality Healthcare to Displaced Iraqis”

Z powodzeniem zakończyliśmy implementację projektu “Providing Quality Healthcare to Displaced Iraqis” finansowanego przez Agencję Rozwoju Międzynarodowego Stanów Zjednoczonych (USAID). Projekt był realizowany od 13 września 2019 we współpracy z organizacjami partnerskimi STEP–IN oraz Fundacją Solidarności Międzynarodowej.

Przeczytaj o projekcie

Głównym celem projektu było zapewnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej przesiedlonym Irakijczykom oraz społecznościom przyjmującym zamieszkującym w gubernatorstwach Iraku w Erbilu i Dohuku. Działania były realizowane w obozie dla wewnętrznie przesiedlonych w Dawoodia, w którym nasz partner lokalny – organizacja STEP IN jest głównym odpowiedzialnym za dostarczanie opieki medycznej, kilku lokalizacjach w prowincji Dohuk do których codziennie docierał nasz mobilny zespół medyczny oraz w Ozal City na przedmieściach Erbilu, gdzie partner prowadzi gabinet fizjoterapeutyczny.

Konsultacjom medycznym towarzyszyło zapewnienie dostępu do badań laboratoryjnych, testów biochemicznych oraz antybiotykowych tekstów odpornościowych. Ponadto pacjenci mogli skorzystać z konsultacji specjalistycznych w tym ginekologicznych, fizjoterapeutycznych, psychiatrycznych oraz psychoterapeutycznych. Dodatkowo, w obozie Dawoodia, pracownicy socjalni prowadzili edukację zdrowotną odwiedzając gospodarstwa domowe oraz sprawdzając stopień odżywienia dzieci poniżej 5 roku życia. W ramach projektu oferowaliśmy również indywidualne wsparcie dla pacjentów wymagających dalszego, niejednokrotnie skomplikowanego i kosztownego leczenia, wysyłając ich na specjalistyczne operacje, zaopatrując w protezy czy aparaty słuchowe.

Przez 7 miesięcy w naszych klinikach odbyło się 7880 konsultacji z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, 620 konsultacji psychiatrycznych i sesji psychoterapeutycznych, 1670 pacjentów skorzystało z konsultacji fizjoterapeutycznych, 46 pacjentów otrzymało szansę na kontynuację leczenia oraz zakup specjalistycznego sprzętu.

Mając dostęp do szerokiej gamy środków diagnostycznych i terapeutycznych byliśmy w stanie zidentyfikować potrzeby poszczególnych pacjentów i skutecznie na nie odpowiedzieć, zapewniając trwałe efekty zdrowotne dla poszczególnych osób, a w dalszej kolejności dla ich rodzin oraz całych społeczności.

Dziękujemy naszym partnerom: STEP –IN oraz Fundacji Solidarności Międzynarodowej za owocną współpracę!

Projekt medyczny „Providing Quality Healthcare to Displaced Iraqis”.

We wrześniu 2019 roku we współpracy ze Stowarzyszeniem STEP-IN rozpoczęliśmy realizację siedmiomiesięcznego projektu medycznego „Providing Quality Healthcare to Displaced Iraqis”.

Przeczytaj o projekcie

W ramach projektu kontynuujemy działania rozpoczęte w Irackim Kurdystanie w roku 2018. Zapewniamy między innymi podstawową opiekę zdrowotną w obozie Dawoodia w prowincji Dohuk oraz w Ozal City w prowincji Erbil, funkcjonowanie mobilnej kliniki w prowincji Dohuk oraz indywidualne wsparcie dla pacjentów wymagających dalszego, niejednokrotnie skomplikowanego i kosztownego leczenia w prowincjach Dohuk oraz Erbil.

Naszymi beneficjentami są głównie przesiedleni Irakijczycy, społeczność lokalna oraz uchodźcy z Syrii.

Do końca 2019 roku w ramach projektu udało nam się przeprowadzić:

 500 konsultacji/zabiegów fizjoterapeutycznych w gabinecie w Ozal City w prowincji Erbil,

 1386 konsultacji lekarskich w obozie Dawoodia,

 373 konsultacji z zakresu pomocy psychologicznej/psychiatrycznej w obozie Dawoodia,

 1243 konsultacji lekarskich w ramach Mobilnej Kliniki,

 121 konsultacji psychologa/psychiatry w ramach Mobilnej Kliniki

oraz objąć indywidualnym wsparciem 39 pacjentów wymagających dalszego leczenia, którego nie jesteśmy w stanie zapewnić w prowadzonych przez nas klinikach.

Projekt „Providing Quality Healthcare to Displaced Iraqis” jest współfinansowany przez USAID.

Rehabilitacja lepsza niż tabletki – pomoc w Kurdystanie

Klub Inteligencji Katolickiej w 2019 r. realizuje dwa projekty humanitarne w Irackim Kurdystanie. Obydwa dotyczą pomocy medycznej w obozach oraz w nieformalnych obozowiskach w wioskach w regionie Dohuku, szczególnie w obszarze wsparcia fizjoterapeutycznego, które w piątym roku wojny okazuje się jedną z najpilniejszych potrzeb.

Przeczytaj o projekcie

„Porady i ćwiczenia jakie mi pokazaliście są znacznie lepsze od tabletek!” powiedziała jedna z pacjentek do fizjoterapeutki Elizabeth. „Ta opinia dużo dla nas – fizjoterapeutów – znaczy”, kontynuuje Elizabeth, „szczególnie tutaj w Regionie Irackiego Kurdystanu, gdzie powszechne jest przekonanie, że zażywanie leków to jedyny sposób na poprawę stanu zdrowia”. Z doświadczeń Partnera lokalnego oraz innych organizacji z obszaru zdrowia wynika że uodpornienie na antybiotyki przybrało tak wielką skalę, że grozi z jednej strony nieodwracalnymi zmianami zdrowotnymi, z drugiej  wybuchem epidemii oraz rozszerzeniem chorób zakaźnych.

Rozszerzyliśmy dotychczasowy zakres usług medycznych poprzez dostęp do mobilnej fizjoterapii dla uchodźców, osób przesiedlonych oraz biednej ludności lokalnej żyjącej wokół Dohuku. Z danych organizacji międzynarodowych wynika, że osoby przesiedlone są rozproszone. Zdecydowana większość żyje poza obozami (63%), a tylko 37% w obozach. Na tę statystykę nakłada się zniszczona wojną infrastruktura, np. w niektórych lokalizacjach zniszczono ponad 30% szpitali.

Według oficjalnych danych, występujące u wielu spośród uchodźców przewlekłe zespoły bólowe to wynik długotrwałego życia w warunkach przesiedlenia, wymagający leczenia fizjoterapeutycznego. Pacjenci neurologiczni, po operacjach czy wypadkach, wymagający rehabilitacji, nie mają do tego dostępu w regionie. Brak wiedzy i ćwiczeń sprawia, że żyją kilka lat z bólem, który można fizjoterapią zminimalizować. Potwierdza to nasza fizjoterapeutka Elizabeth: „pacjenci cierpią z powodu bólu i zmęczenia spowodowanego stałym napięciem w mięśniach, nieodpowiednią postawą ciała, brakiem lub zbyt obciążającą aktywnością ruchową. Napięcie z jakim się zmagają nasi pacjenci spowodowane jest nieprawdopodobnie bolesnymi wspomnieniami traumatycznych wydarzeń, niepokojem i niepewnością o przyszłość po tym, jak musieli porzucić domy, pracę, godność  i spokój codziennego życia oraz trudnymi warunkami życia w obozie dla przesiedlonych”.

Dodatkowo, to co utrudnia pracę, to niski poziom usług fizjoterapeutycznych w Iraku, który utrudnia pomoc i profilaktykę. Ludzie wolą wziąć leki niż przyjść na rehabilitację. Dużą pracę trzeba wykonać wcześniej, by przekonać potrzebujących do skorzystania z tej formy wsparcia. Elizabeth mówi: „co więcej, nasza pacjentka dzieli się swoimi spostrzeżeniami z sąsiadami i sąsiadkami. To dla nas bardzo motywujące. Reakcja jej i innych pacjentów nadaje sens naszej pracy, pokazuje, że przynosi ona pozytywną zmianę w ich życiu. Współpracując z procesjonalnym i zaangażowanym zespołem, mam nadzieję przynieść ulgę pacjentom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji życiowej”.

Dwa projekty na kwotę 2 100 000 zł „Pomoc medyczna w rejonie Dohuku i Erbilu w Irackim Kurdystanie dla IDPs, uchodźców i społeczności lokalnej” i „Wsparcie fizjoterapeutyczne oraz usługi medyczne w rejonie Dohuku i Erbilu w Irackim Kurdystanie dla IDPs, uchodźców i społeczności lokalnej” współfinansowane są w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Marta Titaniec

Projekty humanitarne KIK

IRAK październik/listopad 2018

KIK wraz ze STEP-INem od kwietnia 2018 realizuje projekt pomocy osobom przesiedlonym wewnętrznie: Jezydom, chrześcijanom i uchodźcom muzułmańskim z Anbaru oraz uchodźcom syryjskim w Irackim Kurdystanie.

Przeczytaj o projekcie

KIK wraz ze STEP-INem od kwietnia 2018 realizuje projekt pomocy osobom przesiedlonym wewnętrznie: Jezydom, chrześcijanom i uchodźcom muzułmańskim z Anbaru oraz uchodźcom syryjskim w Irackim Kurdystanie. Obecnie w najbardziej dramatycznej sytuacji znajdują się Jezydzi, którzy uciekli przed oddziałami ISIS z góry Sindżar w sierpniu 2014 r. Niemalże każda z rodzin straciła kogoś z rąk dżihadystów, a obecnie nie mają gdzie wrócić, bo ich domy zostały również zniszczone. Cały czas żyją w obozach, pozbawieni pomocy ze świata. Ich dobytkiem jest często jedno pomieszczenie do spania i prowizoryczna kuchnia. W ramach naszego projektu m.in. ta grupa otrzymuje pomoc medyczną oraz zabiegi rehabilitacyjne.  

44 wspaniałych pracowników z Europy i spośród przesiedlonych: lekarzy różnych specjalności, rehabilitantów, laborantów, logistyków, tłumaczy pracuje w obozach Ozal niedaleko Erbilu i w Dawodiya oraz na klinikach mobilnych wokół Dohuku. Pracują w trudnych warunkach, ale wszyscy mówią, że warto. Do klinik STEP IN przychodzą często ludzie zaniedbani, schorowani. Czasami już kilka godzin rehabilitacji czyni cuda – osoby zaczynają poruszać się dużo bardziej samodzielnie. Wielorakiego wsparcia potrzebują też dzieci, wydaje się, zostawione same sobie, bez edukacji, często chore, również z braku wcześniejszej opieki.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Wiadomości z Iraku

W Iraku jest Marta Titaniec, która koordynuje w Klubie sprawy związane z pomocą humanitarną i rozwojową. Oto krótka relacja z jej wizyty w obozach dla uchodźców i przesiedlonych:

Przeczytaj o projekcie

Projekt w Irackim Kurdystanie rozpoczęty. W ramach projektu otwieramy gabinet mikrobiologiczny w obozie Dawoodia niedaleko Dohuku oraz gabinet fizjoterapii w obozie Ozal City na przedmieściach stolicy – Erbilu. Pracuje tutaj słowacka organizacja STEP-IN, która jest partnerem KIK w obecnym projekcie. Obecnie trwa wyposażanie obu gabinetów w potrzebny sprzęt. Poza tym trwa normalna praca lekarzy, pielęgniarzy i logistyków. Personel oprócz lokalnych specjalistów, pochodzi ze Słowacji, Ukrainy, Polski oraz Włoch. Pracują i w obozach i w ramach mobilnej kliniki jeżdżąc po wioskach, gdzie żyje biedna społeczność lokalna oraz przesiedleni. Byliśmy w takiej wiosce – Szarija, rdzennie jezydzka, dokąd uciekli również jezydzi z góry Sindżar. Od rana siedzieli w cieniu czekając na przyjazd lekarzy.

Widzieliśmy również pracę tzw community health workers w obozie Dawoodia. W prawie 50-stopniowym upale odwiedzają każdy kontener albo namiot, by rozpoznać sytuację mieszkańców. Celem takiej pracy jest maksymalna orientacja w aktualnych potrzebach ludzi, profilaktyka oraz wsparcie potrzebujących np. kobiet w ciąży, które unikają konsultacji z lekarzem. Niedawno w obozie panowała epidemia świerzbu. Ważne jest by uwrażliwiać ludzi na zachowanie higieny, co w warunkach obozowych nie jest proste.

Sytuacja humanitarna w Irackim Kurdystanie jest bardzo trudna, na co nakłada się dodatkowo polityczny konflikt pomiędzy Bagdadem a Erbilem. W Kurdystanie liczba osób przesiedlonych sięga ok. 3 mln. Są to przede wszystkim jezydzi, chrześcijanie oraz muzułmanie. To tutaj rozgrywa się dramat jezydów, którzy ciągle nie mogą bezpiecznie wrócić na swoją świętą górę – Sindżar. Chrześcijanie, którzy opuścili swoje miasta, powoli wracają by odbudowywać ruiny, ale towarzyszy im strach. Kolejni to Arabowie, którzy również ucierpieli z rąk ISIS np. w Mosulu, który również zamienił się w ruinę. Dodatkowo, Kurdystan udzielił schronienia Syryjczykom uciekającym przed wojną. Wszyscy tak samo potrzebują pomocy.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Pomoc medyczna w rejonie Dohuku i Erbilu w Irackim Kurdystanie dla IDPs, uchodźców i społeczności lokalnej

W roku 2018 we współpracy ze Stowarzyszeniem STEP-IN rozpoczęliśmy realizację dwuletniego projektu medycznego „Pomoc medyczna w rejonie Dohuku i Erbilu w Irackim Kurdystanie dla IDPs, uchodźców i społeczności lokalnej”.

Przeczytaj o projekcie

Założeniem projektu było rozszerzenie dotychczasowych usług medycznych świadczonych od kilku lat w regionie Dohuku i Erbilu, dla osób wewnętrznie przesiedlonych (IDP’s), uchodźców oraz biednej społeczności lokalnej, o badania mikrobiologiczne, usługi fizjoterapeutyczne oraz prewencję zdrowotną. Partner lokalny w obu lokalizacjach w Dohuku i Erbilu prowadzi kliniki stacjonarne oraz w Dohuku mobilną, które świadczą pomoc medyczną dla wszystkich grup: IDPs, uchodźców oraz społeczności lokalnej. W wyniku kilkuletniej pracy klinik stwierdzono, że obok standardowego leczenia potrzeba wprowadzić badania mikrobiologiczne, fizjoterapię oraz prewencję zdrowotną. Masowe uodpornienie na leki uniemożliwiało postawienie właściwej diagnozy i leczenia, przez co stan zdrowia ulegał sukcesywnemu pogorszeniu. Dzięki badaniu mikrobiologicznemu lekarze są w stanie dobrać właściwe leki, co zapewnia lepsze efekty leczenia. Większość dotychczasowych pacjentów cierpi na przewlekły zespół bólowy, gdzie fizjoterapia stanowi integralny i niezbędny element leczenia, obok farmakologicznego, bez którego niemożliwy jest pełny powrót pacjenta do zdrowia. Beneficjenci, często niewykształceni, nie doceniają prewencji zdrowotnej, przez co stają się ofiarami epidemii. Beneficjentami projektu są 3 grupy ludzi: IDPs zamieszkujący region Dohuk tj. jezydzi z regionu Sindżar, muzułmanie, chrześcijanie; uchodźcy z Syrii oraz społeczność lokalna z terenu Irackiego Kurdystanu.

Głównym celem projektu jest zminimalizowanie liczby zachorowań, polepszenie stanu zdrowia uchodźców poprzez rozszerzenie usług medycznych dla IDPs i uchodźców przebywających w obozie Dawoodia w prowincji Dohuk i w Erbilu oraz dla społeczności lokalnej o badania mikrobiologiczne, usługi fizjoterapeutyczne i o prewencję zdrowotną. Cel jest realizowany poprzez działania:

- Utworzenie i funkcjonowanie gabinetu mikrobiologicznego w klinice w obozie Dawoodia w prowincji Dohuk;

- Utworzenie i funkcjonowanie gabinetu fizjoterapii w klinice Ozal City w prowincji Erbil;

- Prewencja zdrowotna w prowincji Dohuk;

- Podstawowa opieka zdrowotna w prowincji Dohuk.

W roku 2018 udało nam się: .

- otworzyć laboratorium mikrobiologiczne w klinice w obozie Dawoodia, w którym do końca 2018 roku przeprowadzono 2450 osobotestów.

- wyposażyć i otworzyć gabinet fizjoterapii na przedmieściach miasta Erbil. Do końca roku wykonano w nim 1023 zabiegi fizjoterapeutyczne, z czego 358 (35%) wśród ludności lokalnej.

- odbyć 3692 wizyty w gospodarstwach domowych, podczas których prowadzono działania edukacyjne oraz screening.

- przeprowadzić 2567 konsultacji lekarskich w prowincji Dohuk (konsultacje ogólne, pediatryczne, internistyczne, ginekologiczne i radiologiczne wraz z zapewnieniem dostępu do badań laboratoryjnych oraz leków).

W roku 2019 rozpoczęliśmy również realizację drugiego dwuletniego projektu „Wsparcie fizjoterapeutyczne oraz usługi medyczne w rejonie Dohuku i Erbilu w Irackim Kurdystanie dla IDPs, uchodźców i społeczności lokalnej”, który ma na celu rozszerzenie dotychczasowej oferty medycznej STEP-IN o fizjoterapię mobilną i świadczenie usług medycznych, poprzez: kontynuację fizjoterapii w stacjonarnej klinice medycznej w Ozal City(przedmieścia Erbil), nowe usługi fizjoterapii mobilnej w ramach kliniki mobilnej w prowincji Dohuk, kontynuację wsparcia medycznego w ramach stacjonarnej kliniki medycznej w obozie Dawoodia (prowincja Dohuk). Uruchomienie mobilnego zespołu fizjoterapii przyczynia się do poprawy kondycji psychofizycznej osób mieszkających poza obozami, do których w niewielkim zakresie dociera pomoc medyczna (37% uchodźców żyje w 9 obozach, 63% żyje w społecznościach goszczących, 21% IDP’s żyje w 29 obozach, 79% żyje w społecznościach goszczących). Erbil i Dohuk to 2 prowincje, w których przebywa najwięcej uchodźców i IDP’s (50% Erbil, 31% Dohuk).

Obecnie ludzie długotrwale przesiedleni mają poważne problemy zdrowotne, związane ze złymi warunkami życia, złą dietą, przeżytą traumą i długotrwałym stresem. Celem projektu jest polepszenie stanu zdrowia i przezwyciężenie ograniczeń ruchowych przez działania fizjoterapeutyczne, wsparcie medyczne eliminujące procesy chorobowe w organizmie i przez to zmniejszenie spożycia leków oraz działania profilaktyczne tj. nauczenie i zachęcenie do prostych ćwiczeń fizycznych i popularyzowanie zachowań prozdrowotnych poprzez samodzielne podtrzymywanie sprawności.

Działania projektowe będą kontynuowane w roku 2020.

Obydwa projekty są współfinansowane w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl