Słowo Prezesa (12/2020)

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!

Wspaniale było dużą część z Was usłyszeć i zobaczyć w czasie naszych trzech spotkań, podczas których rozmawialiśmy o sytuacji wywołanej ostatnią decyzją Trybunału Konstytucyjnego i odbywającymi się z tego powodu protestami. Wspaniale również było móc ogłosić PONTIFEXEM 2020 prof. Adama Bodnara (s. 4 Informatora).

W grudniu ponownie możemy spotkać się i porozmawiać. Tym razem proponujemy trzyczęściową wewnątrzklubową dyskusję o Kościele. Kościele, którym my też jesteśmy i mimo wszystko, a może właśnie z uwagi na wszystko, coraz bardziej stawać się powinniśmy.

W tym kontekście chcę zauważyć jak ważną i potrzebną inicjatywą był tzw. Apel zwykłych księży opublikowany 29 października 2020 r. na portalu wiez.pl. List jest novum, oto bowiem pierwszy raz pojawia się tak zdecydowany głos ponad 150-ciu księży i sióstr zakonnych, w którym dzielą się swoim patrzeniem na Kościół. Ewangeliczny wymiar tego listu jest nadzwyczajny. Wystarczy bowiem zadać pytanie: ile osób (wystarczyłaby jedna, a wiem, że były ich setki) po „apelu zwykłych księży” zatrzymało się w progu Kościoła, nim go definitywnie opuścili, dając sobie i Kościołowi jeszcze jedną nadzieję i szansę? Oraz: ile osób w wyniku tego listu postanowiło odejść z Kościoła? Twierdzę, że ani jedna.

Nie mogliśmy też jako KIK publicznie nie odnieść się do wydarzeń zapoczątkowanych decyzją Trybunału Konstytucyjnego. Zarząd Klubu zajął w tej sprawie stanowisko (s. 9 Informatora). Od siebie chcę dodać, że „komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie” (Łk 12,48), dlatego odpowiedzialność za obecną sytuację, tak w kraju, jak również w Kościele w Polsce, ponoszą przede wszystkim ci, którym powierzona jest władza zwierzchnia. Jako wspólnota Klubu również wiele otrzymujemy i dlatego na miarę naszych możliwości zobowiązani jesteśmy do podejmowania działań na rzecz społecznego pojednania.

Jedną z lepszych odpowiedzi na kryzys jest podjęcie konkretnych działań, będących praktycznym wyrazem naszej wiary. Dlatego z wielką radością przyjęliśmy pod Klubowe skrzydła grupę wolontariuszy, którzy od kilku lat pomagają osobom w kryzysie bezdomności spotkanym na Dworcu Zachodnim w Warszawie (s. 18 Informatora).

Jakub Kiersnowski
prezes Klubu Inteligencji Katolickiej

INFORMATOR KIK do pobrania

ERRATA
Szanowni Państwo, papierowe wydanie Informatora KIK na grudzień 2020 zostało wydrukowane z błędnymi odnośnikami:
1. do rejestracji w spotkaniach „Porozmawiajmy w Klubie: Oblicza kryzysu w Kościele w Polsce”
2. do modlitwy na Zoomie Sekcji Rodzin.
Informator w PDF, do pobrania na stronie KIK oraz wysłany do Państwa newsletterem, zawiera już poprawione adresy. Przepraszamy za ten błąd i prosimy o przekazanie tej informacji znajomym, którzy otrzymują drukowane wydanie Informatora Klubu.

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl