Santa Maria

Działalność Klubu Żeglarskiego Santa Maria skupia się na prowadzeniu obozów żeglarskich dla dzieci i młodzieży – co roku odbywają się dwa turnusy (w drugiej połowie lipca i pierwszej połowie sierpnia) szkółki Pierwsze halsy i rejsów mazurskich, a co dwa lata (w drugiej połowie sierpnia) organizujemy szkolenie na patent żeglarza jachtowego. Aktualnie posiadamy 8 omeg – Biała, Ruda, Nova, Papa Smerf, Tita, Piękność dnia, Delta, Stara – i 11 optymistów oraz motorówkę – Konserwę. W większości są to łódki, które są w Klubie od początku, i które sami remontujemy przed sezonem.

W pracach remontowych bosmanom pomagają uczestnicy rejsów mazurskich i szkółek żeglarskich, którzy mają obowiązek odpracowania 8 godzin na rzecz Klubu. Chcemy w ten sposób nauczyć ich pracy przy łódkach oraz szacunku i dbałości o sprzęt. Coraz częściej do prac włączają się także Rodzice, co pozwala na budowanie szczególnej więzi. Wspólne odpracowywanie godzin uczy także współpracy, która jest niezwykle ważna podczas żeglugi.

Siedziba naszego Klubu znajduje się w Wolicy, nad Zalewem Zegrzyńskim. Przechowujemy tam osprzęt od naszych łodzi, przede wszystkim żagle do Omeg i Optymistów, liny, kapoki, wiosła itp.

Nasza sekcja ma na celu przede wszystkim promowanie żeglarstwa i budowanie społeczności klubowej, która docenia wartości wychowawcze w żeglarstwie. Chcielibyśmy przyciągnąć do naszego Klubu więcej osób, zwiększyć liczbę uczestników obozów, a może nawet liczbę obozów, zwiększyć liczbę bosmanów oraz wychować kolejne pokolenie kadr. Zależy nam by znalazły się osoby kontynuujące nasze działania, które poprowadzą Klub w przyszłość.