Sekcja Kulturalno-Turystyczna

Sekcja Kulturalno-Turystyczna organizuje dla swoich członków różnorodne formy aktywności służące poznawaniu polskiej kultury. W siedzibie KIK odbywają się spotkania z artystami i wieczorki poezji. Członkowie sekcji wspólnie biorą też udział w krajoznawczych wyjazdach.