Sekcja Rodzin

Sekcja Rodzin jest największą sekcją Klubu Inteligencji Katolickiej. Została utworzona na początku lat 60-tych przez członków Klubu, którzy pragnęli, aby ich dzieci wzrastały w atmosferze wzajemnej życzliwości, ucząc się wyznawać ważne dla nich samych wartości: wiarę chrześcijańską, szacunek i miłość dla ojczyzny, potrzebę rozwoju duchowego i intelektualnego. Dlatego zaczęli organizować wspólne rodzinne wyjazdy, które szybko przekształciły się w duże letnie i zimowe obozy.

Od połowy lat 70-tych działalność Sekcji opiera się na rówieśniczych grupach dziecięcych i młodzieżowych, liczących ok. 25 członków. Grupy prowadzone są przez - pracujących społecznie - wychowawców-studentów, którym pomagają licealiści. W ciągu roku szkolnego każda grupa spotyka się przeciętnie co dwa tygodnie, realizując program przygotowywany przez wychowawców i pomocników, (wycieczki, biwaki, spotkania tematyczne, zabawy, gry sportowe oraz program religijny opracowany pod kierownictwem kapelana). Podczas wakacji i ferii zimowych grupy wyjeżdżają na obozy, a w trakcie roku młodzież i starsze grupy uczestniczą w specjalnie dla nich organizowanych rekolekcjach i dniach skupienia.

Rodzice z Sekcji Rodzin włączają się aktywnie w pracę grup, do których należą ich dzieci, a także biorą udział w organizowanych specjalnie dla nich rekolekcjach, wyjazdach, spotkaniach o tematyce wychowawczej.

Sekcja liczy obecnie dziewiętnaście grup, więcej niż stu wychowawców i pomocników, należy do niej ponad 300 rodzin.

Sekretariat Sekcji Rodzin jest czynny w poniedziałek w godz. 15:00 - 20:00
oraz od wtorku do czwartku w godz. 12:00 - 17:00

tel +48 22 826 86 68,
e-mail: [email protected]

JAK POWSTAWAŁA SEKCJA RODZIN

Kiedy pod koniec 1956 roku powstał Klub Inteligencji Katolickiej, już po kilku latach stało się pewne, że jego członkowie mający dzieci chcieliby stworzyć dla nich możliwości przebywania w tym samym środowisku i przez to środowisko kształtowanych. Zaczęto więc organizować spotkania – wycieczki, gry zespołowe - dla dzieci z rodzin członków Klubu, w których z czasem brali też udział ich przyjaciele i krewni.. Latem organizowano wspólne wyjazdy nad jeziora dla całych rodzin – rodziców i dzieci, lub samych dzieci. Rolę kierowniczą na takich wyjazdach spełniali rodzice, mający doświadczenie harcerskie, a także zdolności wychowawcze. Dzieci nazywały ich „wujami” i „ciociami”, bo niejednokrotnie takimi dla nich byli, co przyjęło się powszechnie na długie lata. Celem działania ludzi opiekujących się dziećmi klubowymi było wychowanie ich w duchu zasad chrześcijańskich w przeciwieństwie do tego, co wówczas działo się w naszym kraju. Kiedy liczba dzieci zaczęła wzrastać, na początku lat 60-tych powstała Sekcja Rodzin, w której powoli wyłaniały się poszczególne grupy. Nie tworzyły się one pod kątem wieku, tylko rodzin, gdyż dzieci z jednej rodziny wraz z przyległościami pragnęły być razem. Grupami opiekowali się rodzice, ciocie i wujowie, ci, którzy chcieli i potrafili to robić. Z początku kierownictwo S.R. było w rękach paru rodziców, wywodzących się głównie z Sodalicji Mariańskiej oraz z Szarych Szeregów, dopiero w połowie lat 60-tych kierownictwo Sekcji przejęła Hanna Przeciszewska, po niej, na krótko, Maryla Strzemboszowa. W początkach lat 70-tych Sekcja miała już swój zarząd.. Od początku swego istnienia Sekcja oprócz zajmowania się dziećmi myślała także o ich rodzicach, , dla których organizowała spotkania, rekolekcje, dni skupienia oraz prelekcje na tematy rodzinno-wychowawcze. Stale z Sekcją współpracowali księża: ojciec Fedorowicz z Lasek, ojciec Kasznica, a w latach późniejszych ojciec Zarzycki zwany Słoniem oraz klerycy z Seminarium.

W roku 76 w Klubie pojawił się Marian Jaroszewski, psycholog od spraw dziecięcych – postać wyjątkowa, której Sekcja Rodzin wiele zawdzięcza. Marian nadał Sekcji ten specyficzny charakter, który istnieje do dziś, a mianowicie wychowywanie poprzez zabawę, sporty, pracę dla innych. Wtedy też Sekcja przyjęła nazwę „Czarnych Stóp” i nosiła ją przez wiele lat. W roku 1977 przewodniczącą Sekcji Rodzin została Iza Dzieduszycka i wraz z nią nastała nowa era. Grup, tworzonych według wieku dzieci, było już wtedy kilkanaście, a wychowawcami stawali się młodzi ludzie wychowani przez Sekcję Rodzin i odpowiednio przygotowywani. Iza z niebywałą energią rzuciła się w nurt pracy dla Sekcji, a jej hasłem naczelnym było: „Nie oddamy naszych dzieci Czerwonemu”. Pomagali jej dzielnie rodzice skupieni w Zarządzie. Powstał program pracy Sekcji tworzony przez odpowiednio wykształconych i do tego powołanych członków Zarządu.

Po odejściu Izy Dzieduszyckiej do stworzonego przez nią Przymierza Rodzin, kolejną przewodniczącą Sekcji została Iza Broszkowska, która kierowała nią przez osiem lat, a po niej Elżbieta Jaworska również z ośmioletnim stażem. Następnie przewodniczącym został wybrany Paweł Sawicki, który kierował Sekcją przez kolejne trzy kadencje.

Duchowym przywódcą Sekcji jest nasz kapelan klubowy ksiądz Andrzej Gałka, poza tym przez lata ubiegłe z młodzieżą współpracował ksiądz Sławek Szczepaniak. Twórcami programu wychowawczego byli Piotr Bejnarowicz i Rafał Milewski.

Krystyna Sieroszewska

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl