Sekcja Rodzin

Strona Sekcji Rodzin: https://sr.kik.waw.pl/

Sekcja Rodzin jest największą sekcją Klubu Inteligencji Katolickiej. Została utworzona na początku lat 60-tych przez członków Klubu, którzy pragnęli, aby ich dzieci wzrastały w atmosferze wzajemnej życzliwości, ucząc się wyznawać ważne dla nich samych wartości: wiarę chrześcijańską, szacunek i miłość dla ojczyzny, potrzebę rozwoju duchowego i intelektualnego. Dlatego zaczęli organizować wspólne rodzinne wyjazdy, które szybko przekształciły się w duże letnie i zimowe obozy. 

Od połowy lat 70-tych działalność Sekcji opiera się na rówieśniczych grupach dziecięcych i młodzieżowych, liczących ok. 25 członków. Grupy prowadzone są przez - pracujących społecznie - wychowawców-studentów, którym pomagają licealiści. W ciągu roku szkolnego każda grupa spotyka się przeciętnie co dwa tygodnie, realizując program przygotowywany przez wychowawców i pomocników, (wycieczki, biwaki, spotkania tematyczne, zabawy, gry sportowe oraz program religijny opracowany pod kierownictwem kapelana). Podczas wakacji i ferii zimowych grupy wyjeżdżają na obozy, a w trakcie roku młodzież i starsze grupy uczestniczą w specjalnie dla nich organizowanych rekolekcjach i dniach skupienia.

Rodzice z Sekcji Rodzin włączają się aktywnie w pracę grup, do których należą ich dzieci, a także biorą udział w organizowanych specjalnie dla nich rekolekcjach, wyjazdach, spotkaniach o tematyce wychowawczej.

Sekcja liczy obecnie dziewiętnaście grup, więcej niż stu wychowawców i pomocników, należy do niej ponad 300 rodzin.