Słowo Pani Prezes (12/2017)

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!

Właśnie minęło czterdzieści lat od ważnej debaty: „Chrześcijanie wobec praw człowieka”, która dotykała spraw bezpośrednio związanych z godnością człowieka. Z tej okazji podczas I Kongresu Praw Obywatelskich odbędzie się sesja, w czasie której będziemy szukać odpowiedzi na pytanie: jakie zmiany w rozumieniu praw człowieka zaszły w ciągu tych czterech dekad w Kościele i naszym społeczeństwie?

W grudniu będziemy też świętować dziesiątą rocznicę pojawienia się magazynu KONTAKT, redagowanego przez grupę naszych młodych członków. Pismo to stawia ważne pytania dotyczące życia społecznego i spraw związanych z wiarą. Autorzy proponując odpowiedzi, zachęcają jednocześnie do dyskusji i rozważań, które prowadzić powinny do lepszego rozumienia problemów i do poszukiwania sposobów ich rozwiązania. Debata, w której próbujemy zamknąć w słowach naszą wiarę, nasz stosunek do ludzi i do Kościoła, przyczynia się do lepszego zrozumienia własnych poglądów i wiary. Rolą inteligencji katolickiej było zawsze szukanie głębokiego rozumienia wiary i wypływającego z niej działania na rzecz dobra wspólnego. Życzmy więc serdecznie KONTAKT-owi stu lat mądrej i odpowiedzialnej działalności.

I jeszcze jedna grudniowa okazja do radości: dziewięćdziesiąte urodziny Andrzeja Wielowieyskiego, jednego z naszych najstarszych członków, strażnika właściwego kursu KIKowskiego statku, żeglarza i mędrca, a również ojca, dziadka i pradziadka wielu naszych członków. Życzmy Andrzejowi radości i satysfakcji z tego wszystkiego co zasiał i co wspaniale owocuje.

O tym, co jednak najważniejsze w grudniu (i nie tylko) przeczytacie Państwo w życzeniach na 2 stronie Informatora.

Joanna Święcicka

INFORMATOR KIK do pobrania

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl