1.5% dla KIK

  • Pomoc humanitarna i rozwojowa
  • Edukacja, wychowanie i formacja dzieci i młodzieży
  • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Europie Wschodniej
  • Wiara i życie Kościoła

To obszary, w których realizujemy tożsamość i misję Klubu Inteligencji Katolickiej.
Jesteśmy powstałym w 1956 roku stowarzyszeniem świeckich, których celem jest aktywne, odpowiedzialne i twórcze uczestniczenie w życiu społecznym, motywowane naszą wiarą. Od kilku lat warszawski KIK prowadzi projekty humanitarne w Syrii, Iraku i na wschodniej Ukrainie. Jest zaangażowany w budowanie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi i Ukrainie. Od początku swojego istnienia KIK prowadzi działalność wychowawczą w sekcjach i grupach, organizuje wakacyjne obozy wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży, wychowuje do troski o dobro wspólne, aktywnie uczestniczy w życiu wspólnoty Kościoła. Po pełnowymiarowym ataku Rosji na Ukrainę, Klub zaczął prowadzić pomoc dla uchodźców wojennych. KIK niesie też pomoc humanitarną na polsko-białoruskim pograniczu, gdzie w październiku 2021 roku uruchomiliśmy Punkt Interwencji Kryzysowej. Wolontariusze i pracownicy humanitarni dostarczają jedzenie, pomoc medyczną i prawną osobom, które w wyniku kryzysu uchodźczego utknęły w lasach na Podlasiu. 

Aby rozwijać tę działalność, potrzebujemy wsparcia.
Prosimy o przekazanie 1.5% podatku Klubowi Inteligencji Katolickiej w Warszawie.

Wiemy, że Klub może liczyć na swoich Członków i Przyjaciół, dlatego zwracamy się do Państwa o pamięć przy składaniu deklaracji podatkowych i przekazanie 1.5% podatku na cele statutowe KIK!

Dzięki tym środkom możemy jeszcze więcej!

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl