Słowo Prezesa (2/2019)

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!

6 lutego 1989 roku rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu. Wydarzenie to, rozciągnięte w czasie, którego bezpośrednią konsekwencją były wybory z 4 czerwca 1989 r. w sposób bezsprzeczny spowodowało, że dziś w swobodnej i otwartej dyskusji możemy zastanawiać się jak spożytkowaliśmy minione 30 lat wolności. Co w tym czasie nam, jako wspólnocie narodowej się udało, a gdzie powinniśmy być znacznie bardziej uważni.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że kilkumiesięczne przygotowania do tego wydarzenia miały swoją bardzo ciekawą dynamikę. Sekretariat tych działań mieścił się w ówczesnej siedzibie KIK-u przy ul. Kopernika 34. W samych zaś obradach Okrągłego Stołu oraz w pracach podzespołów uczestniczyło kilkudziesięciu członków KIK-u. O przygotowaniach do tego przełomowego wydarzenia będą opowiadać jego uczestnicy podczas spotkania „Kuchnia Okrągłego Stołu”, na które zapraszam.

Rok 30-lecia Wolności, 20-lecia wstąpienia Polski do NATO i 15-lecia członkostwa w Unii Europejskiej rozpoczął się w sposób najtragiczniejszy, trudny do wyobrażenia i zrozumienia. Zabójstwo Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska, uświadomiło nam, jak bardzo język i nastrój współczesnej debaty publicznej stał się otwarty na słowa nienawiści i pogardy wobec drugiego człowieka.

Słowa o. Ludwika Wiśniewskiego OP, naszego Pontifexa 2015, wypowiedziane na zakończenie Mszy świętej pogrzebowej śp. Pawła Adamowicza przywiodły mi na myśl, że ósme przykazanie Boże: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu” powinno stać się ogólnopolskim hasłem walki z mową nienawiści. Ważne jest jednak, abyśmy tę walkę zaczęli od samych siebie.

Ostatnie miesiące to okres wytężonej pracy zespołu KIK-owsko-Więziowego nad inicjatywą skierowaną do osób skrzywdzonych przemocą seksualną przez ludzi Kościoła. Więcej o tych działaniach napiszemy w marcowym Informatorze.

Jakub Kiersnowski
prezes Klubu Inteligencji Katolickiej

INFORMATOR KIK do pobrania

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl