Czy dialog jest możliwy?

Kiedy:
2017-05-20 - 2017-05-20 10:00
Gdzie:
Dom Przyjaciół w Laskach
Czy dialog jest możliwy?

W 90. rocznicę urodzin Tadeusza Mazowieckiego i 20. rocznicę przyjęcia współtworzonej przez niego konstytucji RP zapraszamy na spotkanie pt.

„CZY DIALOG JEST MOŻLIWY”

sobota 20 maja 2017 roku, godz. 10:00,

Dom Przyjaciół w Laskach

Panel społeczno-ideowy:
Co musi się stać, żebyśmy zaczęli rozmawiać?

 

Jacek Cichocki, warszawski Klub Inteligencji Katolickiej;

prof. Paweł Łuków, bioetyk, Uniwersytet Warszawski;

s. Maria Krystyna Rottenberg FSK, Ośrodek Ekumeniczny Joannicum, wydawca „Ludzi Lasek”;

Szymon Rębowski, szef wydania internetowego tygodnika „Kontakt”.

 

Panel polityczno-historyczny:
Czy dziś możliwy jest dialog w duchu Mazowieckiego?

 

Jacek Fedorowicz, artysta malarz, satyryk, felietonista

prof. Andrzej Friszke, historyk, kwartalnik „Więź”

Kamila Gasiuk-Pihowicz, prawniczka, posłanka Nowoczesnej

Adam Lipiński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, pełnomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego oraz ds. równego traktowania

 

 

Oba panele poprowadzi ks. Sławomir Szczepaniak, gospodarz spotkania.

Chcemy zapytać panelistów i gości:

Czy dialog jest możliwy i pod jakimi warunkami? Na jakie trudności musimy odpowiedzieć? Jakie płaszczyzny dialogu należy stworzyć i jaka może być w tym rola stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych? Na ile miejscem dialogu może i powinien być Kościół?

Czy słowa mają jeszcze jakieś znaczenie? Jak ich używać bez manipulacji i emocji? Dlaczego język zabija naszą debatę publiczną? Co się stało z odpowiedzialnością za słowo?

Na ile mylimy politykę z publicystyką, a patriotyzm z nacjonalizmem? Dlaczego „polityka historyczna” i „sprawy światopoglądowe” stały się tematami zastępczymi i zasłoną przed rozmową o najważniejszych polskich problemach?

Tadeusz Mazowiecki był nazywany „spinaczem”, gdyż potrafił dla dobra wspólnego łączyć różne indywidualności i przeciwne postawy: w Solidarności, przy porozumieniu Okrągłego Stołu czy przy powstaniu obecnie obowiązującej konstytucji RP i doprowadzeniu do jej przyjęcia.

W podobnym duchu „spinania” chcemy zapytać, czy dialog jest dziś możliwy, a jeśli tak, to pod jakimi warunkami. Pytanie to zrodziło się z rozmów z ludźmi, którzy boleją nad niemożnością podjęcia obecnie w rozmowie istotnych tematów dotyczących Polski. Wiele takich prób kończy się kłótnią i obrazą, więc często wolimy już nie zaczynać rozmowy.

90. urodziny Tadeusza Mazowieckiego i 20. rocznica przyjęcia w referendum konstytucji RP stanowią dobrą okazję do spot- kania i refleksji nad dzisiejszym stanem naszej demokracji i polskiego społeczeństwa. Chcemy, by ta rozmowa ludzi z różnych stron odbyła się w Laskach, które Tadeusz Mazowiecki nazywał swoją ojczyzną duchową. Bardzo często tu przyjeżdżał. Laski były dla niego „cząstką chrześcijaństwa i cząstką Polski, uformowaną przez cierpienie oraz przez otwartość wobec ludzi”.

 

 

Organizatorzy:

ks. Sławomir Szczepaniak

rektor kościoła Matki Bożej Anielskiej w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach

oraz

Adam i Wojciech Mazowieccy

Rysunek: Jacek Fedorowicz

www.spinaczmazowieckiego.pl

RSVP

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl